Atslēgvārdi:

Kā turpmāk cīnīties ar korupciju? 34

Daži nestandarta priekšlikumi labākam institucionālajam risinājumam cīņai ar korupciju

Iesaki citiem:
Angry
Foto:bokaj

Ja spriež no publiskajā telpā esošās informācijas vien, tad atļaušos dažu nedēļu notikumus Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā rezumēt šādi: šajā īsajā laika posmā KNAB priekšnieks J.Strelčenoks ir paspējis tiesiski ļoti apšaubāmā veidā atcelt KNAB darbinieku vēlēto KNAB Ētikas komisiju. Tā (komisija) bija (no procesa viedokļa šaubīgā procedūrā) atzinusi Strelčenoka iespējamus likuma pārkāpumus. Vēl Strelčenoks ierosinājis disciplinārlietu pret savu vietnieci, kas tiesiski šaubīgā procedūrā bija atcēlusi Strelčenoka paša izdotos, tiesiski apšaubāmos rīkojumus.

Izskatās pēc farsa? Tā arī ir!

Sausais atlikums: milzu konflikts iestādē un uz vairākiem mēnešiem nav kas pārrauga KNAB Ētikas kodeksa ievērošanu. Tas pievienojas citām skādēm, ko aprakstīju jau iepriekš , un kas arī ne tuvu nav izsmeļošs KNAB vadības problēmu apraksts.

Tā tālāk vairs nedrīkst turpināties. Šis ir tas brīdis, kad politiskās amatpersonas, kuras politiski atbild par cīņu ar korupciju Latvijā (un tas ir, pirmāmkārtām, premjers, pēc tam - Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija!) vairs nedrīkst palikt malā - viņiem ir jānāk ar saviem redzējumiem par to, kā šo situāciju atrisināt. KNAB īpašais statuss sevišķi daudz mehānismus neparedz, bet nav arī tā, ka nav vispār nekādu iespēju: var censties samierināt, var vērtēt priekšnieka atbilstību amatiem, var sūtīt uz apmācībām, var mainīt lēmumu pieņemšanas regulējumu, var reorganizēt, u.tml. Tam vajadzīga tik griba un apziņa, ka šādi vairs nevar: nu jau situācija KNABā degradē ne tikai uzticību birojam, bet arī visai pretkorupcijas cīņai kopumā!

Tas - rezumējot specifisko situāciju birojā.

Taču šis mana bloga ieraksts būs par plašākiem jautājumiem. Daudz plašākiem.

Kādēļ, tā saka, atļaujos "kara laikā" filozofēt? Tādēļ, ka, citējot Rāmu Emanuēlu, bijušo Baraka Obamas biroja šefu: "Nekad nevajag ļaut nopietnai krīzei iet zudumā! Tā ir iespēja izdarīt lietas, ko iepriekš nevarēja". Katra krīze vienlaikus ir iespēju logs - tai skaitā, norādīt uz dziļākiem krīzes cēloņiem. Un, jā, es uzskatu, ka beidzot ir radusies situācija, kad var paraudzīties, vai viens no KNAB krīzes cēloņiem nav aplama, pretrunīga pretkorupcijas cīņas institucionālā struktūra? Vai tā ir iespēja šos sistēmu padarīt labāku, lai cīņa pret korupciju notiktu sekmīgāk un šādi "kašķi" būtu retāki?


Pretkorupcijas politikas institucionālā struktūra

Manuprāt, Latvijas izveidotā pretkorupcijas institucionālā struktūra ir visai problemātiska. KNAB ir vēsturiski veidots pēc funkciju "atlikuma" principa - proti, saņemot funkcijas, kuras šķita svarīgas, bet kurām īsti nebūtu bijis cita loģiska veicēja. Šīs funkcijas var iedalīt trīs lielās grupās: 1) noziegumus izmeklējošās; 2) stratēģiskās, uz cēloņu novēršanu orientētās; 3) administratīvi-birokrātiskās. Katrai no šīm grupām ir sava loģika, specifisks domāšanas veids. Lai šo nošķīrumu veiksmīgi pārvarētu, jāizpildās vismaz vienam no diviem priekšnoteikumiem: jābūt īpašai veiksmei (un tas nav nekāds ilgtspējīgais faktors!) vai fantastiskam vadītājam, kas spēj šādas iestādēs nodrošināt funkciju/darbinieku sinerģiju: prioritiziēt funkcijas atbilstoši sabiedriskajai interesei, nodrošināt sadarbību, nevis konkurenci starp to veicējiem, sekmīgi strādāt ar darbiniekiem, kuriem ir tik atšķirīgi darbības imperatīvi, misija!

Ja nav ne veiksmes, ne laba vadītāja, tad diezgan likumsakarīgi, ka veiksmīgas kopdarbības vietā būs savstarpēja neizpratne un plēšanās. Pie šādas institucionālas struktūras normāls iestādes darbs nav likumsakarība. Diemžēl ekonomiskās krīzes laikā, kad valsts pārvaldes funkcijas tika pārskatītas, attieksme pret KNABu zināmā mērā bija kā pret Indijas svēto govi, kura funkciju pamatotības pārvērtēšana notika ļoti formāli.

Kāda varētu būt labāka, veiksmīgāka pretkorupcijas politikas institucionālā struktūra?

Manuprāt, tai pamatā būtu jābūt diviem vaļiem, kurš katrs bāzējas ATSEVIŠĶĀ institūcijā:

1) Koruptīvo nodarījumu izmeklēšanas birojs. Šādā birojā apvienotos KNAB publiskā sektora korupcijas izmeklēšanas funkcijas ar pašreiz Valsts policijas ietvaros esošajām Ekonomikas policijas privātā sektora korupcijas izmeklēšanas funkcijām. Neesat dzirdējuši par to, ka Ekonomikas policija, vismaz atbilstoši Krimināllikumā rakstītajam, cīnās ar privātā sektora korupciju - piemēram, maksātnespējas administratoru, dažādu privātu apsaimniekošanas uzņēmumu, ES struktūrfondu dažādu izpildītāju uzpirkšanas/"otkatu" gadījumiem, mediju korupciju (piemēram, kukuļu izspiešanām par pozitīviem/negatīviem rakstiem), korupciju ar kredītu izsniegšanu, noformēšanu, utt? Nav jau brīnums, Ekonomikas policija šiem uzdevumiem ir spējusi atvēlēt 2 (!!!) darbiniekus, kas ir daudz par maz pat lai apzinātu problēmas apmērus, kur nu vēl problēmu risinātu.

Šāda funkciju apvienošana ļautu sasniegt vismaz 3 mērķus vienlaikus:
a) ļautu izveidoties normālai tiesībsargājošai iestādei ar skaidru misiju, kas nav "apkrāmēta" ar tiesībsargājošām iestādēm neraksturīgām funkcijām un kas nodarbojas TIKAI ar krimināla rakstura pārkāpumu izmeklēšanu;
b) beidzot ļautu notikt vienotai cīņai ar korupciju kā parādību - vienalga, publiskajā vai privātajā sektorā. It sevišķi tādēļ, ka šos sektorus mūsdienās ne vienmēr ir viegli nošķirt un "cilvēks parastais" to vispār nespēj izdarīt, uzskatot visa veida kukuļmaksājumus par valsts nespējas izpausmi;
c) privātā sektora korupcijai, kurai ir veltīti vairāki panti Krimināllikumā, kāds beidzot sāktu pievērst pienācīgu uzmanību!

2) Publiskā sektora standartu centrs. Ja vēlaties skaļāku nosaukumu - kaut vai "Labas pārvaldības birojs" vai "Valstiskā godaprāta pārvalde"! Misija - veidojot labākus pārvaldes standartus visā publiskajā sektorā, novērst korupcijas cēloņus. Ar uzsvaru, ka iestādes darbības fokuss ir nevis cīņa ar korupciju, bet gan labāku pārvaldes standartu veidošana. Šī ir iestāde, ko Latvija jau sen bija pelnījusi, bet ko līdz šim nevienam nebija izdevies izveidot! Reālākais mēģinājums notika vēl Vairas Vīķes-Freibergas prezidentūras ērā, pārveidojot Valsts Cilvēktiesību centru par Tiesībsarga biroju (formālais iemesls: klāt nāca viena papildus funkcija - labas pārvaldības sandartu kontrole), taču izrādījās, ka labas pārvaldības ievērošanas funkcijas uzticēšana kādai iestādei vēl nenozīmē, ka attiecīgajai iestādei būs interese, spēja šo funkciju arī normāli pildīt. Tiesībsarga birojs ar šo funkciju acīmredzami netiek galā (esot pārslogots ar cilvēktiesību sūdzību izskatīšanu), tādēļ jāmēģina pie šī jautājuma atgriezties vēlreiz, nu jau ar citu institucionālo risinājumu.

Ar ko šāds Publiskā sektora standartu centrs nodarbotos?

a) attīstītu labas pārvaldības, ētiskas rīcības standartus visā publiskajā pārvaldē - ne tikai attiecībā uz KNAB šobrīd raksturīgajiem interešu konfliktu jautājumiem, bet arī, piemēram, arī par amatpersonu personālvadības, institūciju darbības kvalitātes u.c. jautājumiem. Šobrīd darbs ar šiem jautājumiem notiek sporādiski (piemēram, KNAB lūdz iestādes izstrādāt ētikas kodeksus, pretkorupcijas plānus - bet birojam nav kapacitātes analizēt, uzlabot to kvalitāti, radīt labus piemērus, apkopot labo praksi; Valsts kanceleja laiku pa laikam pievēršas publiskā sektora personālvadības jautājumiem, bet tikai no ļoti augsta "putna lidojuma", ikdienā par šo jautājumu nedomājot; Tiesībsargs - ja paveicas, risina atsevišķas, konkrētas sliktas pārvaldības situācijas), bet vienota virzītāja un smadzeņu centra nav.

b) uz sabiedrību un publiskā sektora darbiniekiem vērstas izglītošanas aktivitātes par labu pārvaldību, cīņu ar korupciju, citiem publiskā sektora standartiem;

c) iespējams (ja tas pārāk nebirokratizētu iestādes misiju) - sūdzību izskatīšana un strīdu izšķiršana par standartu ievērošanu. Noteikti vajadzētu atjaunot to minimālo pārbaudes standartu, ko iepriekš garantēja Valsts Civildienesta pārvalde attiecībā uz ierēdniecību (pārvaldes ietvaros pārbaudot pret ierēdņiem pieņemto lēmumu pamatotību, kā arī risinot strīdus situācijas), tam klāt nākot daļai no tām KNAB funkcijām, ko birojs šobrīd veic attiecībā uz amatpersonu darbības kontroli - rīcību ar valsts mantu, rīcību interešu konfliktu jomā gadījumos, kad par to draud tikai administratīvs sods (bet pārdomātākā, koncentrētākā, ne tik administratīvi birokrātiskā veidolā - ja viss saglabājas tā, kā ir šobrīd, tad piemērotāka institucionāla mājvieta šai funkcijai ir Valsts policija).

Šī būtu fantastiska iespēja koncentrēt "šefību" par visa publiskā sektora standartu veidošanu vienā, konkrēti ar šo misiju apveltītā smadzeņu centram! Tas ļautu izvairīties no publiskā sektora standartu skatīšanas caur šobrīd tiem raksturīgo "korupcijas domāšanas" prizmu un attīstīties agrāk neiespējamām sinerģijas iespējām.

Manā ieskatā vienīgais problemātiskais jautājums pie šādas institucionālās struktūras: ko darīt ar KNAB partiju finanšu kontroles jautājumiem attiecībā uz partiju administratīvo pārbaudi (tur, kur nav kriminālpārkāpumu) - deklarāciju aizpildīšana, ziedotāju pārbaudi, vēlēšanu tēriņu kontrole. Iespējams, ka risinājums meklējams šīs funkcijas iepludināšanā depolitizētā Centrālajā Vēlēšanu komisijā (kā tas ir vairākās citās valstīs) vai Valsts kontrolē.

Visās citās ziņās - manuprāt, šāds institucionāls risinājums ir ievērojami veiksmīgāks nekā tas funkciju rosols, kas korupcijas apkarošanas un korupcijas cēloņu novēršanas jomā bija vērojams līdz šim - kur cīņas ar korupciju dažādas izpausmes konkurē un apkaro pašas ar sevi un kur dažas publiskai pārvaldei kritiski svarīgas funkcijas netiek veiktas vispār vai nepietiekamā līmenī. Un, ja jau KNAB šobrīd funkcionē tā, kā funkcionē, kādēļ gan neizmantot iespēju, domājot par nākamo korupcijas politikas plānošanas periodu (2014.gadā jābūt spēkā Korupcijas novēršanas un apkarošanas programmai nākamajiem 5 gadiem), pārdomāt VISU institucionālo risinājumu?

Tik skaidri jāapzinās, ka pats KNAB, kas formāli ir atbildīgs par jaunās programmas izstrādi, pats uz sevi "no putna lidojuma" nepaskatīsies! Tādēļ ir vajadzīga īpaša premjera un Saeimas pretkorupcijas komisijas iesaiste. Galu galā tieši politiskās amatpersonas ir atbildīgas par pretkorupcijas politikas Lielo Bildi - par to, vai/kādā kvalitātē Latvijā notiek cīņa ar korupciju. Šī atbildība nozīmē arī spēju izdomāt piemērotu institucionālu risinājumu, - kas ne tikai vestu pie labākiem korupcijas apkarošanas/novēršanas rezultātiem, bet arī maksimāli samazinātu tā traģikomiskā farsa atkārtošanās iespējas, kas visas sabiedrības acu priekšā šobrīd norisinās KNABā.

Iesaki citiem:
Creative commons CREATIVE COMMONS LICENCE ĻAUJ RAKSTU PĀRPUBLICĒT BEZ MAKSAS, ATSAUCOTIES UZ AUTORU UN PORTĀLU PROVIDUS.LV, TAČU PUBLIKĀCIJU NEDRĪKST LABOT VAI PAPILDINĀT. AICINĀM ATBALSTĪT PROVIDUS.LV AR ZIEDOJUMU!

Komentāri (34) secība: augoša / dilstoša

Tmp author
bomz is

Jaklust nekaunigakiem! Ka VINI pret mums
ta Mes pret viniem. Ps

Tmp author
Vilnis Gricaičuks-Puriņš

Kas ir KNAB? Kāpēc tas radīts pēc būtības skatot?
Jāsāk ar to- kāds tad ir korupcijas cēlonis, izcelsme??
Vienkāršoti demokrātijas trūkums. Situācija, kad valsti pārvalda neliela grupa patvaļīgu subjektu, diktatoru, kuri savas personiskās lietas risina ar valsts līdzekļiem tos "pārdzenājot" pa kontiem, līdz tie nonāk privātajos. Protams pa ceļam rodas dabīgais atbirums, kas tad arī ir korupcija.
Latvija. Latvijā tautas pārstāvniecību izvirza mazāk kā 1% pilsoņu. Un ievēlēti tiek ap 0,4% pilsoņu izvirzīti pārstāvji. Šo skaitli pareizinot ar 4, lai saņemtu to skaitli, kas raksturo arī to klātpienesumu, ko rada tieši iesaistīto pārstāvju izvirzītāju līdzdomājošie radi draugi, atbalstītāji. Un tā, Latvijas demokrātijas līmenis ir ap 1,5-2%.
Korupcijas līmenis ir apgriezeniski proporcionāls. Tas nozīmē, ka tauta nekādi nevar kontrolēt tās akululēto līdzekļu virzību.
Bet...kāpēc bija jāveido KNAB. Gluži vienkārši, valsti nepārvaldā viena diktatoriska kliķe, kā tas bija PSRS, bet gan šādu kliķu koalīcija. Koalīcija, kuru sastāvdaļas savstarpēji cenšas saņemt iespējami daudz tautas līdzekļu privātajos kontos. Un saprotams, ka lai regulētu klīķu koalīcijā valdošās korupcijas kārtību, tad arī bija nepieciešams, KNAB, kas tad soda kliķu koalīcijas kārtības pārkāpējus.
Taču šādā sistēmā, skaidrs, ka arī KNAB kļūst par koruptīvo darbību interešu objektu.
Būtībā jau nekas diži jauns. Tā pate mafija, koza nostra vien ir. Iespējams, ka izskatās zolīdāk par skraidīšnu ar automātiem un šaušanu uz ielām, taču būtība tā pate :)

Tmp author
Vilnis Gricaičuks-Puriņš

Ak, jā, pamatjautājums- Kā turppmāk cīnīties ar korupciju?

Isākumā jāsaprot, - kam cīnīties?
Valsts pārvaldnieku līmenī nekad nav LV notikusi cīņa ar korupciju, bet gan kārtības veidošana koruptīvo darbību uzturēšanai. Tas taču pašsaprotami, ka diktatoriskās kliķes nekādi nevar iestāties par korupcijas apkarošanu. Tā teikt, zāģēt zariņu, kur pašu barotaviņa karājas :))

Bet, ja skatām tautu, kurai formāla pieeja procesam ir visn jau minētajos ap 2% gadījumos, vienīgais veids, kā korupciju apkarot, ir veidot demokrātisku valts pārvaldes kārtību. Respektīvi tādu valsti, kur tiešām vairākums izvirza savus pārstāvjus, tos apstiprina vispārējās vēlēšanās un visbiedzot arī kontrolē. Cita veida jau nav :)

Tmp author
Eduards Vasiļevskis

Kā turpmāk cīnīties ar korupciju?
,,Tikai skudrai neuzmin"
Kā cInIties ar skudrām skudrupūznī?
Šo jautājumu, Kažokas jaunkundze, jāmet nevis sabiedrības adresāta pastkastītē, bet gan ,,personību" pastkastēs, kas izzagaga, zog, un kuru adresāts LV- cietums. LV-SMIRD

Tmp author
Eduards Vasiļevskis

Kā turpmāk cīnīties ar korupciju?
Atbalstīt, slavināt, piešķirt ordeņus, ievēlet par prezerdentiem

Tmp author
Māra

Vārda nesaucējam - "Savādi, Kāds cits par tevi smej un gudri smīn.."
Interesanti uz kādu rezultātu vai pareizāk kā uzdevumā tad galu galā jau ilgstoši strādā Strīķes k-dze.. Un no kā viņa sargā Valsti arī nav skaidrs, jo rodas iespaids, ka no viņas cilvēki bēg vai baidās, lai gan parasta kārtīga cilvēka dzīve šādā nemierīgā laikā ir atkarīga no attiecībām. Ja sākam kontaktēties ar cilvēkiem, kas pieturas pie zemām vērtībām, mēs ieraugām iespējas degradēties.

Tmp author
Atars

"Man vairāk līdz šim nav izdevies..." - par to jau arī tas stāsts. Skaitās zinoša persona, pat ne zinātnieks (nopietni?! :O), bet tikai lej, lej, lej, reāli situāciju nepārzinot, nepārbaudot... Tāpēc arī - nožēlojami.

Tmp author
Māra

Jurčas k-dze salīdzinājumā ar J.Strīķes k-dzes personības "kultu" un "PR kampaņu" 10 gadu garumā ir pelēka "bezsejas" būtne

Tmp author
Vārdu nenosaukšu

Nav ievērots, ka Strīķes k-dzei būtu kaut kāds personības "kults", vienkārši strādā uz rezultātu un sargā Valsti, bet kā Jūs nosaucāt: "pelēkā"bezsejas"būtne" to vien dara, kā, pēc Vilnīšas laikiem, čakarē visu ko var sačakarēt. Ar saukli uz lūpām: "Jūs vel mani redzēsiet, es Jums parādīšu..."

Tmp author
Jurča

Ieskatieties savā Twitter kontā un saskaitiet, kur meli un kur kas pārejais.Atmiņas atsvaidzināšanai - KNAB priekšnieku atbalsta birojā 2-3 cilvēki,utt. Epitetus un mākslinieciskos salīdzinājumus, kas veltīti dažādām personām, cerams varēsiet pati sameklēt, vai arī kādam diskusijas dalībniekam būs interese ielūkoties.
Objektīva viedokļa veidošanai sākotnēji iegūst informāciju, tad viņu analizē un beigās formulē viedokli, nevis sākotnēji gari un plaši ilgstošā laika periodā izklāsta savus pieņēmumus, aizskarošus un nepatiesus, un tikai tad nāk pie personas un saka: "Klau, Tu man tomēr nepatstāstītu kā tad tur toreiz bija...?". Tāda feina izpratne par sadarbību un tāda pilnīga neizpratne, kāpēc kāds neatrod laiku apspriest nelaiķa sānsoļus, kad nelaiķis jau sen zem zemes (varbūt neveikls salīdzinājums, bet man šķiet piemērots).

Providus sbr small 7 01
Iveta Kažoka

"KNAB priekšnieku atbalsta birojā 2-3 cilvēki,"

Cik tad ir? Man vairāk līdz šim nav izdevies identificēt pat īpaši pēc tādiem taujājot.

"utt."

Piemēram?

"Epitetus un mākslinieciskos salīdzinājumus"

Mani nudien interesē (it sevišķi kontekstā ar Jūsu man veltītajiem vārdiem pie šī bloga ieraksta, iepriekšējā KNAB veltītā ieraksta un vispārējā izteiksmes stila) - kurš konkrēti epitets tā iekritis Jūsu sirdī?

"Sākotnēji gari un plaši ilgstošā laika periodā izklāsta savus pieņēmumus"

Ja kaut kas bijis nepareizi, tad bija vairāk nekā pietiekami laika uz šīm nepareizībām ARGUMENTĒTI norādīt. Es mainu savu vērtējumu, ja mainās manā rīcībā esošā informācija.

Nemanīju pat centienus ko šādu no Strelčenoka puses darīt, lai uzlabotu komunikāciju - tieši otrādi. Domāju, ka izmantoju visas iespējas, kas bija piedāvātas. Sabiedriski konsultatīvo padomi viņš sasauca, pārkāpjot nolikumu, tikai vienreiz gadā, kur iezīmēju problēmu. Redzot, ka situācija kļūst tikai sliktāka, divas reizes aicinājām tikties. Noraidīja vai ignorēja. Nu neko, uzskatu, ka iepriekšējā saskarsme + publiski redzamā dokumentācija + sarunas ar citiem KNAB darbiniekiem, t.sk. arī ar Jums, man sniedz pietiekamu pamatu Strelčenoka vadīšanas spēju vērtējumam.

Tmp author
Vārdu nenosaukšu

"Objektīva viedokļa veidošanai sākotnēji iegūst informāciju, tad viņu analizē un beigās formulē viedokli, nevis sākotnēji gari un plaši ilgstošā laika periodā izklāsta savus pieņēmumus, aizskarošus un nepatiesus, un tikai tad nāk pie personas un saka:..." , bet ko tad Jūs darāt.
Atskrienat pie kolēģa(ne padotā) un bļaujiet, necenzētiem vārdiem pazemojiet. Nevienā intervijā publiskajā telpā ,neesmu nevienu konstruktīvu priekšlikumu dzirdējis: ne par vīzijām novēršanas jomā, ne par amatpersonu atbildībām, ne arī par politisko partiju lietām. Viena vienīga sevis cildināšana un tas ir arī viss ko Jurča sabiedrībai ir devusi. Mēs vel neesam pievērsušies Jūsu "diženajai"darbībai VID laikā.

Tmp author
Māra

Tas, ka Jūs neesat dzirdējis, nenozīmē, ka priekšlikumu nav, tie ir (tas pat ir pieticīgi teikts) un par tiem var ne tikai dzirdēt, bet tos var arī izlasīt, ja vien Jūs tas patiešām interesētu!!! Izskatās, ka vēlme kādu noriet ir lielāka nekā tā varēšana..

Tmp author
Jurča

To traģikomēdiju iesāka aizvainotie novērtējamie, kuri nebija spējīgi apsēsties pie galda un konstruktīvi runāt par nepilnībām darbā, un joprojām to nav spējīgi izdarīt, bet pa kaktiem meklē veidus kā attaisnot savu rīcību un nomelnot citus. Streļčenoks vēl pārsteidzoši ilgi noturējās un centās nenest šo netīrību ārpus mājas. Un arī Jūs bijāt un joprojām esat viena no šī spektākļa galvenajām prīmām, kas pilnīgi nekautrīgi lej melus un mēslus, pat īpaši nekautrējoties izvēlēties rupjus un aizskarošus izteicienus, un papildus tam vēl pilnīgā mierā izsakot savus pasaules glābējas piedāvājumus kā ko sadalīt, kam ko pievienot. Atklāti sakot, man kā šīs valsts pilsonei ir pretīgi skatīties kā tiek izmantoti mūsu mīkstmiesīgie mēdiji, ļaujot zem "viedokļu dažādības" lozungiem dažādiem pseidoviedokļu "līderiem", "dzīt" cauri noteiktas ievirzes un vāji slēptas politiskas nokrāsas idejas, kam nav nekā kopīga ar vēlmi uzlabot darbu pretkorupcijas jomā.Nelietīgi izmantota ceturtā vara, nav nekāda vara, bet surogāts ar ko tiek ārstētas slimas smadzenes, tāpēc šādus pseidolabdarus vajadzētu triek no jebkuras publiskas platformas, profesionāliem žurnālistiem noliekot tos pie vietas ar skaidriem un arī šiem indivīdiem saprotamiem argumentiem (kā to vakar mēģināja izdarīt I.Sprance). Vēl - tikai nesāciet taurēt par Satversmes 100.pantu - mēs visi to zinām!!!

P.S. Ja tie Jūsu ieskatā "traģikomiskie" novērtējumi tādi būtu, kāds noteikti jau būtu aizskarējis uz tiesu.

Tmp author
vārdu nenosaukšu

..., bet "aizvainotos novērtējamos", tak vērtējāt JŪS. Pie galda viņus nemaz nasaucāt, bet pulliski pazemojāt, rupji lamājāties. Uz viņu rastskām iebildēm vērtēšanā, konstruktīvi neatbildējāt. (Tās palasīju Lato portālā.) Un tagad vel Kažokai metaties virsū. Uz maniem komentāriem arī neatbildāt konstruktīvi, atklāti.

Providus sbr small 7 01
Iveta Kažoka

"pilnīgi nekautrīgi lej melus un mēslus"

Lūdzu piemērus katrā no kategorijām:
A) Meli;
B) Mēsli

Es esmu centusies īstenot Jūsu pie mana iepriekšējā komentāra ieteikto - censties noskaidrot visas puses. Ar kolēģiem divas reizes centāmies sarunāt tikšanos ar Strelčenoku, lai pārrunātu notikumus KNAB un iespējamos risinājumus (pēc "atšūšanas" sabiedriski konsultatīvajā padomē). Pirmo reizi, nedēļu pirms sava mēnesi ilgā atvaļinājumā, Strelčenoks šo priekšlikumu noraidīja, argumentējot ar KNAB intensīvo darba grafiku. Otro reizi (nosūtīts dienā, kad atgriezās no atvaļinājuma) - pat nepapūlējās atbildēt. Spriežot pēc mediju teiktā - gan neesam vienīgie tādi. Pat Vilnīša laikā nebija tik "spožas" komunikācijas.

Nu ja tā, tad uzskatu, ka man ir visas tiesības veidot savu vērtējumu uz tās informācijas pamata, kas man IR pieejama un atbilstoši arī vērtēt Strelčenoka iestādes vadītāja prasmes.

Tmp author
vārdu nenosaukšu

Beidzot publiskā telpā kāds sakārto visu loģiskā secībā un kārtībā. Pēc šīs struktūras reorganizējot KNAB beigtos hroniskie ķīviņi

Tmp author
Māra

Ko tik kautrīgi?! Kauns parakstīties zem tik klaji apmelojošas un nepatiesas informācijas?

Tmp author
Zinātājs

Disciplinārlieta nav ierosināta, lai atlaistu Jutu. Tas ir lieki, jo viņa attiesāsies atpakaļ. Tā ir tikai augsnes gatavošana - jaunajā biroja struktūrā Jutiņas amatu ar lupu nevar atrast... Jutiņai izmaksās atlaišanas pabalstu un parādīs ceļu uz bezdarbniekiem. Bingo! Vai to nevarēja iedomāties kāds no iepriekšējiem bosiem? Tik vienkārši un nesāpīgi pārtraukt 10 gadu ilgo Spītnieces savaldīšanu...

Tmp author
Jurča

P.S. Žel, ka parasti nākas maksāt valstij, nevis tiem, kas organizēja un pasūtīja!!! UN arī ne atbalstītājiem....

Tmp author
vārdu nenosaukšu

Ja komentētājs, patiešām ir īstā KNAB priekšnieka vietniece Jurča, kura bez konkursa un bez atbilstoša izglītības dokumenta ( un, galvenais, bez fundamentālām zināšanām) tika, sava bijušā padotā, iecelta amatā. Tad Jums, Jurčas k-dze, varu atbildēt to, ka pie visām nesaskaņām biroja vadībā esat JŪS vainīga alkatīgi rūpējoties par izdienas pensiju un savu personīgo, merkantīlo labumu. Kad bija jācīnās ar Vilnīti, lai Jūs neizmet no nodaļas vadītāja krēsla. Strīķe bijā tā, kas aizgāja Jūs aizstāvēt. Tad bijāt vienā laivā. Šobrīd, uzskatāt, ka "vasha vzela", bet tā nebūs. Jūs neesat godprātīga, jo acīm redzami metat zem tanka savu bijušo padoto, kurš uzticās JUMS -Jurčas k-dze

Tmp author
Māra

To "Vārdu nenosaukšu" - vēsturi sagrozīt laikam vienmēr ir īpaša vēlme, arī piedēvēt "varoņiem" spējas, kuru viņiem nav un nekad nebūs! Jūsu dabā izskatās, ir noniecināt ikvienu, kas nebaidās izteikt savu viedokli un paust patiesību.

Tmp author
Jurča

tiesā (vai arī prokuratūrā - ja ir pietiekams pamats uzskatīt, ka ir veiktas darbības pēc iepriekšējas vienošanās nolūkā apzināti celt neslavu, ļaunprātīgi izmantojot amata pilnvaras, utt. ) var vērsties tās personas, kurām ar attiecīgās iestādes vēlētas institūcijas amatpersonu darbībām ir nodarīts kaitējums, kas novērtējams materiālā izteiksmē, jo radījis ne tikai emocionālus pārdzīvojumus, bet arī citāda veida aizskārumus, piemēram, personas pamattiesībām. Pašizglītošanās nolūkā varu ieteikt tiesas spriedumu, kas taisīts lietā Sudraba pret Šleseru. Tiesību avotos ir atzīts, ka arī valsts amatpersonām, par kuru goda un cieņas aizskarumu nav kriminālatbildības, tomēr piemīt privātpersonām raksturīgās subjektīvās pamattiesības un arī šādi aizskarumi tiesas ieskatā tiek vērtēti. Tāpēc nav nozīmes, kurš ies uz tiesu, bet ir nozīme - kurš maksās. VALSTS!!!

Providus sbr small 7 01
Iveta Kažoka

Šā vai tā nesaprotu, par ko konkrēti šajā gadījumā ir runa - apraksts atbilst arī traģikomiskajiem darbinieku vērtēšanas ziņojumiem, par kuriem, ja tiesa atzīs tiesību pārkāpumu, kompensācijas var nākties maksāt valstij. A bet "neslavu" jūs tur KNABā viens otram ceļat tā, ka visā valstī atbalsojas! :(

Nudien neredzu, kā šis var attaisnot KNAB atstāšanu bez Ētikas kodeksa uzraudzītāja + cik saprotu, tas noticis, atceļot kaut kādu senu rīkojumu par tās sastāva apstiprināšanu? Superdīvainā likumu interpretēšanā arī KNAB nav daudz konkurentu - analoģija būtu, ja Saeima pēkšņi ņemtu un atceltu vēl iepriekšējā sasaukuma lēmumu par KNAB priekšnieka atcelšanu. Tiesiski? Protams, ka nē.

Tmp author
Jurča

Vēloties arī iesaistīties vētrainajās diskusijās par šo rakstu un lai tik kaismīgam diskutantu pulkam par šo tēmu būtu viela jaunām un jaunām vārdu batālijām, vēlos norādīt uz nelielo autores maldīšanos viņas domizklāstā, īpaši tā ievaddaļā par to kam un kādas ir tiesības. Par valsts pārvaldes iestādes iekšienē izveidotu institūciju darbības tiesiskumu, neatkarīgi no tā, vai tās ir vēlētas vai tās locekļi amatā tiek iecelti ar pārvaldes lēmumu (rīkojumu), atbild publisko tiesību juridiskā persona, t.i., iestāde tā vienkāršā iemesla pēc, ka galvenokārt tikai iestāde ir apveltīta ar administratīvi procesuālo tiesībspēju un rīcībspēju(izņemot īpašus gadījumus, kad ar šīm spējām ir apveltīta konkrēta amatpersona). Tātad gadījumos, kad iestādes amatpersonas ( t.sk. vēlētas) ar savām darbībām kaitējumu nodara privātpersonai, privātpersona tiesā vēršas pret iestādi (lasīt - faktiski - pret valsti), lūdzot kompensēt radīto kaitējumu.Tiesu zaudējot, iestāde maksā no valsts budžeta jeb nodokļu maksātāju naudas! Savukārt iestādes vadītāja tiešs pienākums ir novērst iespējamo kaitējumu un darīt visu, lai novērstu amatpersonu prettiesisko rīcību un tās kaitīgās sekas.
Par citiem ar šo tēmu saistītiem jautājumiem man ir nepārvarama vēlme atgādināt, ka administratīvais process ( t.sk. disciplinārlietu izmeklēšana) neatkarīgā iestādē, kurai nav augstākas iestādes un kuras izdoto administratīvo aktu pārsūdzības un tiesiskuma uzraudzības kārtību nosaka speciālais likums, ir iestādes iekšējā lieta. Lēmumu, kas pieņemti šādu administratīvo lietu ietvarā, tiesiskuma pārbaude ir tikai un vienīgi tiesas kompetencē, šādus lēmumus nevar pārskatīt pārraudzības amatpersona, ne arī prokurors, izņemot likumā īpaši noteiktus gadījumus, kad pieļaujama prokuroru pilnvaru realizēšana, piemēram, aizstāvot personu, kuras nevar pašas aizstāvēt savas tiesības vai gadījumos, kad amatpersonu rīcībā ir saskatāmas noziedzīga nodarījuma pazīmes un vēl dažos citos īpašos gadījumos.


Providus sbr small 7 01
Iveta Kažoka

Par disciplinārlietu izskatīšanu piekrītu. Par maldīšanos - neesmu pārliecināta, ka sapratu juridiskā apraksta attiecināmību uz konkrēto situāciju. Vai es korekti pārfrāzēju: Strelčenokam kā KNAB vadītājam ir jādara viss, lai novērstu iespējamo kaitējumu gadījumā, ja Strelčenoks kā privātpersona vērsīsies tiesā, lai no KNAB piedzītu zaudējumus?

Tmp author
puansons

Negribu rādīt ar pirkstu,bet man liekas,ka KNAB darbu traucē iefiltrējies ārvalstu aģents''kurmis'',nelegālis.Traucēts KNAB darbs varētu būt Kriavijas interesēs,jo caurspīdīguma apstākļos ārvalstu aģentiem ir grūti vākt slepenu informāciju,bet necaurspīdīguma apstākļos daudz vieglāk.Lietuvā un Igaunijā par tādiem konfliktiem it kā nav dzirdēts.
Tmp author
Vērotājs

Un viss, šis raksts ir tādas degsmes un patosa pilns, ka neatturami jau velk jau uz šleserismu, un roka pati neviļus stiepjas pēc grāmatas "Divpadsmit krēsi", lai atkal, un atkal pārlasītu epizodi par "Novie Vasjuki"...!

Tmp author
Vērotājs

Ko tik nav gatavi izdomāt, lai tik pasargātu vienas personas ādu... Un cik lieliski tas sasaucas ar premjerministra šārīta sacīto...

Tmp author
Anoņimņiks

Man patīk: Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas korupcija!

Providus sbr small 7 01
Iveta Kažoka

Jā, jā, jā - paldies visiem! Vērīguma pārbaude! ;)

Tmp author
Zinfandels

"Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas korupcija!"

Freudian slip? :)

Tmp author
OG

"(un tas ir, pirmāmkārtām, premjers, pēc tam - Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas korupcija!)" - komisija? ;>

Tmp author
/ms/

Cik zinu tad Ingūnai Sudrabai šobrīd nav ko darīt! Ātri vien visu savestu kārtībā!

Citi autora darbi