Politika.lv piedāvā ieskatu imigrācijas politikas attīstībai Latvijā, atzīmējot tos notikumus, kas uz imigrācijas politiku atstājuši vislielāko iespaidu.

Uzmanība pievērsta kā iebraucēju tiesībām, tā institucionālām pārmaiņām, likumiem un politikas dokumentu pieņemšanas procesiem, kas nosaka iebraucēju ieceļošanu, uzturēšanos, tiesības un iespējas Latvijā.


Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība.

Pilsoņu debates par imigrāciju organizē Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS. Laikaskops tapis projekta „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 2” ietvaros, ko īsteno biedrība „Patvērums „Drošā māja” kopā ar PROVIDUS. Projektu finansē Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds. Projekta finansēšanas avoti - Fonds 75% un valsts budžeta līdzekļi 25%.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS".