Izaicinājums pilsoniskajai līdzdalībai. 2008.gada gala ziņojums

  • Autors:Marija Golubeva, Anda Rožukalne, Iveta Kažoka, Linda Curika, Ilze Ārnesta, Marta Herca, Teiksma Buševa, Marks Jermaks, Ļiza Mardaņa
  • Organizācija:Providus
  • Gads:2008
  • Valoda:latviešu

Šis ir otrais projekta 'Izaicinājums pilsoniskajai līdzdalībai' analītiskais ziņojums, kas apkopo LR Saeimas plenārsēžu debašu un likumdošanas iniciatīvu monitoringa rezultātus un Latvijas mediju monitoringa rezultātus par 2008. gadu.

Iesaki citiem:

Projekta metodoloģija pamatojas atziņā, ka demokrātiska politika nav iespējama, ja politikas mērķu apspriešanā neiesaistās pēc iespējas plašāka sabiedrība, ņemot vērā dažādu grupu, tajā skaitā — minoritāšu, intereses un publiskajā telpā veidojot optimālus apstākļus debatēm.

Saeimas monitoringa gaitā tiek analizēti un uzskaitīti gadījumi, kad LR Saeima noraida vai atbalsta likumdošanas iniciatīvas, kas ir saistītas ar atsevišķu sabiedrības grupu vai visas sabiedrības pilsoniskās līdzdalības iespēju paplašināšanos vai sašaurināšanos. Tiek analizēti arī Saeimas deputātu izteikumi par dažādām sabiedrības grupām un par pilsonisku sabiedrību kopumā. Mediju monitoringa gaitā tiek analizēti un uzskaitīti gadījumi, kad mediji izslēdzoši vai iekļaujoši raksta vai runā par atsevišķām sabiedrības grupām (minoritātēm, NVO).

Projekta "Izaicinājums pilsoniskajai līdzdalībai" mērķis ir nostiprināt minoritāšu un nevalstisko organizāciju tiesības uz redzamību publiskajā telpā un uz līdzdalību politiskajā procesā.

(Izaicinājums pilsoniskajai līdzdalībai. 2008.gada gala ziņojumspdf)

Iesaki citiem:

Vēl šajā tēmā

PĒTĪJUMS: Kā mediji atspoguļoja krīzi? Autors:Vita Dreijere

Pētījums: Indivīdu attiecības tiešsaistes sociālajos tīklos 12 Autors:Jānis Buholcs

Ziņas sabiedriskajā televīzijā: paaudžu un etnisko grupu mediju izvēles Latvijā 2 Autors:Jānis Juzefovičs

Mapping Digital Media: Latvia 2 Autors:Jānis Juzefovičs

Independent Study on Indicators for Media Pluralism in the Member States - Towards a Risk-Based Approach 1 Autors:Eiropas Komisija Izpildītājs: Katholieke Universiteit Leuven – ICRI, Central European University – CMCS and Jönköping International Business School – MMTC, together with a consultancy firm, Ernst & Young Belgium.

Slēptā reklāma Latvijas mediju saturā: cēloņi, redakciju stratēģijas un reklāmdevēju prakse 12 Autors:Anda Rožukalne

Citi autora darbi