Imigrācija, emigrācija, reemigrācija: kas dzīvos Latvijā? 4

Reemigrācijas atbalsta pasākumu mērķis nav izklāt īpašu „sarkano paklāju” vai radīt luksus apstākļus cilvēkiem, kas atgriežas, tajā pat laikā aizmirstot par to cilvēku vajadzībām, kas dzīvo Latvijā.

Iesaki citiem:

Es uzskatu, ka migrācija ir ikviena cilvēka tiesības meklēt labākas, kvalitatīvākas dzīves iespējas – iespējas pilnveidot sevi, pašrealizēties, piepildīt savus sapņus. Ja dažādu iemeslu dēļ cilvēks nevar sev un savai ģimenei nodrošināt šādu pilnvērtīgu dzīvi vienā vietā, tad tās ir viņa cilvēktiesības pārcelties uz dzīvi citur. Manā ideālajā pasaulē ikviena valsts būtu atvērta šādai mobilitātei, nedalot cilvēkus divās grupās – tajos, kuriem ir tiesības uz mobilitāti, un tajos, kuriem šādu tiesību nav, jo viņiem nav paveicies piedzimt ‘pareizajā’ valstī. Tāda pasaule būtu iespējama, ja mēs visi arvien vairāk domātu plašākā pasaules perspektīvā, proti, kamēr dažos pasaules reģionos notiek sabiedrību novecošanās un iedzīvotāju skaita samazināšanās, citos reģionos iedzīvotāju kopuma vidējais vecums samazinās un ir iedzīvotāju pārapdzīvotības problēmas. Šādā situācijā migrācijai var būt nozīmīga loma līdzsvara iegūšanā - lai arvien vairāk cilvēku būtu iespējas dzīvot, sevi pilnveidojot un piepildot savus sapņus.

Tas, ka es uzskatu migrāciju par pozitīvu vērtību tomēr automātiski nenozīmē, ka Latvijai vajadzētu aizstāt investīcijas demogrāfijas uzlabošanā tikai un vienīgi ar investīcijām aktīvā imigrācijas politikā un imigrantu integrācijā. Kāpēc?

Pirmkārt, tā saukto demogrāfijas jautājumu risināšanas būtība, manuprāt, ir par tādas vides veidošanu, kas ļauj radīt un audzināt bērnus cilvēkiem, kuru dzīves pilnvērtības definīcija sevī ietver arī bērnus.

Tajā pat laikā šo jautājumu risināšanai, manuprāt, nav jānoved pie tāda izmisuma par Latvijas demogrāfiskajām skumjām, ka sabiedrībā arvien vairāk nostiprinās pārliecība, ka vienīgais vērtīgais cilvēku pienesums sabiedrības attīstībai ir bērnu radīšana, tāpēc visai valstij ir ‘jāelpo pakausī’ tiem, kuriem bērnu vēl nav, vai – vēl ļaunāk – jāliek viņiem attaisnoties par savām bez-bērna-cilvēka tiesībām uz viedokli un līdzdalību, u.c.

Manuprāt, ir jārada apstākļi tādai videi, kurā cilvēki var sevi pilnveidot, pašrealizēties, piepildīt savus sapņus, vai tie ietver bērnu radīšanu vai nē.

Otrkārt, es uzskatu, ka cilvēku vairākums tomēr gribētu dzīvot tur, kur viņš vai viņa ir dzimis un audzis, ja vien tur būtu nepieciešamie apstākļi. Ja dažādu iemeslu dēļ šādi apstākļi nav, tad es pastāvu uz cilvēktiesībām pārcelties uz dzīvi citur, arī citu valstu pilsoņu pārcelšanos uz dzīvi Latvijā.

Kādam var šķist, ka šie mani uzskati nav savienojami ar manu darbu pie Reemigrācijas atbalsta pasākumu plāna. Sak’ – ja jau es esmu par imigrāciju, tad kāpēc strādāju pie plāna, lai palīdzētu Latvijas piederīgajiem atgriezties? Atbilde ir vienkārša.

Manuprāt, demogrāfijas, imigrācijas, emigrācijas un reemigrācijas diskusiju pamatā ir jautājums, kas dzīvos Latvijā un kādus pamatkritērijus mēs izvirzām cilvēkiem, ar kuriem kopā vēlamies veidot tādu kopienu un vidi, kurā vēlamies dzīvot?

Vai galveno kritēriju vidū ir piederība noteiktai tautībai un latvisko tradīciju uzturēšana? Vai galveno kritēriju vidū ir bērnu esamība? Vai galveno kritēriju vidū ir dzimšanas vieta? Citiem vārdiem, vai galvenais kritērijs ir „savējais”, kura definējums mainās atkarībā no tā, kas mums tajā mirklī vairāk sāp (nacionālais jautājums, demogrāfiskā skumja un emigrācija, u.c.)?

Manuprāt, galveno kritēriju kodolam ir jābūt kopīgām pamatvērtībām:
• Nodokļu maksāšana un likumu ievērošana,
• Politiskā un pilsoniskā līdzdalība kopīgas attīstības veicināšanā, apzinoties, ka individuāla ilgtspējīga attīstība un sabiedrības ilgtspējīga attīstība ir cieši saistīta,
• Sadarbība pēc iespējas līdzsvarotākā mijiedarbībā, ikvienam sabiedrības loceklim apzinoties, ka katrs viņa solis rada sekas apkārtējiem vai tā būtu solījumu nepildīšana, nodokļu nemaksāšana vai atkritumu izmešana mežā caur auto logu,
• Daudzveidības cienīšana un svinēšana, neapkarojot, nediskriminējot un nenosodot tos, kas dzīvo, domā, rīkojas vai izskatās citādāk nekā jūs (beidzot cilvēku dalīšanu pēc tautības, seksuālās orientācijas, bērnu esamības, emigrācijas pieredzes vai tās trūkuma),
• Latviešu valodas zināšana.

Manuprāt, ir svarīgi, lai saskaņā ar šīm pamatvērtībām Latvijā varētu dzīvot gan tie cilvēki, kas jau šobrīd dzīvo Latvijā (vietējie), gan tie, kas agrāk dzīvojuši Latvijā (emigrējušie), gan tie, kas, iespējams, vēl tikai dzīvos Latvijā (imigranti). Tātad, runa ir par lielu mājas darbu - tādu apstākļu radīšanu, lai dažādi cilvēki Latviju izvēlētos par savu dzīves vietu, jo te ir vide, kas ļauj viņiem pilnveidoties un piepildīt savus sapņus. Reemigrācijas atbalsta pasākumu plāna kontekstā tas arī nozīmē tādu apstākļu radīšanu, lai Latvijas piederīgie, kas dažādu iemeslu dēļ ir emigrējuši, varētu atgriezties tur, kur viņi ir dzimuši un auguši (jo, manuprāt, vairums to vēlētos).

Reemigrācijas atbalsta pasākumu mērķis nav izklāt īpašu „sarkano paklāju” vai radīt luksus apstākļus cilvēkiem, kas atgriežas, tajā pat laikā aizmirstot par to cilvēku vajadzībām, kas dzīvo Latvijā.

Reemigrācijas atbalsta plānā jābūt konkrētiem pasākumiem, kas atvieglos atgriešanos cilvēkiem, kuriem prombūtnes no Latvijas dēļ ir īpašas vajadzības.

Tā var būt informācija par atraktīvām darba vietām un atalgojuma līmeni. Tā var būt programma augsti kvalificētu cilvēku piesaistei inovāciju un jaunu tehnoloģiju ieviešanai Latvijas uzņēmumos. Tas var būt valsts līdzfinansējums transporta izdevumu segšanai un atbalsts latviešu valodas apguvei. Tas var būt atbalsts skolēniem, kas atgriežas vai uzsāk skolas gaitas Latvijas izglītības sistēmā. Tas var būt viens telefons, e-pasts un birojs, kur cilvēki var uzzināt pamata atbildes uz daudzajiem ar atgriešanos saistītajiem jautājumiem.

Protams, es apzinos – šiem konkrētajiem pasākumiem būs maza jēga, ja būtiski neuzlabosies vispārējā situācija Latvijā. Arī līdz šim reemigrācijas plāna sabiedriskajā apspriešanā iesniegtie aptuveni 40 no 55 priekšlikumiem attiecas uz šo lielo mājas darbu. Tās ir prasības attīstīt lauksaimniecību un rūpniecību, palielināt ar nodokļiem neapliekamo minimumu un izveidot konkurētspējīgu nodokļu politiku, palielināt minimālo algu, nodrošināt Eiropas līmeņa algu līmeni un kvalitatīvu augstāko izglītību, atbalstīt uzņēmējdarbību un piešķirt lielākas nodokļu atlaides investīcijām, atrisināt bērnu dārzu rindu problēmas, dot iespējas jauniešiem iet praksēs Latvijas uzņēmumos, u.c. Bet tas ir ikdienas valdības un visas sabiedrības darbs, turklāt šie un vēl citi mērķi ir iekļauti Nacionālajā attīstības plānā, Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2030, un daudzos citos specifiskāku jomu dokumentos. Tāpēc reemigrācijas plānā tiem nav vietas.

Kāds var teikt (un daudzi ir jau teikuši), ka nav jēgas strādāt pie reemigrācijas atbalsta pasākumiem, ja lielais mājas darbs – vispārējās situācijas uzlabošana Latvijā - nav izpildīts! Tādā gadījumā mēs ignorētu faktu, ka ik gadu Latvijā atgriežas aptuveni 2000 cilvēku (Centrālās statistikas pārvaldes dati), no kuriem daļai varētu būt nepieciešama reemigrācijas atbalsta pasākumos paredzētā valsts palīdzība. Turklāt, kad mums visiem izdosies izpildīt lielo mājas darbu, reemigrācijas atbalsta pasākumi būs noderīgi un nepieciešami daudz lielākam cilvēku skaitam.

Tāpēc mūsu uzdevums ir tos ieviest un laicīgi pārliecināties par to efektivitāti, nevis grābt un ķert pēdējā mirklī, riskējot, ka emigrējušo vidū aizvainojumam par emigrācijas nepieciešamību pievienojas arī aizvainojums, ka valsts nav par atgriešanās atbalstu domājusi laicīgi.


Visu nobeidzot, gribu pateikt paldies par līdzšinējo aktivitāti reemigrācijas plāna sabiedriskajā apspriešanā, īpaši pasakoties tiem, kas šobrīd dzīvo emigrācijā. Tas man ļauj ticēt, ka mēs katrs redzam savas iespējas veidot Latviju tādu, kādā mēs un ne tikai mēs vēlamies dzīvot.

Iesaki citiem:
Creative commons CREATIVE COMMONS LICENCE ĻAUJ RAKSTU PĀRPUBLICĒT BEZ MAKSAS, ATSAUCOTIES UZ AUTORU UN PORTĀLU PROVIDUS.LV, TAČU PUBLIKĀCIJU NEDRĪKST LABOT VAI PAPILDINĀT. AICINĀM ATBALSTĪT PROVIDUS.LV AR ZIEDOJUMU!

Komentāri (4) secība: augoša / dilstoša

Tmp author
asdasd

Reemigrācijas atbalsta pasākumu mērķis nav izklāt īpašu „sarkano paklāju” vai radīt luksus apstākļus cilvēkiem, kas atgriežas, tajā pat laikā aizmirstot par to cilvēku vajadzībām, kas dzīvo Latvijā. pixel gun 3d http://downloadfreewarenow.com/pixel-gun-3d-hack-cheats

Tmp author
Kas Te?

Reemigrācijas plānā ir jābūt iekļautām tādām vajadzībām: valsts nodraošinātai dzīvesvietai, vai 3 pirmās īre, darba vieta. Tad tas būtu. Es ar ģimeni ļoti vēlos atgriezties, bet jebkuram iepējamam darba devējam es esmu rēgs, kurš neizprot Latvijas attīstību un vajadzības, vēl saprotam, ka nav dzīvesvietas, teiksiet: " Vai nevariet nopirkt?" Šeit latvieši un citi tamlīdzīgi tiek uzskatīti par svešiniekiem, kuriem ir laimējies, ja var strādāt, par atbalstu no sabiedrības kā tikai pabalsti, negaidiet, varbūt savējie būs draugi, taču latviešiem garšo pustdienās otrs latvietis, tas ir arī te. Re, secinājums, ietaupījumu nav, lai nopirktu pieticīgu dzīvokli par 7000 eiro, kur nu vēl labāk!

Tmp author
Eiropa

Reemigrācijas plāns ir labs politiskais sauklis, jo parāda, ka politiķiem nav vienalga. No otras puses, emigranti skatās uz darbiem, nevis vārdiem. Daudz izdevīgāk būtu mēģināt noturēt 100 tūkstošus, kas te vēl dzīvo, bet tuvāko gadu laikā varētu aizbraukt, nevis dabūt atpakaļ 500, kas iespējams tāpat atbrauktu. Eiropas karte pēdējā gadsimta laikā ir mainījusies vairākas reizes un arī šis gadsimts nebūs nekāds izņēmums.

Tmp author
AĻĢIRDS DANIEĻUS

Labi viss pateikts tekstā ar pieciem melnajiem punktiem! Itsevišķi par līdzsvaroto sadarbību,jo tāda nav pastāvējusi vairumā visus 22.gadus!

Saistītie raksti
Dacei

Par reemigrāciju 14 Autors:Dace Akule

Citi autora darbi
7595930098 1188c7be29 z

Life with Donald Trump Autors:Dace Akule

Uzticesanas vienna konference

Par uzticēšanos 66 Autors:Dace Akule

Peru akmeni

Par globāli būtisko 1 Autors:Dace Akule

Kaleidoskops 1

Par sarežģīto pasauli 1 Autors:Dace Akule

Bilde peru

Par Peru 5 Autors:Dace Akule

11825959 10153434773260306 6968551125438830656 n

Par AirBaltic 17 Autors:Dace Akule