Ielu bērni Rīgas pilsētas Kurzemes rajonā. Viņu seksuālā uzvedība un atkarības vielu lietošana

  • Autors:Gita Gaņģe, Inese Šūpule, Artūrs Vāvere, Jānis Caunītis
  • Organizācija:Apvienoto Nāciju organizācijas Attīstības programma (UNDP), ANO Bērnu fonds (UNICEF)
  • Gads:2000

PĒTĪJUMA ANOTĀCIJA

Iesaki citiem:

Pētījums balstīts uz atziņu, ka ielas bērnu vidū nav iespējams veikt kvantitatīvas aptaujas, bet ir jāizmanto kvalitatīvās socioloģijas pieeja - dziļās intervijas. Pētījuma mērķis ir sniegt operatīvu situācijas novērtējumu Rīgas pilsētas Kurzemes rajonā, īpašu uzmanību veltot atkarības izraisošo vielu lietošanas un seksuālās uzvedības īpatnību izpētei ielas bērnu vidū.

Pētījums atklāj bērnu klaiņošanas pieredzi un iemeslus, naktsmājas, attieksmi pret patversmēm, naudas gūšanas veidus, bērnu informētību par AIDS, HIV, seksuāli transmisīvām slimībām, seksuālo pieredzi un atkarības vielu lietošanu. Pētījums parāda, ka ielu bērni ir salīdzinoši vairāk pakļauti dažādām bīstamām situācijām un negatīvām ietekmēm, piemēram, seksuālai izmantošanai, vardarbībai pret bērnu, agrīnai smēķēšanai, narkotiku lietošanai, veselības traucējumiem u.c.

Tiek secināts, ka galvenais bērnu klaiņošanas iemesls ir attiecības ar vecākiem. Situācijas uzlabošanai tiek ierosināts attīstīt sociālo darbu, kas vērsts uz vecākiem. Pētījums akcentē draudzīga atbalsta nepieciešamību ielas bērniem - palīdzības punktu, dienas centru veidošanu

(Ielu bērni Rīgas pilsētas Kurzemes rajonā (LATVISKI)pdf)

(Ielu bērni Rīgas pilsētas Kurzemes rajonā (ANGLISKI)pdf)

Iesaki citiem:

Citi autora darbi