Atslēgvārdi:

From the European Energy Community to the Energy Union

  • Autors:Sami Andoura, Jean-Arnold Vinois
  • Organizācija:Notre Europe - Jacques Delors Institute
  • Gads:2015
  • Valoda:angļu, franču, vācu

Pētījums piedāvā risinājumus ilgtspējīgas Enerģētikas savienības veidošanai, lai nodrošinātu ES sadarbības virsmērķi – mieru.

Iesaki citiem:

Eiropas politikas domnīca Notre Europe - Jacques Delors Institute analizē Eiropas enerģētikas politikas attīstību un piedāvā jaunu enerģētikas politikas saturu, kas kalpotu par pamatu Eiropas enerģētikas savienībai. Pētījumā analizēti ES enerģētikas politikas svarīgākie virzieni – atjaunīgo resursu loma, atkarība no fosilo resursu izmantošanas un enerģijas pašnodrošinājums. Tāpat apskatīta ietekme uz vidi un klimata pārmaiņām, infrastruktūras drošība, attiecības ar energoresursu piegādātājiem un enerģētikas sektora tiesiskais regulējums.

Pētījumā secināts, ka Eiropas enerģētikas politikas un arī Eiropas Enerģētikas savienības mērķis ir vienāds – izveidot vienotu Eiropas enerģijas tirgu, no kā lielākie ieguvēji būtu ES iedzīvotāji.

Brīvība no raizēm par nepietiekamu enerģētisko drošību samazinātu drošības riskus un konfliktu izcelšanās iespējas. Ilgtspējīgas Enerģētikas savienības veidošana ļautu nodrošināt Eiropas Savienības sadarbības virsmērķi - mieru.


Lasītāju uzmanībai tiek piedāvāti 30 secinājumi, 10 rīcības virzieni un 10 turpmākās rīcības stūrakmeņi. Kopsavilkumā iekļautas galvenās atziņas, bet tie, kuriem ir vairāk laika un pacietības, var rūpīgi vētīt apjomīgo pētījuma tekstu (156 lpp.). Šī publikācija attīsta 2010.gada pētījuma „Towards a European Energy Community: A Policy Proposal” atziņas, ņemot vērā, kā pēdējo četru gadu laikā attīstījusies ES politika kopumā un it īpaši enerģētikas, vides un klimata politika.

Eiropas Enerģētikas savienība ir Eiropas politikas veidotāju un nozares dienaskārtībā nesen nonācis jēdziens.

Piemēram, par Enerģētikas savienības pievienoto vērtību runāts vairāku domnīcu priekšlikumos ES nākotnei. Tāpat Enerģētikas savienība iekļauta Eiropas Komisijas 2015.gada darba programmā.

Diskusijas par Eiropas Enerģētikas savienības iespējamo saturu notiks arī Latvijas prezidentūras ES Padomē laikā, tai skaitā 2015.gada 6.februāra konferencē. Tās tiešraide būs pieejama prezidentūras mājas lapā.

Pētījums (From the European Energy Community to the Energy Union pdf)

Iesaki citiem:

Saistītie raksti
Citi autora darbi