Atslēgvārdi:

Etnopolitika Latvijā. Pārskats par etnopolitisko stāvokli Latvijā un tā ietekme uz sabiedrības integrāciju

  • Organizācija:Sorosa fonds - Latvija
  • Gads:2000
  • Valoda:Lat

Darbā ir mēģināts apkopot pēdējās desmitgades laikā Latvijā notikušās etnopolitiskās aktivitātes.

Iesaki citiem:

Darbā ir mēģināts apkopot pēdējās desmitgades laikā Latvijā notikušās etnopolitiskās aktivitātes.

Šie un citi jautājumi ir uzstādīti autoru kolektīvajā darbā:
· Kāda ir valsts valodas politikas un latviešu valodas apguves nozīme sabiedrības integrācijā?
· Kādā veidā etnopolitika ir atspoguļota Latvijas politisko partiju programmās un praktiskajā darbībā?
· Cik nozīmīga no etnopolitiskā viedokļa ir nevalstisko organizāciju darbība?
· Kādu vietu etnopolitikā ieņem masu saziņas līdzekļi?

Etniskās attiecības, kā arī izpratni par etnopolitiku Latvijā turpina iespaidot padomju laika mantojums. Tas izpaužas ne tikai politikas orientācijā uz piespiešanas, nevis pārliecināšanas metodēm. Padomju mantojums redzams arī masu saziņas līdzekļu atspoguļojumā par etniskajām problēmām valstī, kā arī partiju izvirzītajos mērķos, kas bieži sevī kombinē vēlmi uz eiropejisko orientāciju ar padomiskā garā veidotām vērtībām. Rezultātā etnopolitikai bieži pietrūkst orientiera bieži ciniskajā un nevajadzīgi politizētajā sabiedrisko attiecību vidē. Aktivitāšu sadrumstalotība un biežā nekonsekvence ir viens no galvenajiem etnopolitikas rādītājiem Latvijā.


(Pievienotais failspdf)

Iesaki citiem:

Saistītie raksti
Citi autora darbi
Article research

Pētījums par patvēruma meklētāju, bēgļu un personu, kurām piešķirts alternatīvais statuss, piekļuvi izglītībai Latvijā Autors:Svetlana Djačkova, Sigita Zankovska-Odiņa, Kristīne Laganovska, Džena Andersone, Linda Dambe, Jekaterina Kirjuhina