Dzimums un tautas attīstība Latvijā

  • Autors:Astrīda Neimane
  • Organizācija:UNDP
  • Gads:1999

PĒTĪJUMA ANOTĀCIJA

Publikācijas mērķis ir atspoguļot dzimumu līdztiesības jautājumu būtisko nozīmi Latvijas sabiedrības attīstībā.

Iesaki citiem:

Publikāciju ievada diskusija par dzimumu līdztiesību un šī jēdziena nozīmīgumu. Pirmajā daļā piedāvāts nepieciešamais pārskats par dzimumu līdztiesības jautājuma attīstību Latvijā, ieskaitot pastāvošo dzimumu līdztiesības nozīmi un tās ietekmi. Seko apraksts par to, kā Latvijā izprot jēdzienu "dzimumu līdztiesība ".

Otrajā daļā uzmanība pievērsta sabiedrības attīstības galvenajiem priekšnoteikumiem - ekonomikas, veselības aizsardzības un izglītības sistēmai Latvijā, kā arī dzimumu līdztiesības jautājumu ietekmei katrā no minētajām sfērām.

Trešajā daļā apskatīti citi vitāli svarīgi ilgtspējīgas tautas attīstības jautājumi: demokrātija, valdība un līdzdalība.

Pārskatā izcelts jau paveiktais dzimumu vienlīdzības attīstīšanas jomā. Uzskaitīti arī trūkumi, kas jānovērš laikietilpīgajā un darbietilpīgajā procesā. Jāatzīst, ka trūkumi visbiežāk rodas jau kā sistēma, ne kā atsevišķas parādības. Tas atkārtoti norāda uz nepieciešamību apzināties un novērst dzimumu nevienlīdzības rašanās cēloņus Latvijā. Tas ir pat būtiskāk par pievēršanos tikai profilaktiskiem situācijas "ārstēšanas līdzekļiem ". Vēl vairāk - šis atzinums vienlaikus prasa apzināties, ka dzimumu nevienlīdzības situācijas "ārstēšana" nenozīmē tikai "panākt taisnīgumu un godīgumu attiecībā pret sievietēm". Tas lielā mērā nozīmē radīt izpratni par to, kā un cik ļoti dzimumu nevienlīdzība ir neizdevīga nācijas labklājībai kopumā.


(Dzimums un tautas attīstība Latvijā (LATVISKI)pdf)

(Dzimums un tautas attīstība Latvijā (ANGLISKI)pdf)

Iesaki citiem:

Citi autora darbi