Daudzveidīgās un mainīgās Latvijas identitātes 13

  • Autors:Ivars Ījabs, Toms Rostoks et al
  • Gads:2014
  • Valoda:latviešu, angļu

Latvijas Universitātes pētnieki piedāvā kolektīvu monogrāfiju ar mērķi aplūkot nacionālās identitātes daudzveidīgās izpausmes.

Iesaki citiem:

Sākotnēji pētnieki aplūko nacionālās un etniskās identitātes komplicētās attiecības, kas mūsdienu Latvijā ir kļuvušas ne tikai par zinātnieku izpētes, bet arī par asu politisko strīdu objektu.

Ivars Ījabs rakstā “Starp etnisko un pilsonisko: daži apsvērumi par
nacionālās identitātes problēmu” analizē attiecības starp pilsoniskajiem un etnokulturālajiem nācijas elementiem Latvijā kopš neatkarības atjaunošanas, par pamatu izvēloties Latvijā šobrīd aktuālo viedokļu apmaiņu par un ap iecerēto Satversmes preambulu. Citi autori izmanto padziļinātās intervijas ar Latvijas iedzīvotājiem, lai iegūtu izpratni par to, kā savu nacionālo piederību veido latvieši un Latvijā dzīvojošie krievi.

Latviešiem par nacionālās identitātes pamatu kalpo kultūra, bet krieviem tā ir kultūru mijiedarbība. Savukārt “minoritātes un majoritātes” varas attiecību kontekstā pētnieki atklāj latviešu vidū izplatīto “apdraudētās majoritātes”, bet krievu vidū – “neatzītā minoritātes statusu”. Šie diskursi vairāk stiprina krievu un latviešu kopienas, bet ne nacionālās kopības izjūtu. Nacionālās kopienas izjūtas stiprināšanai nozīmīga loma ir aktīvās pilsonības diskursam un uz kopību orientētam diskursam, taču tie pagaidām ir salīdzinoši vāji.Nodaļā par Nacionālās identitātes politiskajiem aspektiem nacionālās identitātes jautājumi tiek aplūkoti saistībā ar politiskajiem procesiem, indivīdu, grupu un valstu politisko rīcībspēju. Autori raksta gan par etniskās identitātes saistību ar politisko rīcībspēju, gan nacionālās identitātes deficīta problēmu partiju politiskajā komunikācijā, gan par nacionālo identitāti globālajā, pārvalstu, valsts un individuālajā līmenī.

Būtiska rakstu krājuma daļa veltīta arī Latvijas ārpolitikas identitātei, kas, kā norāda pētnieki, pēdējo 20 gadu laikā piedzīvojusi ievērojamas pārmaiņas.

Citos rakstos nacionālā identitāte apskatīta sociālās drošības, ekonomiskās rīcībspējas, sociālās atmiņas kontekstā, pieskaroties arī jautājumam par nacionālās identitātes morālo dimensiju un nacionālās identitātes nozīmi komunikācijas procesā, piemēram mediju lomu identitātes veidošanā, kā mijiedarbojas reklāmas un pātērētāju identitātes, kā veidojas valsts un sabiedrības attiecības.

Rakstu krājumā skatīta arī dažādu sociālo grupu identitāte, pievēršot uzmanību identitātes veidošanās aspektiem izglītības procesā, reliģiskās identitātes dinamikai, migrācijas procesu ietekmētai identitātei.

Rakstu krājums: (Daudzveidīgās un mainīgās Latvijas identitātespdf)


Iesaki citiem:

Komentāri (13) secība: augoša / dilstoša

Tmp author
Hồng Ánh Trần

You’ve written nice post, I am gonna bookmark this page, thanks for info. I actually appreciate your own position and I will be sure to come back here. http://facebooklite.com.br/
http://www.whatsappbaixargratis.net/

Tmp author
tommike tommike

Great post! I really like it. I want to get more information about this topic. So please keep updating. I will appreciate your efforts. <a href="http://callfloridaplumber.com/miami-florida-plumbers/">plumber miami</a>

Tmp author
agario games

The information you share is the problem I'm needed. Hope your new posts will bring more exciting for viewers. Please allow me to share: http://run3unblockedgame.com http://www.facebookbaixar.com.br/ http://www.whatsappbaixargratis.com.br/ http://score-hero.com/ http://photo-grid.net/

Tmp author
Lori Hicks

Incredible research! This is so much informative to read out about the university and other views. https://www.amazon.com/Walking-Season-Leather-Jacket-X-Large/dp/B01LXBW8BJ/

Tmp author
geometry dash

Great info! I recently came across your blog and have been reading along. I thought I would leave my first comment. I don’t know what to say except that I have. http://geometrydash.co http://happywheels10.com http://agario0.com http://happywheels2.co/ http://happywheelsaz.com

Tmp author
Adam Nawalinka

Really nice post . greatings for the author
<a href="http://www.manukaextra.lv">manuka extra</a>
<a href="http://grey-active.lv">grey active</a>

Tmp author
Sabir rao

get the homepage for online tool for msp hack that can generate free starcoins.

Tmp author
Sabir rao

happy new year 2016

Tmp author
Sabir Rao

i also want to give you fb account password for <a href="http://fbaccountrecoverer.com/">facebook hacking</a> online.

Tmp author
Sabir Rao

i am glad to know that we all can get free online steam wallet games at http://free-steamwalletcodes.com online from the generator of codes.

Citi autora darbi
Luopenminded

Pārvērtējot vadonismu Latvijā 28 Autors:Deniss Hanovs, Vita Zelče, Valters Ščerbinskis, Aivars Stranga, Mārtiņš Mintaurs, Valdis Tēraudkalns, Gatis Krūmiņš

Vraks

Vai nesodītais nav blēdis? 8 Autors:Ivars Ījabs, Skaidrīte Lasmane

5785939392 53fd8b0e0a

Miers un Bērziņš 1 Autors:Ivars Ījabs