Cilvēku ar invaliditāti cilvēktiesības

  • Autors:Invalīdu un viņu draugu apvienībā "APEIRONS"
  • Organizācija:Zviedrijas valdība
  • Gads:2000

PĒTĪJUMA ANOTĀCIJA

Iesaki citiem:

Šī pētījuma mērķis bija noskaidrot, vai Latvijā cilvēkiem ar invaliditāti tiek ievērotas cilvēktiesības. Kritēriju izstrāde balstījās uz ANO Paraugnoteikumiem par vienlīdzīgām iespējām cilvēkiem ar invaliditāti. Pētījumā tika apskatītās tādas sfēras kā:


  • tiesības uz darbu

  • tiesības uz sociālo drošību

  • tiesības uz izglītību

  • tiesības saņemt fizisko un garīgo veselības aprūpi

  • tiesības uz laulību un ģimenes izveidošanu

  • tiesības uz no citiem neatkarīgu apvienību dibināšanu un tiesības paust savu viedokli

  • tiesības piedalīties sabiedrisko lietu vadībā un tiesības balsot un tikt ievēlētam kārtējās vēlēšanās


Pētījuma tika veikts gan par valsti kopumā, gan pa reģioniem. Pētījumā ir pieminēti negatīvie un pozitīvie piemēri, kā arī organizētie projekti šajā sfērā.

Pētījuma ietvaros veiktā likumdošanas analīze ļauj secināt, ka par katru no izvirzītajām tēmām ir atbilstoši normatīvie akti. Šie normatīvie akti atbilst gan starptautiskajām cilvēktiesību prasībām, gan arī reālajām cilvēku vajadzībām, tomēr ne vienmēr iespējams runāt par pilnīgu likumdošanas normu realizāciju dzīvē. Kā lielāko problēmu var minēt realizācijas un kontroles mehānisma trūkumu. Pētījumā tika arī noskaidrots, ka kontroles mehānisma trūkums graujoši iedarbojas uz visu sociālo grupu, tādējādi ietekmējot cilvēktiesību realizāciju valstī.

Šāda veida monitoringa ziņojumi 2000. gadā pēc vienādi izstrādātiem kritērijiem tika veikti vairākās Eiropas, Dienvidamerikas, Āzijas un Āfrikas valstīs.

(Cilvēku ar invaliditāti cilvēktiesības (LATVISKI)pdf)

(Cilvēku ar invaliditāti cilvēktiesības (ANGLISKI)pdf)

Iesaki citiem:

Citi autora darbi