Cilvēku ar garīgās attīstības traucējumiem un garīgi slimo interešu aizstāvība

  • Autors:Ieva Leimane
  • Organizācija:Latvijas cilvēktiesību un etnisko studiju centrs, Sorosa fonds - Latvija
  • Gads:2000

PĒTĪJUMA ANOTĀCIJA

Iesaki citiem:

Šis pētījums pievēršas pamatproblēmām psihiatriskās palīdzības jomā un pamato deinstitucionalizācijas un pacientu institucionalizācijas novēršanas nepieciešamību. Pētījuma mērķis ir noteikt Sorosa Fonda-Latvija (SFL) iespējamo lomu psihiatriskās palīdzības jomā. Kā pamatvirziens SFL darbībai tiek ieteikts atbalsts institūcijām (psihoneiroloģiskajām slimnīcām un pansionātiem) alternatīvas aprūpes veidošanai, kas nodrošinātu klientu aprūpi pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai un pacientam "draudzīgākā" vidē. Pētījuma rezultātā autore uzrakstīja stratēģisku trīs gadu programmu un piesaistīja SFL un OSI (Ņujorka) finansējumu. Kopš 2001. gada maija šo programmu īsteno Latvijas Cilvēktiesību un etnisko studiju centrs.

(Cilvēku ar garīgās attīstības traucējumiem un garīgi slimo interešu aizstāvība (LATVISKI)pdf)

(Cilvēku ar garīgās attīstības traucējumiem un garīgi slimo interešu aizstāvība (ANGLISKI)pdf)

Iesaki citiem:

Citi autora darbi