Cilvēktiesības Latvijā 2000. gadā

  • Autors:Nils Muižnieks, Anhelita Kamenska, Ieva Leimane, Sandra Garsvāne
  • Organizācija:Latvijas Cilvēktiesību un etnisko studiju centrs
  • Gads:2001

PĒTĪJUMA ANOTĀCIJA

Iesaki citiem:

Ikgadējā pārskatā Latvijas Cilvēktiesību un etnisko studiju centrs (LCESC) sniedz savu vērtējumu par aktuālākajām problēmām un sasniegumiem cilvēktiesību jomā 2000. gadā. Pārskats nepretendē uz visaptverošu cilvēktiesību stāvokļa atspoguļojumu Latvijā, sagatavotais materiāls norāda un LCESC specializācijas jomām, izceļot, autoruprāt, visaktuālākos jautājumus. Autori kā aktuālākās problēmas min lielo neizskatīto lietu skaitu tiesās, garos apcietinājuma termiņus un skaitliski nelielo latviešu un krievu nacionāli ekstrēmistisko grupējumu aktivizēšanos. Savukārt kā panākumi tiek minēti "Valsts valodas likuma" noteikumu pieņemšana un "Likuma par Satversmes tiesu" liberalizēšana. Pārskats analizē situāciju cilvēktiesību jomā, pievēršot uzmanību atsevišķām tiesību jomām, tajā skaitā mazākumtautību tiesībām, ieslodzīto tiesībām, bēgļu un patvēruma meklētāju tiesībām, garīgi slimo, sieviešu un bērnu tiesībām. 2000. gadā pārskata autori pievērsušies iepriekšējos gados neanalizētām tēmām - pacientu tiesībām, kara noziegumiem un noziegumiem pret cilvēci. Pārskatā sniegta arī informācija par gada laikā LCESC izskatītajām sūdzībām un konsultācijām.

(Cilvēktiesības Latvijā 2000. gadā (LATVISKI)pdf)

(Cilvēktiesības Latvijā 2000. gadā (ANGLISKI)pdf)

Iesaki citiem:

Saistītie raksti
Citi autora darbi
Article research

Eiropas Savienības dalībvalstu sabiedrības integrācijas politika un prakse Autors:Ilona Kunda, Aija Lulle, Nils Muižnieks, Sigita Zankovska-Odiņa

Article research

Manufacturing Enemy Images. Russian Media Portrayal of Latvia Autors:Nils MUižnieks, Toms Rostoks, Dmitrijs Petrenko, Kristīne Doroņenkova, Solvita Denis

Zvana poga 255x203

Bez sāls Autors:Ieva Leimane-Veldmeijere