Atslēgvārdi:

Ceļā uz pilsonisku sabiedrību Latvija iedzīvotāju aptauja 2000./2001.g

  • Autors:Brigita Zepa (projekta vadītāja), Inese Šūpule, Inguna Peņķe, Evija Kļave un Jolanta Krišāne
  • Organizācija:Baltijas Sociālo zinātņu institūts, pasūtītājs: Naturalizācijas pārvalde
  • Gads:2001
  • Valoda:Lat

Ceļā uz pilsonisku sabiedrību. Latvija iedzīvotāju aptauja. 2000./2001.g

Iesaki citiem:

PĒTĪJUMA ANOTĀCIJA

Pētījums "Ceļā uz pilsonisku sabiedrību 2000" ir 1997.gadā veiktā pētījuma "Ceļā uz pilsonisku sabiedrību" turpinājums un ietver sevī divu iedzīvotāju grupu - pilsoņu un nepilsoņu - reprezentatīvu aptauju. Pētījuma mērķis ir noskaidrot Latvijas iedzīvotāju nostādnes attiecībā uz demokrātisko procesu norisi Latvijā, sabiedrības integrāciju, gatavību iesaistīties pilsoniskās sabiedrības veidošanā, kā arī raksturot izmaiņas, kādas notikušas laikā kopš 1997.gada. Īpaša uzmanība pētījumā veltīta nepilsoņu attieksmes un uzvedības izpētei naturalizācijas jautājumos.

Līdzīgi kā 1997.gadā, 1998.gada pētījumā šeit analizētas krievu un latviešu valodas masu mēdiju auditorijas, pilsoņu un nepilsoņu nostādnes pilsonības likuma, referenduma (1998) un nepilsoņa statusa jautājumā; nepilsoņu perspektīvās uzvedības modeļu analīze attiecībā pret savu pilsonības statusu; pilsoņu un nepilsoņu atbalsts demokrātiskām vērtībām, sociālās identitātes, politiskā izvēle, politiskā līdzdalība, vērtību orientācijas, sociālie kontakti, kā arī latviešu un krievu valodas funkcionēšana Latvijā.

Pētījumā secināts, ka pozitīva risinājuma gultnē iegājuši ar pilsonības iegūšanu, naturalizāciju saistītie jautājumi, taču palielinājusies spriedze tajos jautājumos, kas skar valsts valodu. Sapratnes līmenī minoritāšu piederīgie atbalsta sabiedrisko politiku valsts valodas un izglītības jomā, taču emocionālā līmenī uzkrājas neapmierinātības radīta spriedze, kas izlaužas, piemēram, attieksmē pret krievu kā otru valsts valodu. Neapmierinātības izpausmes redzamas arī politiskajā izvēlē, kur vēl vairāk kā pirms trim gadiem ir izteikta politiskās izvēles polarizēšanās starp latviešiem un minoritātēm.

Sabiedrības "horizontālā" integrācija sekmīgāk īstenojas nevis politiskajā, bet gan ikdienas saskarsmes līmenī. Tas ļauj Latvijas iedzīvotājiem optimistiski raudzīties nākotnē un kā optimālo nākotnes modeli izvēlēties "sabiedrību, kas atvērta kultūru daudzveidībai".


Ceļā uz pilsonisku sabiedrību. Latvija iedzīvotāju aptauja. 2000./2001.g
(Pievienotais failspdf)

Iesaki citiem:

Citi autora darbi