Atslēgvārdi:

Ceļā uz pilsonisku sabiedrību. 3. posma rezultāti Ekspertu aptauja 1998.g

  • Autors:Brigita Zepa (projekta vadītāja), Inese Ozoliņa, Liene Čaplinska
  • Organizācija:Naturalizācijas pārvalde
  • Gads:1998
  • Valoda:Lat

Ekspertu aptauja. Ekspertu aptaujas mērķis bija iegūt informāciju sabiedrības integrācijas programmas izstrādei. Aptaujāti 60 eksperti, tostarp Saeimas pārstāvji, Saeimā nepārstāvēto partiju locekļi, izpildvaras un sabiedrisko saziņas līdzekļu pārstāvji, zinātnisko un pētniecisko organizāciju pārstāvji, kultūras biedrību un izglītības sistēmas darbinieki.

Iesaki citiem:

PĒTĪJUMA ANOTĀCIJA

Ekspertu aptauja. Ekspertu aptaujas mērķis bija iegūt informāciju sabiedrības integrācijas programmas izstrādei. Aptaujāti 60 eksperti, tostarp Saeimas pārstāvji, Saeimā nepārstāvēto partiju locekļi, izpildvaras un sabiedrisko saziņas līdzekļu pārstāvji, zinātnisko un pētniecisko organizāciju pārstāvji, kultūras biedrību un izglītības sistēmas darbinieki.

Ekspertu intervijās aplūkoti šādi jautājumi:
· naturalizācijas gaitas novērtējums,
· attieksme pret Pilsonības likumu un izmaiņām tajā,
· valsts valodas un citu valodu lietošana izglītības sistēmā,
· masu saziņas līdzekļu loma integrācijas procesā Latvijā,
· jēdziena "integrācija" izpratne, attieksme pret Latvijas sabiedrības integrācijas programmas nepieciešamību.

Ka sabiedrību destabilizējošu faktoru eksperti min lēno naturalizācijas gaitu Latvijā. Vairākums ekspertu uzskata, ka nepieciešamas izmaiņas Pilsonības likumā, īpaši uzsverot vecuma kvotu atcelšanas nepieciešamību dokumentu iesniegšanā naturalizācijai. Eksperti kritiski vērtē masu saziņas līdzekļu lomu sabiedrības integrācijas procesā. Ekspertu viedokļi dalās jautājumā par izglītības politiku: vieni uzsver bilingvālas izglītības ieviešanas nepieciešamību un pāreju uz apmācību latviešu valodā vidusskolās, taču citi uzskata, ka latviešu valoda jāapgūst, palielinot latviešu valodas stundu skaitu. Par sabiedrības integrācijas programmas nepieciešamību dominē viedoklis, ka tāda būtu vajadzīga, taču daži eksperti iesaka valsts integrācijas programmas vietā izveidot iedzīvotāju informēšanas programmu. Ekspertu vidū nav vienotas izpratnes par sabiedrības integrāciju.


Pētījumu un rīcības programma "Ceļā uz pilsonisku sabiedrību"
Atskaite
3. posma rezultāti

Ekspertu aptauja. 1998. gada aprīlis (Pievienotais failspdf)

Iesaki citiem:

Citi autora darbi