Bīstams precedents: vai mērķis attaisno metodes? 169

Nedaudz emocionālas pārdomas par nepilsoņu referendumu, kā arī tā bloķēšanas iecerēm

Iesaki citiem:
2577461736 12530e0716 z
Foto:D.M. Cook

_________________________________

Iedomājieties, ka šodien ir vēlēšanu diena. Jūs, apzinīgs pilsonis būdams, ierodaties vēlēšanu iecirknī un vēlaties nobalsot. Esam pavadījis vairākas dienas, agonizējot par mazāko ļaunumu - bet nu lēmums ir pieņemts.

Sieviete, kas pārbauda pases, jums pavēsta, ka nobalsot neizdosies - vēlēšanu biļeteni jums izsniegti netiks. Pamatojums? Satversme nosaka, ka tikai pilntiesīgi pilsoņi var vēlēt Saeimu, bet ... jūs neesat pilntiesīgs pilsonis.

Jūs, saprotams, mēģināt noskaidrot: kādēļ vairs netiekat uzskatīts par pilntiesīgu pilsoni. Nu šeit ir iespējami dažādi varianti: pieņemsim, ka tiekat turēts aizdomās par kādu noziedzīgu nodarījumu un jums ir piemērota policijas kontrole. Pieņemsim, ka esat paņēmis hipotēku vai jums ir apķīlāts īpašums, un tādēļ, pēc darbinieces domām, kaut kādā mērā esat savā rīcībā saistīts. Vai pieņemsim, ka šī darbiniece uzskata, ka par pilntiesīgu pilsoni ir uzskatāmi tikai tie pilsoņi, kuri var izmantot tiesības tikt ievēlētiem par prezidentu - tātad, no 40 gadu vecuma, bet jums, ak vai, ir 26...

Jūsu argumenti par to, ka pirms 4 gadiem vēlēšanās jums un vēl daudziem citiem bija precīzi tā pati situācija, bet varējāt piedalīties, - netiek ņemti vērā. Jūsu argumenti par to, ka Satversmes pants par "pilntiesīgajiem pilsoņiem" nekad iepriekš nav ticis interpretēts tik dīvainā un visaptverošā veidā, - arī netiek ņemti vērā. Jūsu argumenti par to, ka uz pilnīgi jaunas juridiskas interpretācijas bāzes tiek ierobežotas svarīgas jūsu pilsoniskās tiesības - arī nevienu neuztrauc. Ja jums kas nepatīk, apstrīdiet tiesā. Droši vien visas instances kādus 3-4 gadus paņems, bet ... kuru tas uztrauc?

Vienkārši sākot ar šo, jūsu, gadījumu - attiecīgā Satversmes panta jēga tiek saprasta pilnīgi citādi nekā iepriekš. Turklāt formāli nekas ar attiecīgo Satversmes pantu nav darīts - to nav grozījusi ne Saeima, ne tauta referendumā.

_____________________________

Vai izklausās kā situācija no Kafkas romāniem?

Jā.

Bet kaut kas stipri līdzīgs draud notikt nepilsoņu iniciatīvas kontekstā: šobrīd izskatās, ka Centrālā vēlēšanu komisija atteiksies par to rīkot otro parakstu vākšanas kārtu. Bez šīs otrās parakstu vākšanas kārtas nebūs iespējas pārliecināties, vai šo ideju atbalsta 1/10 daļa balsstiesīgo pilsoņu un vai tas ir/nav tālāk nododams Saeimai/referendumam.

Tagad svarīgs moments!

Lūdzu abstrahējamies no savas attieksmes pret šo iniciatīvu! Šobrīd absolūti nav svarīgi vai mēs vēlamies, lai nepilsoņiem tiktu vai netiktu piešķirta Latvijas pilsonība - vai mēs visu mūžu ko tādu esam vēlējušies vai uzskatām, ka tas ir ceļš uz Latvijas iznīcību. Tam šī jautājuma kontekstā nav nekādas nozīmes. Tik pat labi nepilsoņu iniciatīvas vietā varēja būt jebkura cita iniciatīva.

Pilnīgā izstrādātība: jaunais saturs 1

Kas ir tas pamats, kādēļ šai iniciatīvai draud noraidīšana? Kā pamatojums tiek piesaukts Satversmes 78.pants, kas prasa, lai tautas iniciatīva būtu "pilnīgi izstrādāta" - šis pants Satversmē ir kopš tās pirmssākumiem.

Kā šis pants ir ticis saprasts līdz šim? Tā, ka tautas iniciatīvu sniedzējiem ir jāizveido LIKUMPROJEKTS - kas konkrēti jāmaina kurā likumā. Viņi nevar, piemēram, vienkārši iesniegt sacerējumu/eseju/apceri par sev vēlamajām izmaiņām. Bet ja ir likumprojekts, un tajā nav acīm redzamu aplamību, - tad nav problēmas rīkot otro paraksta vākšanas posmu/rīkot referendumu.

Tādēļ, neskatoties uz to, ka diez vai vispār jebkuru no iepriekšējām iniciatīvām (piemēram, par pensiju likuma grozījumiem, Satversmes grozījumiem, dodot tautai tiesības atlaist Saeimu, valodas nosacījumu grozījumiem) var nodēvēt par juridiskā ziņā perfektām vai filigrāni izstrādātām, - CVK rīkoja otro parakstu vākšanas posmu. Kas arī loģiski, jo ne Saeimas deputātiem, ne tautai nav pienākums vai iespēja iesniegt perfekti izstrādātus likumprojektus. Vāji izstrādāts likumprojekts ne Saeimai, ne tautai līdz šim nav bijis iemesls atteikties vispār par to balsot, - tas vienkārši ir viens no labiem argumentiem Saeimas vai pilsoņu vairākumam attiecīgo likumprojektu noraidīt. Ja 5 deputāti vai 1/10 daļa vēlētāju balsojumam ir uzlikuši "brāķi" vai ne līdz galam pārdomātu variantu, tad tas balsojumā ir jānoraida.

Saeima, starp citu, ir pati pieņēmusi pietiekami daudz šādus likumus, kuros, piemēram, ir kļūdas, vai kuri pēc tam steidzami jāsaskaņo ar citiem - dažkārt tas ir noticis pat apzināti un attaisnojamu iemeslu dēļ (ne visus likumus ar vienu rāvienu var uzreiz iekšēji saskaņot; juridiskā metode ļauj atrast risinājumu arī situācijās, kad starp likumiem ir pat patiesas pretrunas). Neatceros ne reizi skanam argumentu, ka deputāti par šādiem likumprojektiem nebūtu vispār bijuši tiesīgi balsot.

Un kvalitātes ziņā nepilsoņu iniciatīva ne ar ko sevišķu neatpaliek no pārējām, par kurām Latvijā līdz šim vākti paraksti, rīkoti referendumi. Visām varēja atrast kādas utis. Bet šai iniciatīvai, izskatās, tiks piemērots daudz augstāks "kvalitātes" standarts nekā iepriekšējām. Vai kāds var tam atrast leģitīmus izskaidrojumus?


Pilnīgā izstrādātība: jaunais saturs 2

Bet ar šo vien dīvainības nebeidzas. Ir vēl kāda, manuprāt, trakāka lieta. Spriežot pēc citētajiem ekspertu atzinumiem, daļa ekspertu uzskata, ka, vērtējot, vai likumprojekts ir vai nav "pilnīgi izstrādāts", nozīmē ... vērtēt, vai tas apdraud vai neapdraud " Latvijas valstiskumu" , ir vai nav "voluntārisks", tiks vai netiks slikti uzņemts Eiropas Savienības institūcijās (!!!).

Un tas, manuprāt, nozīmē ielikt šajā Satversmē paredzētajā vārdu savienojumā - "pilnīgi izstrādāts" - tādu jēgu, kādas tur ... vēl nesen nebija. Turklāt šo jēgu potenciāli paplašinot līdz bezgalībai. Līdzīgi kā alegorijā sanāca ar "pilntiesīgo pilsoni".

1) Vai likumprojekts ir pilnīgi izstrādāts? 2) Vai likumprojekts atbilst Latvijas interesēm? 3) Vai likumprojekts ir konstitucionāls? - Tie ir trīs dažādi jautājumi.

1) Par likumprojekta pilnīgu izstrādātību līdz šim lēma un arī turpmāk būtu jālemj Centrālajai Vēlēšanu komisijai. 2) Par likumprojekta atbilstību Latvijas interesēm līdz šim lēma un arī turpmāk būtu jālemj Saeimas vairākumam vai tautas vairākumam referendumos; tas ir politiska vērtējuma jautājums, un līdz ar to nav nekas tāds, ko var izvērtēt CVK. 3) Par likumprojekta konstitucionalitāti - vienalga, vai autors ir Saeima vai tauta - līdz šim bija tiesīga lemt Satversmes tiesa pēc tam, kad attiecīgais likums ir pieņemts; turklāt šai tiesai ir pilnvaras attiecīgo likumu atzīt par spēkā neesošu no pieņemšanas dienas. Jā, iespējams, ka varētu izveidot kādu mehānismu, lai klaji antikonstitucionāli likumi neiet uz referendumiem - piemēram, ja tie acīmredzami ir pretrunā ar cilvēktiesību principiem. Bet tad par šo mehānismu ir politiskā ceļā jāvienojas! Jāpasaka: uz kādiem jautājumiem tas attieksies, kas būs institūcijas, kam būs dotas tiesības ko tādu lemt. Tad - attiecīgi jāmaina likumi, lai katrs varētu turpmāk rēķināties, ka viņa iesniegtajai iniciatīvai vēl būs jāiziet konstitucionalitātes pārbaude.

Bet nedrīkst, NEDRĪKST, vienkārši vienā jaukā dienā pasludināt: sākot ar šodienu, mēs ar Satversmē atrodamo vārdu savienojumu "pilnīgi izstrādāts" saprotam vairs ne tikai to, ka jābūt pēc jēgas saprotamam likumprojekts, bet arī: 1) ka tam ir jābūt nevainojamam, juridiski filigrānam; 2) ka tas mums nedrīkst radīt šaubas par tā konstitucionalitāti; 3) tam ir jābūt, mūsuprāt, Latvijas interesēs; 4) ... [un pat ja ir ievēroti visi šie nosacījumi, šā vai tā gan jau izdomāsim kādu ceturto punktu, lai atteiktu, ja mums šis piedāvājums nepatiks]!

Tā pēc būtības ir Satversmes maiņa īpaši līkumainā ceļā. Pārrulējot pāri ne tikai demokrātiskajam procesam, bet arī tiesiskās noteiktības, tiesiskās paļāvības principiem - vienkārši tādēļ, ka vērtētājiem subjektīvi šķiet, ka no šīs konkrētās iniciatīvas nekas labs Latvijas sabiedrībai nebūs.


Metodes, mērķi un bumerangs

Uz brīdi pat pieņemsim, ka viņiem taisnība - teorētiski pieņemsim, ka ir kāds veids, kā droši varētu pārliecināties, ka pēc 5 gadiem pēc referenduma Latvijas iedzīvotāji jūtas ar dzīvi mazāk apmierināti nekā tad, ja tāda referenduma nebūtu bijis. Vai tas attaisno šādus līdzekļus mērķa sasniegšanai?

Nu nē taču! Mēs neviens nevaram zināt, kāda būs nākotne, bet akceptējot šādas metodes, mēs simboliski parādām, ka tā rīkoties drīkst: viendien konstitūcija nozīmē ko vienu, otrā - nu jau ko citu. Nekādas konsekvences un iekšēji saskanīgu argumentu: vienkārši piekārtojam konstitūcijas izpratni mūsu pašu subjektīvajām vēlmēm un izpratnēm.

Šādi rīkojoties, mēs palielinām paši savas izredzes kādu dienu nonākt šādā pašā kafkaiskā situācijā. Vienmēr ir vērts pamēģināt sevi iedomāties līdzīgos apstākļos - piemēram, kā būtu, ja līdzīgi tiktu bloķēta iniciatīva, kas, kā man šķiet, atrisinās sāpīgākās Latvijas problēmas? Mēģinājums abstrahēties un modelēt situācijas ir IT SEVIŠĶI svarīgs tad, ja mums ir jāvērtē kāda situācija, par kuru mums ir spilgti negatīva emocionāla attieksme kādu citu iemeslu dēļ. Viena no manām lielākajām nožēlām kā politoloģei: ka 2008.gadā skaļāk publiski neprotestēju pret to, ka tika rosināts kriminālprocess pret dažiem Tautas Partijas jauniešiem par to, ka viņi izmetuši atkritumos samirkušus papīra karodziņus. Šādas apsūdzības bija ABSURDS un NEPAREIZI, lai arī ko mēs domātu par TP un tās jaunatnes nodaļu. Tā vienkārši nedrīkst.

Līdzīgi ir ar šo nepilsoņu iniciatīvu vai iniciatīvu. Jautājums jau nav par mūsu attieksmi pret šo iniciatīvu vai cilvēkiem, kas to organizē! Jautājums ir par to, vai viss ir attaisnojams it kā lielāka mērķa vārdā - vai drīkst vai nedrīkst bloķēt formāli demokrātisku procesu šādā veidā un ar šādām metodēm. Manuprāt, nedrīkst. Ko tādu akceptējot, mēs diskreditējam gan pašu aizstāvamo mērķi, gan demokrātiskās vērtības. Turklāt simboliski akceptējam, ka Satversme un demokrātiskais process ir staipāmi atbilstoši kāda pilsoniskajai vai politiskajai pārliecībai. Un vēl papildus arī mazinām savu argumentu spēku gadījumā, ja reiz identiskas metodes tiek pielietotas pret mums pašiem.

Iesaki citiem:
Creative commons CREATIVE COMMONS LICENCE ĻAUJ RAKSTU PĀRPUBLICĒT BEZ MAKSAS, ATSAUCOTIES UZ AUTORU UN PORTĀLU PROVIDUS.LV, TAČU PUBLIKĀCIJU NEDRĪKST LABOT VAI PAPILDINĀT. AICINĀM ATBALSTĪT PROVIDUS.LV AR ZIEDOJUMU!

Komentāri (169) secība: augoša / dilstoša

Tmp author
johnb6174 bond

You have a good point here!I totally agree with what you have said!!Thanks for sharing your views...hope more people will read this article!!!
Online Payday Loan

Tmp author
johnb6174 bond

howdy. your websites are really good. I appreciate your work.
cane

Tmp author
johnb6174 bond

This is really a nice and informative, containing all information and also has a great impact on the new technology. Thanks for sharing it
Reisepuzzle Reiseblog

Tmp author
johnb6174 bond

This is my first time i visit here and I found so many interesting stuff in your blog especially it's discussion, thank you.
florist nyc

Tmp author
johnb6174 bond

You know your projects stand out of the herd. There is something special about them. It seems to me all of them are really brilliant!
spartagen xt booster

Tmp author
johnb6174 bond

Your work is very good and I appreciate you and hopping for some more informative posts. Thank you for sharing great information to us.

asiabookie.top

Tmp author
johnb6174 bond

This is a great article thanks for sharing this informative information. I will visit your blog regularly for some latest post.
http://www.asiabookie.top/

Tmp author
IndianAngels

<a href="https://www.pakistaniangelsdubai.com/indian-escorts-in-dubai/">Indian Escorts in Dubai</a>

Tmp author
IndianAngels

Pakistani Angels is the Top Leading Agnecy in Dubai. We Have High Profile Models from Pakistan. Now We are serving our services all over UAE. <a href="http://www.pakistaniangelsdubai.com/">Pakistani Escorts in Dubai</a> and <a href="https://www.pakistaniangelsdubai.com/indian-escorts-in-dubai/">Indian Escorts in Dubai</a>

Tmp author
johnz308 johnz308

I really loved reading your blog. It was very well authored and easy to understand. Unlike other blogs I have read which are really not that good.Thanks alot!
weblink

Tmp author
johnz308 johnz308

Excellent publish from specialist also it will probably be a fantastic know how to me and thanks very much for posting this useful data with us all.
cheap essay paper

Tmp author
johnz308 johnz308

Im no expert, but I believe you just made an excellent point. You certainly fully understand what youre speaking about, and I can truly get behind that.
www.topdronestore.org

Tmp author
johnz308 johnz308

I can see that you are an expert at your field! I am launching a website soon, and your information will be very useful for me.. Thanks for all your help and wishing you all the success in your business.
www.ultrasoundtechniciansnews.com

Tmp author
johnz308 johnz308

Wonderful illustrated information. I thank you about that. No doubt it will be very useful for my future projects. Would like to see some other posts on the same subject!
Windows 7 Loader by Daz

Tmp author
johnz308 johnz308


Really a great addition. I have read this marvelous post. Thanks for sharing information about it. I really like that. Thanks so lot for your convene.
auto binary signals

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

Only aspire to mention ones content can be as incredible. This clarity with your post is superb and that i may think you’re a guru for this issue. High-quality along with your concur permit me to to seize your current give to keep modified by using approaching blog post. Thanks a lot hundreds of along with you should go on the pleasurable get the job done.
www.freeminecraftaccountguides.com

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

Hey There. I found your blog using msn. This is a very well written article. I’ll be sure to bookmark it and come back to read more of your useful info. Thanks for the post. I’ll definitely return.
rechargeable hookah pen

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

Hey There. I found your blog using msn. This is a very well written article. I’ll be sure to bookmark it and come back to read more of your useful info. Thanks for the post. I’ll definitely return.
Survive In Bed

Tmp author
johnz308 johnz308

This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post.
celebrity plastic surgery hub

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

Positive site. where did u come up with the information on this posting?I have read a few of the articles on your website now. and I really like your style. Thanks a million and please keep up the effective work.
bluehost coupon codes

Tmp author
Jazib Raza

Its a great pleasure reading your post.Its full of information I am looking for and I love to post a comment that "The content of your post is awesome" Great work.
phen375 side effects

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

I have read a few of the articles on your website now. and I really like your style of blogging. I added it to my favorites blog site list and will be checking back soon. Please check out my site as well and let me know what you think.
ipage coupon code

Tmp author
johnz308 johnz308

Hi there, just became alert to your blog through Google, and found that it’s really informative. I am gonna watch out for brussels. I’ll be grateful if you continue this in future. Numerous people will be benefited from your writing. Cheers!
The Ex Factor Guide PDF

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

If more people that write articles really concerned themselves with writing great content like you. more readers would be interested in their writings. Thank you for caring about your content.
clickbank guru

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

I wanted to thank you for this excellent read!! I definitely loved every little bit of it. I have you bookmarked your site to check out the new stuff you post.
minecraft account generator

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

Thanks for the post and great tips..even I also think that hard work is the most important aspect of getting success..
best drones for sale

Tmp author
johnz308 johnz308

Your blog provided us with valuable information to work with. Each & every tips of your post are awesome. Thanks a lot for sharing. Keep blogging,
web hosting

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

I know your expertise on this. I must say we should have an online discussion on this. Writing only comments will close the discussion straight away! And will restrict the benefits from this information.
ultrasoundtechniciansnews.com

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

Nice to be visiting your blog again. it has been months for me. Well this article that i’ve been waited for so long. I need this article to complete my assignment in the college. and it has same topic with your article. Thanks. great share.
Stroke By Stroke by Michael Webb

Tmp author
jr reviews

I haven’t any word to appreciate this post.....Really i am impressed from this post....the person who create this post it was a great human..thanks for shared this with us. The Millionaire Brain Academy PDF System

Tmp author
jr reviews

Keep up the good work . I read few posts on this web site and I conceive that your blog is very interesting and has sets of fantastic information.  The Millionaire Brain Academy PDF REVIEW

Tmp author
jr reviews

Wow what a Great Information about World Day its very nice informative post. thanks for the post. The Millionaire Brain Academy PDF Reviews

Tmp author
johnz308 johnz308


I found your this post while searching for some related information on blog search...Its a good post..keep posting and update the information.
Best Gaming Monitor Under 200

Tmp author
johnz308 johnz308


I'm glad I found this web site, I couldn't find any knowledge on this matter prior to.Also operate a site and if you are ever interested in doing some visitor writing for me if possible feel free to let me know, im always look for people to check out my web site.
Cabinet Hardware

Tmp author
Jãżıb ŘâŻa

Wonderful article, thanks for putting this together! This is obviously one great post. Thanks for the valuable information and insights you have so provided here.
auto transport

Tmp author
johnz308 johnz308


This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing blog that understand the value. Im glad to have found this post as its such an interesting one! I am always on the lookout for quality posts and articles so i suppose im lucky to have found this! I hope you will be adding more in the future...
The Venus Factor Review

Tmp author
johnz308 johnz308

Great post I would like to thank you for the efforts you have made in writing this interesting and knowledgeable article.
Make Him Desire You Review

Tmp author
johnz308 johnz308


Great Information sharing .. I am very happy to read this article .. thanks for giving us go through info.Fantastic nice. I appreciate this post.
The Bonding Code Review

Tmp author
Romeens Shaikh

very interesting post.this is my first time visit here.i found so many interesting stuff in your blog especially its discussion..thanks for the post!
luna menstrual cup

Tmp author
johnz308 johnz308

This is very educational content and written well for a change. It's nice to see that some people still understand how to write a quality post.!
Obsession Phrases Review

Tmp author
johnz308 johnz308

This article gives the light in which we can observe the reality. This is very nice one and gives indepth information. Thanks for this nice article.

Numerologist.com Review

Tmp author
johnz308 johnz308


I just found this blog and have high hopes for it to continue. Keep up the great work, its hard to find good ones. I have added to my favorites. Thank You.
Language of Lust

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

I recently came across your blog and have been reading along. I thought I would leave my first comment. I don't know what to say except that I have enjoyed reading. Nice blog. I will keep visiting this blog very often.
work for yourself

Tmp author
johnz308 johnz308

I found that site very usefull and this survey is very cirious, I ' ve never seen a blog that demand a survey for this actions, very curious...
geniux hoax

Tmp author
Jazib Raza

I found your this post while searching for information about blog-related research ... It's a good post .. keep posting and updating information.
http://thecentriumsquare.sg

Tmp author
johnz308 johnz308

You know your projects stand out of the herd. There is something special about them. It seems to me all of them are really brilliant!
Emotional Hook Formula

Tmp author
Jãżıb ŘâŻa

I really appreciate the kind of topics you post here. Thanks for sharing us a great information that is actually helpful. Good day!
click here to read more now

Tmp author
johnz308 johnz308


I’m not that much of a internet reader to be honest but your blogs really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your site to come back in the future. All the best
Language of Desire

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

This article is an appealing wealth of informative data that is interesting and well-written. I commend your hard work on this and thank you for this information. You’ve got what it takes to get attention.
Millionaire Brain Academy Review

Tmp author
johnz308 johnz308


This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information...

Strom

Tmp author
johnz308 johnz308


I found that site very usefull and this survey is very cirious, I ' ve never seen a blog that demand a survey for this actions, very curious...
what are smart drugs

Tmp author
johnz308 johnz308


Yes i am totally agreed with this article and i just want say that this article is very nice and very informative article.I will make sure to be reading your blog more. You made a good point but I can't help but wonder, what about the other side? !!!!!!THANKS!!!!!!

Lån til bryllup

Tmp author
Jazib Raza

Awesome article! I want people to know just how good this information is in your article. It’s interesting, compelling content. Your views are much like my own concerning this subject.
https://www.pinterest.com/rexglassman/

Tmp author
Jazib Raza

You know your projects stand out of the herd. There is something special about them. It seems to me all of them are really brilliant!
voyance france

Tmp author
johnz308 johnz308

This is my first time i visit here and I found so many interesting stuff in your blog especially it's discussion, thank you.
voyance immediate

Tmp author
johnz308 johnz308

An fascinating discussion is value comment. I think that it is best to write extra on this matter, it won’t be a taboo topic however generally people are not enough to talk on such topics. To the next. Cheers

Red Smoothie Detox Factor

Tmp author
Jãżıb ŘâŻa

Your blog provided us with valuable information to work with. Each & every tips of your post are awesome. Thanks a lot for sharing. Keep blogging..
buy now

Tmp author
Jãżıb ŘâŻa

Really a great addition. I have read this marvelous post. Thanks for sharing information about it. I really like that. Thanks so lot for your convene.
click here

Tmp author
Jazib Raza

Wow what a Great Information about World Day its very nice informative post. thanks for the post.
Mcafee Customer Support

Tmp author
johnz308 johnz308

I can see that you are an expert at your field! I am launching a website soon, and your information will be very useful for me.. Thanks for all your help and wishing you all the success in your business.

social

Tmp author
Jazib Raza

I am hoping the same best effort from you in the future as well. In fact your creative writing skills has inspired me.
Dispensary

Tmp author
Jãżıb ŘâŻa

You know your projects stand out of the herd. There is something special about them. It seems to me all of them are really brilliant!
seo infographics

Tmp author
johnz308 johnz308


Thanks for sharing the post.. parents are worlds best person in each lives of individual..they need or must succeed to sustain needs of the family.

the respect principle


Tmp author
johnz308 johnz308


Thanks for sharing the post.. parents are worlds best person in each lives of individual..they need or must succeed to sustain needs of the family.

the respect principle


Tmp author
Jãżıb ŘâŻa

I am definitely enjoying your website. You definitely have some great insight and great stories.
cesped sintetico

Tmp author
Jãżıb ŘâŻa

This article gives the light in which we can observe the reality. This is very nice one and gives indepth information. Thanks for this nice article.
up bed 2016 application form

Tmp author
Jãżıb ŘâŻa

I can see that you are an expert at your field! I am launching a website soon, and your information will be very useful for me.. Thanks for all your help and wishing you all the success in your business.
Sultan

Tmp author
johnz308 johnz308

This is just the information I am finding everywhere. Thanks for your blog, I just subscribe your blog. This is a nice blog..
he's not that complicated

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

Thank you for some other informative blog. Where else could I get that type of information written in such an ideal means? I have a mission that I’m just now working on. and I have been at the look out for such information.
Red Smoothie Detox Factor Review 200 links

Tmp author
Jãżıb ŘâŻa

Awesome blog. I enjoyed reading your articles. This is truly a great read for me. I have bookmarked it and I am looking forward to reading new articles. Keep up the good work!
Arcade.prokr.com
Gamesonfly.com

Tmp author
johnz308 johnz308


I recently came across your blog and have been reading along. I thought I would leave my first comment. I don’t know what to say except that I have enjoyed reading. Nice blog, I will keep visiting this blog very often.

The Secret Brain System

Tmp author
johnz308 johnz308


Keep up the good work , I read few posts on this web site and I conceive that your blog is very interesting and has sets of fantastic information.
Capture His Heart Review

Tmp author
Jazib Raza

I was surfing net and fortunately came across this site and found very interesting stuff here. Its really fun to read. I enjoyed a lot. Thanks for sharing this wonderful information.
voyance immediate

Tmp author
johnz308 johnz308

Great info! I recently came across your blog and have been reading along. I thought I would leave my first comment. I don’t know what to say except that I have.
E-factor Diet Review

Tmp author
Jãżıb ŘâŻa

Its a great pleasure reading your post.Its full of information I am looking for and I love to post a comment that "The content of your post is awesome" Great work.
casino online

Tmp author
johnz308 johnz308


I have been reading out many of your articles and i can claim pretty nice stuff. I will make sure to bookmark your blog.
The Ex Factor Guide Review

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

Thanks for posting this info. I just want to let you know that I just check out your site and I find it very interesting and informative. I can't wait to read lots of your posts.
Superior Singing Method Review

Tmp author
Jazib Raza

Great write-up, I am a big believer in commenting on blogs to inform the blog writers know that they’ve added something worthwhile to the world wide web!..
brochure racks

Tmp author
Jazib Raza

I really appreciate the kind of topics you post here. Thanks for sharing us a great information that is actually helpful. Good day!
liquid tight conduit fittings

Tmp author
Jazib Raza

This is very educational content and written well for a change. It's nice to see that some people still understand how to write a quality post!
chiropractic therapy NY

Tmp author
Jazib Raza

You know your projects stand out of the herd. There is something special about them. It seems to me all of them are really brilliant!
carton flow racking systems

Tmp author
johnz308 johnz308

This article gives the light in which we can observe the reality. This is very nice one and gives indepth information. Thanks for this nice article.
Unlock His Heart

Tmp author
Jazib Raza

This is a good post. This post gives truly quality information. I’m definitely going to look into it. Really very useful tips are provided here. Thank you so much. Keep up the good works.
slimquick

Tmp author
Jazib Raza

I really appreciate the kind of topics you post here. Thanks for sharing us a great information that is actually helpful. Good day!
dr oz forskolin

Tmp author
Jazib Raza

Great content material and great layout. Your website deserves all of the positive feedback it’s been getting.
dangers of vapor pens

Tmp author
Jazib Raza

Wonderful article, thanks for putting this together! This is obviously one great post. Thanks for the valuable information and insights you have so provided here.
hcg

Tmp author
johnz308 johnz308

I wish more authors of this type of content would take the time you did to research and write so well. I am very impressed with your vision and insight.
Wrap Him Around Your Finger Review

Tmp author
Jazib Raza

Thanks for a wonderful share. Your article has proved your hard work and experience you have got in this field. Brilliant .i love it reading.
beta glukan

Tmp author
Jazib Raza

I really appreciate the kind of topics you post here. Thanks for sharing us a great information that is actually helpful. Good day!
dr oz garcinia cambogia

Tmp author
johnz308 johnz308

I am very enjoyed for this blog. Its an informative topic. It help me very much to solve some problems. Its opportunity are so fantastic and working style so speedy.
The Language of Desire Review

Tmp author
Jazib Raza

I have read your article, it is very informative and helpful for me.I admire the valuable information you offer in your articles. Thanks for posting it..
Read more here

Tmp author
Jazib Raza

Its a great pleasure reading your post.Its full of information I am looking for and I love to post a comment that "The content of your post is awesome" Great work.
geniux amazon

Tmp author
Jazib Raza

I just found this blog and have high hopes for it to continue. Keep up the great work, its hard to find good ones. I have added to my favorites. Thank You.drops hcg

Tmp author
Jazib Raza

This article gives the light in which we can observe the reality. This is very nice one and gives indepth information. Thanks for this nice article.
irctc

Tmp author
Jazib Raza

This content is written very well. Your use of formatting when making your points makes your observations very clear and easy to understand. Thank you.
http://www.lipozenes.com/

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

Superbly written article. if only all bloggers offered the same content as you. the internet would be a far better place..
The Bonding Code Review

Tmp author
Jãżıb ŘâŻa

Thanks for this great post, i find it very interesting and very well thought out and put together. I look forward to reading your work in the future.

e-cig

Tmp author
johnz308 johnz308

Great post I would like to thank you for the efforts you have made in writing this interesting and knowledgeable article.
The Bonding Code

Tmp author
Jãżıb ŘâŻa

This article gives the light in which we can observe the reality. This is very nice one and gives in depth information. Thanks for this nice article.
forskolin dr oz

Tmp author
Jazib Raza

I have not any word to appreciate this post.....Really i am impressed from this post....the person who create this post it was a great human..thanks for shared this with us.
Mobile phone signal boosters

Tmp author
johnz308 johnz308

I have bookmarked your blog, the articles are way better than other similar blogs.. thanks for a great blog!

Guilt Free Desserts

Tmp author
Jazib Raza

This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post.
Superior Singing Method

Tmp author
Jazib Raza

Best work you have done, this online website is really cool with great facts.
celebs

Tmp author
johnz308 johnz308

This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post.
Capture His Heart

Tmp author
Jazib Raza

This is a smart blog. I mean it. You have so much knowledge about this issue, and so much passion. You also know how to make people rally behind it, obviously from the responses.
limitless pill

Tmp author
Jazib Raza

This is a great article thanks for sharing this informative information. I will visit your blog regularly for some latest post.

pure forskolin reviews

Tmp author
johnz308 johnz308


You completed a few fine points there. I did a search on the subject and found nearly all persons will go along with with your blog.


Magnetic Messaging

Tmp author
johnz308 johnz308

I found this is an informative and interesting post so i think so it is very useful and knowledgeable. I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article.
Secrets To Dog Training Daniel Stevens

Tmp author
Jãżıb ŘâŻa

I just couldn't leave your website before telling you that I truly enjoyed the top quality info you present to your visitors? Will be back again frequently to check up on new posts.
floatation

Tmp author
Jãżıb ŘâŻa

This type of message always inspiring and I prefer to read quality content, so happy to find good place to many here in the post, the writing is just great, thanks for the post.
kitchenaid dishwasher repair

Tmp author
johnz308 johnz308

I found this is an informative and interesting post so i think so it is very useful and knowledgeable. I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article.
Make Him Desire You

Tmp author
Rinjani Trekking Mount rinjani

Really appreciate this wonderful post that you have provided for us.Great site and a great topic as well i really get amazed to read this posting. thank you for sharing.
Rinjani Trekking
Rinjani Trekking Packages
Gili Lombok Speed Boat
Rinjani Trekking Centre

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

Awesome article! I want people to know just how good this information is in your article. It’s interesting. compelling content. Your views are much like my own concerning this subject.
Language of Desire Review

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

This is my first time visit here. From the tons of comments on your articles.I guess I am not only one having all the enjoyment right here!
Diabetes Destroyer

Tmp author
Jãżıb ŘâŻa

Thanks for the blog loaded with so many information. Stopping by your blog helped me to get what I was looking for.
uptu

Tmp author
Jãżıb ŘâŻa

This is just the information I am finding everywhere. Thanks for your blog, I just subscribe your blog. This is a nice blog..
http://www.usasolarinstall.com

Tmp author
Jãżıb ŘâŻa

You know your projects stand out of the herd. There is something special about them. It seems to me all of them are really brilliant!
Watch avengers age of ultron Online

Tmp author
Jãżıb ŘâŻa

I haven’t any word to appreciate this post.....Really i am impressed from this post....the person who create this post it was a great human..thanks for shared this with us.
rocket chinese

Tmp author
Jazib Raza

Admiring the time and effort you put into your blog and detailed information you offer!..
banks

Tmp author
Jazib Raza

it was a wonderful chance to visit this kind of site and I am happy to know. thank you so much for giving us a chance to have this opportunity..
cannabis dispensary Tacoma

Tmp author
Jazib Raza

hi was just seeing if you minded a comment. i like your website and the them you picked is super. I will be back.
Happy New Year SMS 2016

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

Thank you for taking the time to publish this information very useful!
he's not that complicated system

Tmp author
Jazib Raza

I have a hard time describing my thoughts on content, but I really felt I should here. Your article is really great. I like the way you wrote this information.
Best Seattle SEO companies

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

I’ve read some good stuff here. Definitely worth bookmarking for revisiting. I surprise how much effort you put to create such a great informative website.
Cosmic Ordering Secrets

Tmp author
Jazib Raza

Wow, cool post. I’d like to write like this too – taking time and real hard work to make a great article… but I put things off too much and never seem to get started. Thanks though.
cf card recovery mac

Tmp author
Jãżıb ŘâŻa

Most of the time I don’t make comments on websites, but I'd like to say that this article really forced me to do so. Really nice post!
credit protection

Tmp author
Jãżıb ŘâŻa

I really appreciate the kind of topics you post here. Thanks for sharing us a great information that is actually helpful. Good day!
microwave oven repair

Tmp author
Jazib Raza

This is actually the kind of information I have been trying to find. Thank you for writing this information.
www.usapctechsupport.com

Tmp author
Jãżıb ŘâŻa

This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post.

custom Awning

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

This is actually the kind of information I have been trying to find. Thank you for writing this information.
Manifestation Miracle

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

I really like your take on the issue. I now have a clear idea on what this matter is all about..

naaptol coupons

Tmp author
Mohxin Xhaikh

I haven’t any word to appreciate this post.....Really i am impressed from this post....the person who create this post it was a great human..thanks for shared this with us.
<a href='http://www.parameter.co.il/developer24.html'>בניית מכונות </a>

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

I found that site very usefull and this survey is very cirious. I ' ve never seen a blog that demand a survey for this actions. very curious...
www.rebelmouse.com/thediabetesprotocolreviews/

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

This is highly informatics. crisp and clear. I think that everything has been described in systematic manner so that reader could get maximum information and learn many things.

Création website Macon

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

I recently came across your blog and have been reading along. I thought I would leave my first comment. I don’t know what to say except that I have enjoyed reading. Nice blog. I will keep visiting this blog very often.
Signs He's Serious About You

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing websites that understand the value of providing a quality resource for free. It is the old what goes around comes around routine.
The Bonding Code

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

This is very educational content and written well for a change. It's nice to see that some people still understand how to write a quality post!
Text the Romance Back Review

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

I just found this blog and have high hopes for it to continue. Keep up the great work. its hard to find good ones. I have added to my favorites. Thank You.
Text The Romance Back

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

I think this is a really good article. You make this information interesting and engaging. You give readers a lot to think about and I appreciate that kind of writing.
מצבות מחיר

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

Thanks for taking the time to discuss this. I feel strongly about it and love learning more on this topic.
גמילה מאלכוהול

Tmp author
Zubair ِArshad

Our management is indeed facilitating the customers with our passion. We are different and managing with the core of performance and nature of environment. Florida Vacations. http://oceanprops.com/

Tmp author
Laraib Malik

Thank you very much and will look for more postings from you." <b><a href=""http://gextonsecurity.com/"">Hidden Cameras In Hyderabad
</a></b>"

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

I love the way you write and share your niche! Very interesting and different! Keep it coming!
Language of desire

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

You know your projects stand out of the herd. There is something special about them. It seems to me all of them are really brilliant!
fotograf nunta

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

very interesting post.this is my first time visit here.i found so mmany interesting stuff in your blog especially its discussion..thanks for the post!
<a href='http://www.womenlogs.com/language-of-desire-felicity-keith-review/'>Language of desire</a>

Tmp author
Modris Slava

Šis referendums ir bezjēdzīgs, jo likums nepilsoņiem atļauj pretendēt uz LR pavalstniecību. Tāda pavalstniecības "piešķiršana" faktiski būtu tās uzspiešana, kas ir pretrunā cilvēktiesībām. Bez tam LR pavalstniekiem ir jāzina valsts valoda, ko prasa LR Satversme, kā arī jāapņemas būt lojālam šai valstij, kas tāpat paredz valodas zināšanu, jo tīša valsts valodas nemācīšanās vai nelietošana ir nelojalitātes pazīme. Man vispār smiekli nāk par visiem šeit izteiktajiem argumentiem šī referenduma labā. Par tāda referendum ierosināšanas mēģinājumu iniciatorus faktiski vajadzētu sodīt kā huligānus jeb kārtības traucētājus.

Tmp author
Andža

1. To pašu kads vaŗeja pateikt par referendu "par izstašanas no PSRS".
" Šis referendums ir bezjēdzīgs, jo PSRS ir brīvu republiku apvienojums."
2. "Bez tam LR pavalstniekiem ir jāzina valsts valoda, ko prasa LR Satversme, kā arī jāapņemas būt lojālam šai valstij, kas tāpat paredz valodas zināšanu, jo tīša valsts valodas nemācīšanās vai nelietošana ir nelojalitātes pazīme"
Par to Satversmē nav pateikts. Nevajāg lūdzu klāji melot.
Pēc jūsu vārdiem pilsonību jāatņem visiem Amerikas latviešiem un visiem kuri aizbrauca stradat Īrijā TP, Vienotības un TB/LNNK/VL! bezkaunīga neprofesionalisma deļ

Tmp author
Anonīms

Piekrītu Andža. Ir jābeidz vērtēt cilvēku tiesības atkarībā no tā, kurā ģimenē Latvijā dzimuši un cik grib un var dzīvot laimīgi. Tiesībām ir jābūt nediskriminējošām. Citādi mēs agri vai vēlu sāksim pilsoņu karu - pašu pilsoņu "tīrīšanu", jo bailēm lielas acis un cilvēku VISA VEIDA iznīcināšana ir vienīgā tradicionāli pareizā metode. Būs vai nebūs pilsoņu skaita pieaugums - tas pagaidām nav bijis atkarīgs no tautas un tauta - jebkurš cilvēks Latvijā, arī Saeimā sēdošie un runājošie, - tiek nīcināta NO IEKŠAS.

Tmp author
Ivars

I. Kažokas raksti man vienkārši riebjas. Vai tad viņa nesaprot, kas būs,ja visiem civilokupantiem piešķirs pilsonību. Pie tam parakstu vākšanas otrā kārta izmaksā vismaz 150 tūkstošu latu, bet referendums 2 miljoni latu. Vai tad Kazoka nesaprot, ak šādiem bezjēdžigiem referendumiem nav ko budžeta naudu tērēt. Tas pie kā novedusi naturalizācija, tagad jau ur redzams - balso par prokremlisko saskaņas centru. Drīzāk jau jāpieņem likums, ka par nelojalitāti pilsonību vajag anulēt. Arī tajā raidījumā, kuru vadīja Dzintris Kolāts Kažoka aizstāvēja referenduma norises nepieciešamību. Tomēr aptauja rādīja, ka gandrīz 90 % uzskata, ka nedrīkst puieļaut šo antikonstitucionālo referendumu.

Tmp author
Heh

Ivariņ, tas ir demokrātija..ja skumsti par "komunistsko demokratiju" kur ir viena taisnība viisiem, tad Kubā un Korejas Tautas Demokrātiskā Republikā tevi gaidā

Tmp author
Elīna

No tās paša Hičensa runas: "And every time you silence someone you make yourself a prisoner of your own action because you deny yourself the right to hear something."
Ar to arī, manuprāt, viss ir pateikts.

Tmp author
Elīna

Paldies, tiešām jēdzīgs raksts. To labi papildina Hičensa episkā uzstāšanās par Free Speech: http://www.youtube.com/watch?v=jyoOfRog1EM

Merkaku uzbrukums  nacionalaja 22
T T

Publicētie CVK atzinumi atgādina Brežņeva laiku padomju zinātniskās psihiatrijas atziņas, ka ikviens, kurš mēdz kritizēt padomju valsts iekārtu a priori ir psihiski slims.

Par iespējamiem juridiskās tehnikas dabas trūkumiem tautas nobalsošanā iesniedzamos likumprojektos, ir jāatzīmē, ka tas būtu ārkārtīgi rets gadījums, kad likumprojektā ietvertā tiesību norma nevar tikt reāli piemērotā. Priekš tam arī pastāv tiesību normu interpretācijas paņēmieni un tiesību talākveidošanas metodes.
Iebildumi piem. par pārējas noteikumu neesamību iesniegtajos likumprojektos nav pamatoti, jo ja pārējās noteikumu trūkums ir tik būtisks, ka aizskar pamattiesības, tad pieņemto tautas nobalsošanā likumu var apstrīdēt Satversmes tiesā.

Bez tam, ja jau tauta nobalsotu par labu kādam likumprojektam, tad Ministru Kabinets vienmēr var likuma ietvaros, pat ja šajā likuma nav ietvērts tāds deleģējums MK-am, izdot MK Noteikumus, kuri noregulēs kādus tehniskās dabas likuma piemērošanas aspektus. Atsevišķos gadījumos, ja nepieciešamība pēc skaidrības par tehniskās dabas jautājumu noregulējumu ir objektīvi izriet no likuma jēgas, tad tas būtu nevis MK tiesības, bet arī pienākums noregulēt šādus momentus.

Tmp author
TV vērotājs

CVK lapā http://web.cvk.lv/pub/public/30422.html tagad ir pieejami visi iesniegtie atzinumi.
Jāatzīst, ka šoreiz tiešām ir ielikts pilnīgi jauna jēga vārdiem 'pilnīgi izstrādāts'. Un, lasot šos atzinumus, mani nepamet pārliecība, ka visiem rakstītājiem ir bijusi pārliecība līdz kādam rezultātam jānonāk, bet ceļu gan katrs ir izvēlējies savu.
Mans "favorīts" ir M.Mita rakstītais:
"2. Jēdziens „pilnīgi izstrādāts" Satversmes 78.panta izpratnē ir interpretējams tādejādi, ka likumprojektam ir ne tikai jāatbilst formālajām prasībām attiecībā uz tā saturu un formu, bet tas nedrīkst nonākt pretrunā ar Satversmes normām, tai skaitā pamatnormām, kas ietvertas Satversmes 1.-4., 6. un 77. pantos. Tas nedrīkst nonākt pretrunā arī ar neaizskaramo Satversmes kodolu, kas pastāv konstitucionāla principa formā."
Un īpaši man patīk pēdējais teikums...

Tmp author
Inese Ejugbo

Labi, ka sākumā jau ir pieteikts, ka šīs ir EMOCIONĀLAS pārdomas par tēmu. Kaut arī dažos aspektos var piekrist autorei, tomēr man kā juristam gribētos nedaudz atspēkot dažus apgalvojums:
1) Tas ka līdz šim konkrētais Satversmes pants nav piemērots pienācīgi (vai interpretēts kļūdīgi), vēl nenozīmē, ka tiesību normas piemērošanas praksi nav iespējams mainīt. Tiesiskās paļāvības princips nenozīmē, ka indivīds (vai sabiedrība) var bezgalīgi paļauties uz to, ka iestāde konsekventi turpinās kļūdīties. Ja kļūda piemērošanā ir konstatēta, tad iestādes PIENĀKUMS ir šo praksi mainīt un turpmāk nekļūdīties.
2) Par 'par pilnībā izstrādātu' likumprojektu kā pilsoņu iniciatīvu jau ir debatēts iepriekš. Tajā skaitā, kad pilsoņi devās uz vēlēšanu iecirkņiem jautājumā par valodu. Vairāki juristi jau tad aprādīja, ka arī tas likumprojekts nebija 'pilnībā izstrādāts', jo vispār neparedzēja, piemēram, spēkā stāšanās kārtību. Pieņemot, ka tauta kaut kādu iemeslu dēļ būtu nobalsojusi PAR šo divvalodības iniciatīvu - vai bija kaut kur noteikts kad un kādā veidā visai valsts pārvaldei jāsāk lietot otrā valsts valoda? No kura brīža visi dokumenti jāizdod 2 valodās, utt? Nē! Nekā tāda tur nebija un šāda nepilnīga likuma pieņemšana varētu novest pie masveida likumpārkāpumiem (un tiesiskā nihilisma) jau nākamajā rītā pēc šāda tautas nobalsošanā pieņemta likuma stāšanās spēkā.
3) No augstākminētā piemēra redzams, ka iestādei laikus redzot, ka likumprojekts nav pilnībā izstrādāts un tas var novest pie nopietnām tiesiskām problēmām, ir jābūt mehānismam, kas šādu iniciatīvu aptur. Vēl vairāk - tam netērējot valsts budžeta līdzekļus papildus parakstu vākšanai vai paša referenduma sasaukšanai. Autore gan norāda, ka līdz šim esejas kā likumprojekti nav iesniegti. Bet, sekojot autores domu gājienam un pieņemot, ka nākotnē var būt dažādas citas iniciatīvas (tai skaitā tādas, kas mums patiktu) - pieņemsim, ja vienā dienā kāds iesniedz eseju un nevis likumprojektu. Vai arī tad nevajadzētu būt nekādam mehānismam, kas pasaka - tas nav likumprojekts, bet gan eseja? Manuprāt šādam mehānismam IR jābūt. Cita lieta - iespējams, ka CVK vai kādām citām atbildīgām iestādēm ir jāizstrādā SKAIDRI UN NEPĀRPROTAMI kritēriji vai vadlīnijas, pēc kurām ik vienas iniciatīvas autors var pārliecināties, vai viņu sagatavotais likumprojekts ir 'pilnībā izstrādāts' vai nav. Šādu kritēriju vai vadlīniju esamība padarītu ikviena iniciatīvas autora darbu vieglāku un saprotamāku. Tad mēs varētu arī atsaukties uz tiesisko paļāvību u.c. principiem.
4) Nevaru piekrist autores apgalvojumam caur tautas nobalsošanu rosinātam likumprojektam nevar izvirzīt 'pilnībā izstrādāta' likumprojekta prasības tādēļ, ka arī pašiem deputātiem Saeimā šādas prasības neizvirza. Te nu ir jāaprāda, ka ir būtiska atšķirība procedūrā KĀ tiek apstiprināta un stājas spēkā viena viena vai otra likumdošanas iniciatīva. Atšķirībā no Saeimas deputātu likumdošanas iniciatīvām, kas tiek vētītas neskaitāmās komisijās un pieņemta Saeimā 3 (!!!) lasījumos, tautas nobalsošanā nodotais likumprojekts visai tautai ir jāpieņem ar pirmo reizi un tas stājas spēkā tāds kāds tas ir - pilnīgs vai nepilnīgs. Nevienam, pilnīgi nevienam - ne Saeimai ne kādam citam nav tiesības ne ko pielabot, ne ko pagrozīt. Un ar to arī ir pamatojamas atšķirīgas likumprojekta gatavības/izstrādātības izvirzāmās prasības.
...5) bet kas attiecas uz argumentiem - vai tas ir vai nav LV interesēs un vai tas ir konstitucionāli vai nē - tur nu gan piekrītu autorei - ir lietas, kuras ir jāļauj izlemt tautai vai Satversmes tiesai. Tai nu gan nevajadzētu būt CVK kompetencei par šādām lietām lemt!

Providus sbr small 7 01
Iveta Kažoka

Paldies par pārdomāto komentāru! Tikai dažas replikas.
Par 1) būšu ļoti izbrīnīta, ja CVK pateiks, ka iepriekš iestāde ir kļūdījusies normu piemērošanā. Ziniet, "kļūdīšanās" 20 gadu garumā vairs nav kļūda, bet attiecīgās likuma normas piemērošanas tradīcija, ko nevar tā vienkārši lauzt. Šeit gan ir viens plašāks moments, ko vēlos iztirzāt, sākot " ķidāt" KTK pilno atzinumu: vai tiešām ir taisnīgi apgalvot, ka iestāde/amatpersona ir kļūdījusies, ja kaut kādas likuma normas interpretācija ir MAINĪJUSIES?
2) jā, tā ir taisnība. "Pilnīgi izstrādāts" ar jēgu "uzreiz realizējams" kā interpretācija parādījās brīdī, kad referendums tika apstrīdēts ST. Nepilsoņu referenduma kontekstā šis jebkurā gadījumā ŠĀDĀ NOZĪMĒ ir pilnīgi izstrādāts, jo brīdis, kad nepilsoņi "pārtop" par pilsoņiem (ja vien nav ar īpašu iesniegumu izvēlējušies palikt par nepilsoņiem) ir 2014.gads.
3) "pieņemsim, ja vienā dienā kāds iesniedz eseju un nevis likumprojektu. Vai arī tad nevajadzētu būt nekādam mehānismam, kas pasaka - tas nav likumprojekts, bet gan eseja? " Ja tā tiešām būtu eseja, domāju, ka neviens saprātīgi neiebilstu pret to, ka CVK nerīko otro parakstu vākšanas kārtu,l argumentējot, ka tas nemaz nav likumprojekts. "iespējams, ka CVK vai kādām citām atbildīgām iestādēm ir jāizstrādā SKAIDRI UN NEPĀRPROTAMI kritēriji vai vadlīnijas, pēc kurām ik vienas iniciatīvas autors var pārliecināties, vai viņu sagatavotais likumprojekts ir 'pilnībā izstrādāts' vai nav." Jā. Un ja CVK nopietni apsver iespēju piemērot uz vēlētāju iesniegtajiem likumprojektiem augstus likumdošanas tehnikas standartus, tad arī būtu jābūt iespējai vērsties CVK ar uzziņas pieprasījumu par kāda likumprojekta " pilnīgu izstrādātību" vēl pirms sākts vākt parakstus.
4) " Nevaru piekrist autores apgalvojumam caur tautas nobalsošanu rosinātam likumprojektam nevar izvirzīt 'pilnībā izstrādāta' likumprojekta prasības tādēļ, ka arī pašiem deputātiem Saeimā šādas prasības neizvirza. "
Nezinu. Ja mēs loģiski turpinām jūsu domu gaitu, tad Saeima arī nedrīkstētu "raut cauri" likumprojektus vienas dienas laikā - ar steidzamības mehānismu un iespēju vienā dienā likumprojektu nobalsot visos lasījumos. Bet šobrīd tāda iespēja ir, un tiek reāli arī darbināta.
Tas pats attiecas uz priekšlikumiem trešajam lasījumam - tur nav trīs lasījumi, tur ir tikai viens balsojums dažkārt par tik pat konceptuāliem jautājumiem kā nepilsoņu iniciatīvā.
Man joprojām šķiet, ka sliktas kvalitātes likumprojekts vienkārši ir labs arguments, lai par attiecīgo likumprojektu nobalsotu pret (Saeimā vai referendumā)/vai neietu uz otro parakstu vākšanas kārtu.

Tmp author
Jānis Rudzupuķe

Nezinu, kad autorei reiz atvērsies acis un viņa ieraudzīs patiesību par tiesiskuma koalīciju. Šai koalīcijai tiesiskums ir tikai lozungs vēlētāju balsu zvejošanai, bet praksē viņi vadās no politiskās lietderības principa. Tiesas šos jautājumus savukārt risina pēc telefontiesību principa (padomju mantojums, kā daudz kas mūsu tieslietu sistēmā)- respektīvi, politiskā viedokļa Tieslietu ministrijā vai premjera birojā.

Tmp author
Ģirts Bite

Abstrahejoties no pilnigi visa, un runajot tikai un vienigi par demokratiju - protams, jebkadas iniciativas "blokesana" ir neadekvata. Bet nemot vera esoso situaciju, un so demokratisko izpausmju izmaksas, iniciativu filtresana skiet visai logisks solis. Ja 1/10 parakstu nesavaksanas gadijuma izskerdetie naudas lidzekli tiktu piedziti no iniciativas pieteicejiem, jeb negativa referenduma iznakuma gadijuma-no sis 1/10 dalas, kas referemdumu inicieja -manis pec parakstu vaksanas un tautas nobalsosanas varetu notikt kaut katru nedelu. Bet ja sabiedribas vairakumam ir regulari jamaksa par mazakuma untumiem, tad sada "demokratija" klust absurda. Ir jabut kaut kadam mehanismam kas piespiestu iniciativu virzitajus vispirms 3x pardomat, vai vispar ir reali iegut sabiedribas vairakuma atbalstu savai idejai, pirms skerdet VISU nodoklu maksataju naudu.

Brain
_ Senso

Pats apstāklis, ka tiesību norma iegūst "jaunu" saturu nav nekas neparasts. Interpretācija, jauni argumenti utml., piemēram, tiesu praksē nereti noved pie t.s. "judikatūras maiņas". Vēl pirms mēneša tādā pašā prasībā varēja uzvarēt, bet tagad viedoklis ir mainījies un identiskā gadījumā lemts zaudēt. Tāda tā jurisprudence ir.
Cits jautājums vai ir saprātīgi šo iniciatīvu nobremzēt šajā posmā. Argumentus juridiskus sameklēt abas puses spētu labu labos. Taču politiskā, sociālā skatījumā... Labāk būtu ļaut visam ritēt savu gaitu.

Tmp author
Kristaps Kretainis

Tas pēc būtības ir Satversmes kodols (lasi - juristu politprostitūcija) jaunās skaņās, kad jau gadiem spēkā esošu normu nostabilizējies un vispāratzīts juridiskais vērtējums tiek mainīts atbilstoši politiķu vēlmēm. Печально все это...

Image011
Dace Akule

Paldies par vērtīgo lasāmvielu! Par mehānismu, lai klaji antikonstitucionāli likumi neiet uz referendumiem - varbūt, ka ir jāpamācās no Eiropas pilsoņu iniciatīvas noteikumiem, kur - pirms sākas parakstu vākšana - Eiropas Komisija vērtē, vai iniciatīva nav klajā pretrunā ar ES pamatvērtībām un ES pamatlīgumiem, un ka par konkrēto jautājumu Eiropas Komisijai ir monopola tiesības nākt ar likumdošanas priekšlikumu. Pagaidām, cik man zināms, nav tikusi reģistrēta viena iniciatīva, kas pieprasa pamazām izbeigt atomenerģijas izmantošanu, jo tas būtu pretrunā ar ES pamatlīgumos iekļauto (ES atomenerģiju izmanto).

Providus sbr small 7 01
Iveta Kažoka

Var. Bet tad tas noteikti ir jāizdara ar atsevišķu regulējumu

Tmp author
rv

Tas ir ļoti apsveicami, ka ir kāds, kas beidzot ir pamanījis šo zīmīgo tendenci "demokrātijas un tiesiskuma attīstībā" Latvijā.

Tmp author
Ainars Leijejs

Brīnišķīgi, ka Tu uzrakstīji šo rakstu, jo pašlaik patiešām izskatās, ka mūsu juridisko zinātņu eksperti ir gatavi riskēt ar tiesiskās paļāvības un vienlīdzības principu neievērošanu. Ja CVK nobalsos pret otrās parakstu vākšanas kārtas organizēšanu, tad es vēl naivi turpināšu cerēt uz Latvijas tiesu sistēmas spēju atcelt šo lēmumu, lai netiktu samazināts liberālās demokrātijas koeficients Latvijā.

Tmp author
Kalvis Apsitis

Ir bijusi viena reize, kad arī man kā galīgam nejuristam bija lielas aizdomas par tautas nobalsošanai izvirzītā jautājuma atbilstību Satversmes garam. Tas bija 2008.gada 23.augusta referendums (ko tolaik tēlaini sauca "referendums par cilvēka cienīgām pensijām" - Sabiedrības Citai Politikai iniciatīva). Un šaubas radīja, protams, Satversmes 73.pants ("Tautas nobalsošanai nevar nodot budžetu un likumus par aizņēmumiem, nodokļiem, muitām, dzelzceļa tarifiem..."). 1920-to gadu sākumā, kad tapa Satversme, nebija īpaši aktuāls jautājums par pensiju aprēķināšanas kārtību - jo vairumam cilvēku pensijas vienkārši nepienācās. Savukārt mūsdienās, it īpaši depopulācijas apstākļos, pensijas kļūst par ne mazāk jūtīgu jautājumu kā pirms 100 un vairāk gadiem (pirms autofurgonu ēras) bija dzelzceļa tarifi, kuri Satversmē ir minēti.

Šajā sakarībā rodas bažas par to, vai Satversmes tēvi pirms 90 gadiem nebūtu uzskatījuši arī sociālā budžeta sadali par budžetam radniecīgu lietu, par ko nav pareizi noturēt referendumus. No otras puses, 2008.g. vasaras "trekno gadu" izskaņā varēja gadīties, ka populistisks lozungs (panākt sociālā budžeta "pārpalikuma" izmaksu pensionāriem nevis izmantošanu pamatbudžeta lāpīšanai) tiešām gūst sabiedrības vairuma atbalstu. Par laimi, mums nenācās šo eksperimentu izbaudīt līdz galam nepilnu mēnesi pirms Lehman Brothers bankrota... Tautas nobalsošanas dienā neatnāca kvorums. Bet nekāda estētiska gandarījuma par šo gadījumu man nav. Man nešķiet īsti pareizi, ja tiem vēlētājiem, kuri Satversmes 73.panta iedvesmā nevēlas budžeta pārdales jautājumus pārcirst kā Gordija mezglu, ir referenduma dienā jāzīlē kafijas biezumos - savāksies kvorums vai nesavāksies? Jāiet balsot vai nav jāiet balsot? Jo "maksimālas neveiksmes" gadījumā tautas nobalsošanā var gadīties, ka arī nedaudz vairāk kā ceturtā daļa no iepriekšējās Saeimas vēlēšanās nobalsojušo skaita (t.i. vismaz puse no puses) var uzspiest savu gribu pārējām trim ceturtdaļām, ja šīs trīs ceturtdaļas nav pietiekoši aktīvas vai labi organizētas.

Līdz ar to, man gribētos argumentēt, ka reizēm veselais saprāts prasa, lai šādas tautas nobalsošanas tiktu apturētas jau iedīglī. Kādos gadījumos tas jādara - par to ir jālemj juristiem. Bet allaž paļauties uz vēlētāju vairuma nekļūdīgo politisko intuīciju (vai varbūt - vienkārši cilvēcisko slinkumu) varētu nebūt saprātīgi. Tādēļ jautājums - kā šo veselo saprātu pārvērst konkrētās procedūrās?

Providus sbr small 7 01
Iveta Kažoka

"Līdz ar to, man gribētos argumentēt, ka reizēm veselais saprāts prasa, lai šādas tautas nobalsošanas tiktu apturētas jau iedīglī. "
Neesmu pārliecināta. Analoģisku likumu varēja pieņemt arī Saeima, turklāt bez jebkādiem kvoruma ierobežojumiem. Pilsoņu kopumam jau tā ir iniciatīvu ierosināšanai/apstiprināšanai uzlikts augstāks standarts nekā parlamentam. Ja likums izrādītos antikonstitucionāls - abos gadījumos to par tādu varētu atzīt Satversmes tiesa. Nevajag paļauties ne uz Saeimas, ne tautas saprātu - sistēma jābūvē tā, lai kļūdas/muļķības varētu labot. Man šķiet, ka mūsu sistēma ir pietiekami droša pret nelāgiem pavērsieniem referendumos - un šādos apstākļos lai pilsoņi, ja vēlas, paši mācās pieņemt lēmumus. Arī Šveicē ne jau uzreiz pilsoņi iemācījās balsot pret darba nedēļas ilguma vai nodokļa samazināšanu vai pensiju paaugstināšanu.

Tmp author
Jānis Steps

Katrā ziņā ne par kādu demokrātiju runāt te nav iespējams. Viennozīmīgi skaidrs, ka varas turētājiem ir bail no tautas!
Tas arī viss, ne vairāk un ne mazāk.

Tmp author
saprāta balss

Nu re, beidzot atklāti un oficiāli izrādās, ka kādam ir tāds "veselais saprāts", kurš vērtējams augstāk nekā tautas vara, tautas griba, satversme un demokrātijas principi. Biedrs Staļins aplaudē. Un kurš būs tas guru, kurš izlems kādus jautājumus dumjā tauta nedrīkst lemt?

Citi autora darbi