Bilingvālā izglītība 2

  • Autors:Tiesībsarga birojs
  • Organizācija:Tiesībsargs
  • Gads:2014
  • Valoda:latviešu

Tiesībsarga biroja pētījuma izpētē iekļauts ne tikai nacionālais un starptautiskais normatīvais regulējums, dažādu starptautisku organizāciju rekomendācijas, bet arī faktiskās situācijas izpēte mazākumtautību skolās Latvijā un ārvalstu pieredze.

Iesaki citiem:
Multi
Foto:Hindrik S

Izglītības procesa kvalitātes nodrošināšana ir primārais, kam šobrīd pievēršama uzmanība, mācību programmu īstenošanā trūkst kontroles - tāds ir viens no galvenajiem pētījuma secinājumiem.

Tāpat autori atzīst, ka visām mazākumtautībām nav vienlīdzīga pieeja attiecībā uz eksāmenu kārtošanu. Šobrīd 9.klases izglītojamais, kurš apgūst mazākumtautību izglītības programmu, ir tiesīgs izvēlēties eksāmena materiāla valodu – latviešu vai krievu valodu (izņemot eksāmenos valodu mācību priekšmetos). Tas nozīmē, ka pārējām mazākumtautībām, izņemot krievu valodā runājošos, nav iespēja kārtot eksāmenus savā valodā.

Pētījums: (Bilingvālā izglītībapdf)

Iesaki citiem:

Komentāri (2) secība: augoša / dilstoša

Tmp author
Vladimir Nikiforov

Pētījuma 40. lpp. EDSO Hāgas rekomendāciju 13. punkta saturs joprojām tiek sagrozīts, lai gan turpat sniegts oriģinālteksts: "The number of subjects taught in the State language, should gradually be increased. Research findings suggest that the more gradual the increase, the better for the child". Nu nav "Gradually be increased" un "the more gradual" tas pats, kas "būtiski jāpalielina" un "jo pieaugums ir progresīvāks". Korekts tulkojums ir pieejams gan http://humanrights.lv/doc/regional/hagrec.htm, gan http://www.osce.org/lv/hcnm/32187?download=true - "Šajā periodā būtu pakāpeniski jāpalielina valsts valodā mācāmo priekšmetu skaits. Pētījumi liecina - jo pakāpeniskāks ir šis process, jo labāk bērniem". Nez kāpēc tulkojuma "kļūdas" tiesībsargam ir vienā virzienā - pasniegt lietu tādejādi, it kā EDSO atbalsta strauju izglītības pārvešanu dominējošā valodā.

P.S. Kāpēc rakstu "joprojām"? Vēl drastiskāk šo tekstu tiesībsargs sagrozīja (tai pašā virzienā), tulkojot to janvārī: sanāca "jo izteiktāks ir palielinājums"... http://www.tiesibsargs.lv/files/content/vestules/Bilingvala_izglitiba_Vestule_Valsts_prezidentam_14012014.pdf

Citi autora darbi