Agnese Lāce

Agnese

PROVIDUS vadošā pētniece migrācijas un integrācijas jomā, iesaistīta vairākos nacionāla līmeņa un starptautiskos pētniecības projektos. 

 

Agnese ir pētnieciskās intereses ir diasporas un remigrācijas politika, pilsonības jautājumi, imigrācijas un integrācijas politikas veidošana un ieviešana. Viņai ir Latvijas Universitātes maģistra grāds politikas un Eiropas maģistra grāds socioloģijā ar specializāciju starptautiskajā migrācijā un sabiedrības saliedētībā no Amsterdamas, Deusto un Osnabrikas Universitātēm. Pašlaik Agnese turpina doktora disertācijas izstrādi Koča Universitātē Stambulā politikas zinātnes un starptautisko attiecību nodaļā.

 

Agneses iepriekšējā darba pieredze ietver vairākas Latvijas valsts pārvaldes un pašvaldību iestādes, pētnieciskā asistenta amatu EDSO Augstā komisāra mazākumtautību jautājumos birojā, pētnieka amatu Migrācijas pētniecības institūtā Koča Universitātē un eksperta migrācijas un dažādības jautājumos amatu Sabiedrības integrācijas fondā. Agnese ir strādājusi kā konsultante ANO Bēgļu aģentūrā, kā arī ir pētniece Latvijas Universitātē.

 

Agnese ir kampaņas 'Atvērtība ir vērtība' vēstnese un iestājas par atvērtību dažādībai.

Article project

Uzticami dati par sabiedrības attieksmi par demokrātiju un cilvēktiesībām 

Autors:Providus

Uzticami dati par sabiedrības attieksmi par demokrātiju un cilvēktiesībām Lasi

Article project

Līdzdalība valsts politikas veidošanas un uzraudzības procesos 2019 

Autors:Providus

Par projektu "Līdzdalība valsts politikas veidošanas un uzraudzības procesos 2019". Lasi

Article project

Sabiedrības integrācija darba vietā 

Autors:Providus

Šobrīd Rīgā dzīvo aptuveni 50 000 citu valstu pilsoņu. Kaut arī nav zināms precīzs skaits, daudzi no viņiem ir darba ņēmēji vai par tādiem var kļūt. Tāpēc, pieaugot darbinieku skaitam no dažādām valstīm, daudziem darba devējiem ir būtiski veicināt starpkultūru dialogu gan darba kolektīvā, gan pašvaldībā kopumā, un nereti darba devēji ir tieši primārie integrāciju veicinošie aktieri. Lasi

Article project

RACCOMBAT: Rasisma un ksenofobijas novēršana un apkarošana, attīstot citu valstu pilsoņu sociālās prasmes 

Autors:Providus

Projekta mērķis ir ieviest tiesiskuma elementus citu valstu pilsoņu valodas un sociālo prasmju apguvē, veicināt integrācijas jautājumu iekļaušanu atbilstošo politiku veidošanā un iepazīstināt sabiedrību ar labo praksi sociālo prasmju apguvē. Lasi

Logo

Starptautiskās aizsardzības saņēmēju integrācijas izvērtēšana un uzlabošana 

Autors:Providus

Šī projekta mērķis ir izveidot integrācijas izvērtēšanas sistēmu, ko lietot bēgļu un starptautiskās aizsardzības saņēmēju integrācijas politikas un prakšu uzlabošanai nacionālajā līmenī projekta dalībvalstīs (Bulgārijā, Beļģijā, Čehijā, Francijā, Vācijā, Ungārijā, Latvijā, Lietuvā, Nīderlandē, Polijā, Portugālē, Rumānijā, Slovēnijā, Spānijā, Zviedrijā, Lielbritānijā). Lasi