PĒTĪJUMS: Baltijas valstis Eiropas Savienībā: vakar, šodien un rīt 

Autors:Agnia Grigas, Andres Kasekamp, Kristina Maslauskaite, Liva Zorgenfreija and Jerzy Buzek

2013.gads Baltijas valstīm bijis nozīmīgs Eiropas integrācijas kontekstā - Lietuva kļuva par pirmo prezidējošo valsti, savukārt Latvija kā otrā uzaicināta pievienoties eiro zonai. Lasi

4848378497 29d4930b94

EU enlargement to the Balkans: shaken, not stirred 

Autors:Corina Stratulat

Šobrīd arvien vairāk ekspertu uzskata, ka Balkānu reģions atrodas vienlīdz tālu kā no katastrofas, tā no panākumiem. Kādi tam iemesli un iespējamie risinājumi? Lasi

5134447243 53b670fed8

ES mobilitātes progresa ziņojums: nosacījumi studijām ārzemēs  

Autors:Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

Kā palīdzēt jauniešiem iegūt prasmes un pieredzi, kas vajadzīga, lai viņi būtu piemērotāki darba tirgum? Lasi

Article research

Women in decision making process 

Autors:TNS Opinion & Social

Pētījums atspoguļo galvenos Eirobarometra aptaujas rezultātus par Eiropas Savienības iedzīvotāju viedokli jautājumā par sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu pārstāvniecību amatu sadalē. Lasi

Article research

Journalists and Social Media 1

Autors:Eurobarometer

Pētījumā tiek aplūkots, kā žurnālisti izmanto sociālos medijus. Visbiežāk žurnālistu izmantotie sociālie mediji ir Facebook un Twitter. Lasi

Article research

Latvijas intereses Eiropas Savienībā 2012/1 

Autors:red. Māris Graudiņš, Daunis Auers, Andris Gobiņš, Guna Japiņa, Mindaugas Jurkynas, Imants Lieģis, Žaneta Ozoliņa, Ben Tonra.

Žurnāla Latvijas intereses Eiropas Savienībā 2012. gada pirmais numurs turpina aplūkot Latvijas gatavošanos prezidentūrai ES Padomē. Lasi

Article research

European political parties: the missing link 

Autors:Sir Julian Priestley

Pētījums aplūko Eiropas Parlamenta politisko partiju darbību un 2009.gada vēlēšanas,
ņemot vērā sabiedrības iesaistīšanu un līdzdalību vēlēšanās.
Lasi

Article research

Latvijas intereses Eiropas Savienībā. Nr. 3. 

Autors:red. Māris Graudiņš, Daunis Auers, Andris Gobiņš, Guna Japiņa, Mindauags Jurkinas, Imants Lieģis, Žaneta Ozoliņa, Ben Tonra.

Žurnāla Latvijas intereses Eiropas Savienībā trešais numurs turpina iepriekšējā numurā aizsākto diskusiju par ES prezidentūru problemātiku. Lasi

Article research

Latvijas intereses Eiropas Savienībā. Nr. 2. 

Autors:red. Māris Graudiņš, Daunis Auers, Andris Gobiņš, Guna Japiņa, Mindaugas Jurkynas, Imants Lieģis, Žaneta Ozoliņa, Ben Tonra.

Žurnāla Latvijas intereses Eiropas Savienībā otrais numurs ir veltīts pilsoņu līdzdalības iespējām Eiropas Savienībā un dalībvalstu pieredzes analīzei ES prezidentūru vadīšanā. Lasi

Article research

The 2009 Elections to the European Parliament. Country reports 

Autors:Red. Wojciech Gagatek

Pētījums par Eiropas Parlamenta vēlēšanām 2009.gadā piedāvā piecas ievadtēmas – analīzi par Eiropas Parlamenta vēlēšanām kā otršķirīgām, analīzi par vēlēšanu kampaņām un to jaunajiem elementiem, apskatu par Eiropas Parlamenta piedāvāto informatīvo kampaņu, prezentē EUProfiler un problēmas, ar kādām bija jāsaskaras analizējot partiju programmas, un iepazīstina ar jaunā Eiropas Parlamenta sastāvu un to, kā tas var ietekmēt Parlamenta darbu. 24 valstu ziņojumi apskata 4 jautājumus – pamatinformācija, galvenie jautājumi, vēlēšanu kampaņa un rezultāti. Lasi

Article research

Ierobežojumi kvalitatīvai imigrantu politiskai līdzdalībai Latvijā 

Autors:Dace Akule

Politikas apkopojums analizē trešo valstu valstspiederīgo politiskās līdzdalības iespējas un apgrūtinājumus Latvijā, kā arī iekļauj rekomendācijas. Lasi