Latvijas sabiedr%c4%abba   salied%c4%93ta sabiedr%c4%abba

[Infografika] Latvijas sabiedrība - saliedēta sabiedrība? 2020.gada dati 

Autors:Providus , Sintija Tarasova

Izveidojām plakātu, kur katrs var vienuviet atrast svarīgākos datus par Latvijas sabiedrības saliedētību un pilsonisko līdzdalību.
Lasi

Article research

Vientuļo vecāku, kuri audzina bērnus invalīdus, iespējas iekļauties darba tirgū un nepieciešamais atbalsts viņu sociālajai iekļaušanai 

Autors:Ināra Pomere, Anna Rāta, Voldemārs Bariss, Ligita Grigule, Ainārs Sviklis

Pētījuma mērķis ir noskaidrot un novērtēt to vecāku, kuri audzina bērnus invalīdus, iespēju iekļauties darba tirgū, kā arī izpētīt nepieciešamo atbalstu viņu sociālajai integrācijai un līdz ar to dzīves kvalitātes uzlabošanai. Lasi

Article research

Ārvalstu ietekme uz sabiedrības etniskās integrācijas procesu Latvijā 

Autors:Ainārs Lerhis, Andis Kudors, Ivars Indāns

Pētījuma ietvaros tika veikta oficiālo politikas dokumentu analīze, ekspertu intervēšana, sabiedriskās domas aptauja par uzticēšanos ārvalstu televīzijas kanāliem un mediju kontentanalīze. Lasi

Article research

Legal Protection for All the Children: Dutch-United States Comparison Of Lesbian and Gay Parent Adoptions 1

Autors:Nancy G. Maxwell, Astrid A.M. Mattijssen, Charlene Smith

Aplēses liecina, ka Nīderlandē homoseksuāļu ģimenēs tiek audzināti ap 20 000 bērnu, savukārt ASV cipari svārstās no pusotra līdz pieciem miljoniem. Šo bērnu vecāki tos audzina, izglīto, pieskata un rūpējas tādā pat veidā, kā to dara heteroseksuāli vecāki. Lai gan bērni, kas aug viendzimuma pāru gādībā tiek divu mīlošu vecāku aprūpēti, nebioloģiskajiem vecākiem nav tādu pašu tiesību un atbildību attiecībā uz bērnu, ko tie audzina, kā nebioloģiskiem vecākiem heteroseksuālās attiecībās. Abās valstīs nebioloģisko vecāku statuss pamazām mainās. Gan ASV, gan Nīderlandē politikas veidotāji atzīst, ka, ja iespējams, ir labāk ja bērns aug divu vecāku mājās. Rakstā skatīti arī adopcijas jautājumi. Lasi

Article research

Civil Rights for Whom?: Gay Rights Versus Religious Freedom 1

Autors:George W. Dent, Jr.

Raksta pirmajā daļā vispārīgi apskatīta ASV konstitūcija un statūti, kas nosaka specifisku jautājumu robežas. Otrajā daļā autors apraksta valdības atbalsta rīcību homoseksualitātes jautājumos, ieskaitot vairāku antidiskriminācijas likumu un reliģijām piesaistītu atvieglojumu apskati. Raksta trešā daļa veltīta privāto institūciju attieksmei un rīcībai pret nodarbinātajiem, studentiem un citiem, kas izrāda tradicionālu skatījumu uz homoseksualitāti. Autors noslēdz rakstu ar svarīgākiem principiem, kas veicina konfliktu starp geju kustību un reliģisko brīvību, un piedāvā vairākus risinājumus. Lasi

Article research

Human Rights and Rule of Law: What’s the Relationship? 

Autors:Randall Peerenboom

Autors kritiski analizē attiecības starp likuma varu un cilvēktiesībām, sniedzot atbildes uz šādiem jautājumiem: Kādas ir likuma varas konceptuālās, normatīvās un praktiskās robežas? Kādi ir galvenie šķēršļi tam, lai īstenotu likuma varu vietējā un internacionālā mērogā? Kādas izmaiņas būtu jāizdara starpvalstu attiecībās, lai realizētu likuma varas iespējas? Autors ierosina būt pragmatiskākiem pieejā un pieticīgākiem prasībās, domājot par likuma varu un tās lomu cilvēktiesību veicināšanā. Lasi

Article research

Homofobiskā runa Latvijā: Politiķu monitorings 2

Autors:Providus

Lai sekmētu izmaiņas neiecietīgajā politiskajā vidē Latvijā, Mozaīka ir veikusi pētījumu, kas palīdz identificēt piemērus homofobiskiem izteikumiem un iepazīstina ar monitoringa jeb uzraudzības (turpmāk tekstā – monitoringa) mehānismu politiķu izteikumu dokumentēšanai saistībā ar gejiem un lesbietēm. Lasi

Article research

Latvijas iedzīvotāju attieksme pret seksuālajām minoritātēm: gada tendences 10

Autors:Viktors Makarovs

Pētījuma dati liecina, ka iecietība pret homoseksuāliem cilvēkiem un homoseksualitāti Latvijā gada laikā ir mazinājusies. Ir pieaugusi to iedzīvotāju daļa, kas nosoda gan homoseksuālus cilvēkus, gan homoseksuālas attiecības. Ir sarukusi iedzīvotāju daļa, kas pauž pilnīgi iecietīgu nostāju (nenosoda ne homoseksuālus cilvēkus, ne homoseksuālas attiecības) vai daļēji iecietīgu nostāju (nosoda homoseksuālas attiecības, bet ne homoseksuālus cilvēkus). Lasi

Article research

Vīriešu iespējas savienot darba un ģimenes dzīvi mūsdienu Latvijā: Projekta rezultātu apkopojums 

Autors:Klāvs Sedlenieks, Karīna Vasiļevska

Projekta mērķi bija noskaidrot būtiskākos apstākļus, kas kavē vīriešiem uzņemties aktīvu tēva lomu un iesaistīties ģimenes dzīvē un bērnu aprūpē, izstrādāt ieteikumus un labās prakses padomus darba devējiem, kā veiksmīgi savienot darba un ģimenes dzīvi un veicināt sabiedrībā pastāvošo dzimumu stereotipu izmaiņas un izglītot par iespējām vīriešiem aktīvāk iesaistīties ģimenes dzīvē un bērnu aprūpē. Lasi

Article research

Pašvaldību attīstības stratēģiju analīze 

Autors:Providus

Pētījuma mērķis bija veikt izstrādāto attīstības plānu analīzi četrās Latvijas pašvaldībās (Jelgava, Valmiera, Daugavpils, Ventspils) no profesiju segregācijas un dzimumu līdztiesības principu viedokļa. Ekonomikas un finanšu eksperts analizēja profesiju segregācijas radītos sociālos un ekonomiskos efektus, kā arī iespējamos finansiālos ieguvumus un zaudējumus. Tā rezultātā ar īpaši izstrādātas metodes palīdzību tika noteikts konkrētās pašvaldības iespējamais ekonomiskais ieguvums. Lasi

Article research

Insiders’ views about Social Inclusion and Social Security in Latvia 

Autors:red. Feliciana Rajevska, Zane Loža, Linda Zīverte, Aadne Aasland

Pētījuma pamata uzdevums bija noskaidrot, kuras iedzīvotāju grupas uzskatāmas par atstumtajām. Lasi