Latvijas sabiedr%c4%abba   salied%c4%93ta sabiedr%c4%abba

[Infografika] Latvijas sabiedrība - saliedēta sabiedrība? 2020.gada dati 

Autors:Providus , Sintija Tarasova

Izveidojām plakātu, kur katrs var vienuviet atrast svarīgākos datus par Latvijas sabiedrības saliedētību un pilsonisko līdzdalību.
Lasi

Article research

Different Families, Same Rights? 

Autors:Dr Loveday Hodson, Dr Matteo Bonini Baraldi

Publikācijās apskatīti dažādie lesbiešu, geju, biseksuāļu un transpersonu (LGBT) ģimeņu aspekti sākot ar sociālajiem un juridiskajiem jautājumiem līdz pat praktiskām LGBT ģimeņu neatzīšanas sekām. Lasi

Article research

Effect of Migration on European Political Thought and Decision-making Process 

Autors:Artis Pabriks, Deniss Hanovs, Valdis Zagorskis, Roswitha King, Tatjana Muravska, Ivars Indāns, Elgars Felcis, Ali Gitmez, Aija Lulle, Dace Akule

Migrācijas jautājumi Eiropas Savienībā ir nozīmīgs izpētes objekts. Brīva darbaspēka kustība no vienas puses ir deklarēta kā ES prioritāte, bet no otras - jau radījusi problēmas un visdrīzāk novedīs līdz saspringtai un grūti risināmai situācijai gan ekonomikā, gan sociālajā, gan etniskajā jomā, raksta zinātniskā krājuma redaktore Feliciana Rajevska. Lasi

Article research

Skolēnu atbiršana pamatskolās. Problēmas risinājumi 2

Autors:Iveta Bebriša, Ilze Ieviņa, Līga Krastiņa

Pētījuma mērķis ir sniegt atbildi uz vairākiem savstarpēji saistītiem jautājumiem par skolēnu atbiršanas problēmu un tās risināšanas iespējām. Lasi

Article research

Sociālo pakalpojumu efektivitāte cilvēku tirdzniecības upuru reintegrācijai 

Autors:Evija Kļave, Liesma Ose, Ilze Ieviņa

Pētījuma vispārējais mērķis ir norādīt ceļus, kā paaugstināt sociālās palīdzības un pakalpojumu kvalitāti cilvēku tirdzniecības upuriem, tādējādi sekmējot šīs grupas sociālo integrāciju un nodarbinātības politikas efektivitāti valstī. Lasi

Article research

Skolotāju tolerances barometrs 

Autors:Marija Golubeva, Ivars Austers, Ieva Strode

Pētījuma gaitā tika izvērtētas skolotāju attieksmes pret tolerances audzināšanu skolā un pret pašu skolotāju lomu tolerances veicināšanā.

Lasi

Article research

Sabiedriskā darba nozīme sociālās atstumtības mazināšanā 

Autors:Oksana Žabko, Dzintars Izaks, Lelde Kāpiņa, Dace Lūse, Ieva Medne, Vera Mihejeva

Lai sabiedriskais darbs atturētu pusaudžus no turpmāku pretlikumīgu darbību veikšanas jeb „noziedzības karjeras” veidošanas, tā piespriešanai jābūt pamatotai un savlaicīgai, secina autori. Lasi

Article research

Piespiedu darba nozīme sociālās atstumtības mazināšanā 1

Autors:Oksana Žabko, Dzintars Izāks, Lelde Kāpiņa, Dace Lūse, Ieva Medne, Vera Mihejeva

Pētījumā ir analizētas barjeras un aizspriedumi, kas bremzē piespiedu darba kā kriminālsoda piemērošanu likumpārkāpējiem un soda praktisku īstenošanu. Lasi

Article research

Darba algas un to ietekmējošie faktori 2

Autors:Brigita Zepa, Mihails Hazans, Oksana Žabko, Iveta Bitāne, Dzintars Īzāks, Lelde Kāpiņa, Santa Lemša, Ieva Medne, Vera Mihejeva, Ineta Narodovska, Mikus Āriņš

Pētījuma ietvaros ir analizēti indivīdu un viņa darba vietu raksturojošo faktoru ietekme uz darba samaksu, aprakstot atalgojuma struktūru un tā izmaksas formu.
Lasi

Article research

Optimāla, nodarbinātību veicinoša nodokļu un pabalstu sistēma 

Autors:Alfrēds Vanags, Marks Čandlers (Mark Chandler), Vjačeslavs Dombrovskis, Andrejs Jakobsons, Egita Uzulēna, Iveta Bitāne, Renārs Felcis, Miķelis Grīviņš, Dzintars Izāks, Lelde Kāpiņa, Ieva Medne, Vera Mihejeva, Ineta Narodovska, Ieva Vīksna, Brigita Zepa, I

Pētījumā „Optimāla, nodarbinātību veicinoša nodokļu un pabalstu sistēma” (ONVNPS) ir analizēta iedzīvotāju motivācija iesaistīties formālajā darba tirgū, ņemot vērā spēkā esošās darba nodokļu likmes un to administrēšanas kārtību, kā arī sociālās apdrošināšanas, valsts sociālo un pašvaldību pabalstu piešķiršanas kārtību, apmēru un izmaksāšanas ilgumu. Lasi

Article research

Dzimumu līdztiesības aspekti darba tirgū 

Autors: Brigita Zepa, Pārsla Eglīte, Dagmāra Beitnere, Vladimirs Paniotto, Mihails Hazans, Iveta Pavlina, Lelde Kāpiņa, Oksana Žabko, Inese Šūpule, Aldis Pauliņš, Santa Lemša, Ineta Narodovska, Karina Koļesņikova, Viesturs Vēveris, Miķelis Grīviņš et al

Pētījumā ir veikts esošās situācijas novērtējums dzimumu līdztiesības jomā Latvijas darba tirgū, pastāvošo problēmu identificēšana, to objektīvo un subjektīvo aspektu analīze. Lasi