Latvijas sabiedr%c4%abba   salied%c4%93ta sabiedr%c4%abba

[Infografika] Latvijas sabiedrība - saliedēta sabiedrība? 2020.gada dati 

Autors:Providus , Sintija Tarasova

Izveidojām plakātu, kur katrs var vienuviet atrast svarīgākos datus par Latvijas sabiedrības saliedētību un pilsonisko līdzdalību.
Lasi

Article research

Dalīta izglītība – dalīti pilsoņi? 3

Autors:Linda Curika

Pētījumā skatīts tas, kā segregēta izglītība ietekmē skolēnu pilsonisko akulturāciju Latvijas skolās. Pētījums tika veikts 2008./2009.gada laikā un tika dalīts divos posmos. Lasi

Article research

20. gadsimta vēstures pretrunīgo jautājumu pasniegšana Latvijas skolās un muzejos 

Autors:Viktors Makarovs, Ilze Boldāne

Pētījuma mērķis ir apskatīt jautājumu par latviešu un krievu skolu skolēnu uzskatiem par 20. gs. vēsturi, attieksmju socioloģiskā rakstura kontekstā, kā arī ņemot vērā skolu, skolotāju, muzeju un ģimeņu faktoru. Lasi

Article research

Starp attīstību un pašizolāciju: humanitāro zinātņu katedras Igaunijā un Latvijā izdzīvošanas stratēģiju meklējumos 1

Autors:Marija Golubeva

Pētījuma mērķis ir izvērtēt, kādos veidos humanitāro zinātņu katedras Latvijā un Igaunijā komunicē ar sabiedrību, lai iepazīstinātu to ar savu akadēmisko dienaskārtību, ietekmētu sabiedriskās norises un pārliecinātu sabiedrību un politikas veidotājus par savas darbības lietderību. Lasi

Article research

Tolerances jautājumi skolā 27

Autors:Ivars Austers, Marija Golubeva, Ieva Strode

Darbs tiecas izpētīt pastāvošās skolotāju attieksmes pret dzīvi un skolēniem, konstatēt tajās cieņas un tolerances potenciālu un akcentēt labo praksi un pedagoģijas zinātnieku ieteikumus. Lasi

Article research

Migrācijas ietekme uz etniskajām attiecībām Latvijā 2

Autors:Providus

Pētījuma autori kā vispārējo projekta mērķi norāda demokrātiskas etnopolitikas sekmēšanu, un samērīgu un līdzsvarotu etnisko attiecības veidošanu Latvijā iespējamās iedzīvotāju ārējās migrācijas apstākļos. Pētījuma konkrētais mēŗkis ir izpētīt iespējamās ārējās migrācijas ietekmi uz etniskajām attiecībām Latvijā. Lasi

Article research

Mācāmies uzņemt. Imigrantu integrācija Latvijā un Polijā 2

Autors:Dace Akule, Rita Kaša, Iveta Ķešāne, Pjotrs Kazmirkevičs, Miroslavs Bjeņickis, Tomass Hadlstons

Publikācijā iekļauti pētījumi par imigrantu integrāciju ietekmējošo likumdošanu tādās jomās kā darba tirgus pieejamība, ģimenes apvienošana, pret-diskriminācija un politiskā līdzdalība. Lasi

Article research

12. klašu skolēnu profesionālo plānu izpēte 

Autors:Providus

Pētījuma mērķis ir apzināt pašreizējo situāciju 12. klašu skolēnu turpmākās profesionālās izvēles jomā, noskaidrot skolēnu profesionālos nākotnes plānus pēc vidusskolas beigšanas, šobrīd populārākās profesijas jauniešu vidū un faktorus, kas ietekmē absolventu profesijas izvēli. Lasi

Article research

12. klašu skolēnu profesionālo plānu izpēte 'open paaudze' 

Autors:Providus

Pētījuma mērķis ir apzināt pašreizējo situāciju 12. klašu skolēnu turpmākās profesionālās izvēles jomā, noskaidrot skolēnu profesionālos nākotnes plānus pēc vidusskolas beigšanas, šobrīd populārākās profesijas jauniešu vidū un faktorus, kas ietekmē absolventu profesijas izvēli. Lasi

Article research

Jauno sabiedrības locekļu integrācija  2

Autors:Providus

Pētījuma mērķis ir noskaidrot bēgļu un personu ar alternatīvo statusu vajadzības. Lasi

Article research

“Neredzamās” viena dzimuma partneru ģimenes Latvijā 4

Autors:Aivita Putniņa, Linda Zīverte

Pētījums ir vērsts uz ģimenēm, kas dažādu iemeslu dēļ ir izkritušas no publiski pieņemamā ģimenes modeļa. Latvijas valstī ģimeni tiesiskā ziņā regulē likums un ģimenes atbalsta politika. Ģimeni veido partnerattiecības, kuras 2006. gada Satversmes grozījumi definē kā laulību – savienību starp sievieti un vīrieti. Lasi