Latvijas sabiedr%c4%abba   salied%c4%93ta sabiedr%c4%abba

[Infografika] Latvijas sabiedrība - saliedēta sabiedrība? 2020.gada dati 

Autors:Providus , Sintija Tarasova

Izveidojām plakātu, kur katrs var vienuviet atrast svarīgākos datus par Latvijas sabiedrības saliedētību un pilsonisko līdzdalību.
Lasi

Article research

Two Stories about Toleration 

Autors:Rainer Forst

Pašlaik Eiropas sabiedrībās pastāvošo sociālo konfliktu kontekstā – vai skolu telpās izvietot reliģiskus priekšmetus, vai aizliegt musulmaņu sieviešu noteiktu tradicionālu tērpu nēsāšanu – tolerance ir koncepts, kuru izmato visas iesaistītās puses. Lasi

Article research

Qualitative survey about the rights of the Child 

Autors:TNS Qual+

Pētījumā tiek analizēta aptaujāto cilvēku pieredze attiecībā uz personu pārvietošanās brīvību ES. Tika intervēti ES pilsoņi, kuri pārcēlās uz dzīvi citā ES valstī. Lasi

Article research

Discrimination in the European Union 

Autors:The Gallup Organization

Eiropas Savienībā likumdošana attiecībā uz anti-diskrimināciju var tikt raksturota kā visaptveroša, tomēr tikai ar likumdošanu nepietiek, lai novērstu diskrimināciju un nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas visiem. Lasi

Article research

L’affaire des Roms A Challenge to the EU’s Area of Freedom, Security and Justice 

Autors:Sergio Carrera and Anaïs Faure Atger

2010.gada vasara paliks atmiņā ar to, ka Francija izsūtīja 1000 romu piederības Rumānijas un Bulgārijas pavalstniekus no savas teritorijas. Šis gadījums atspoguļoja būtiskas nesaskaņas starp Francijas valdību un Eiropas Komisiju un Eiropas Parlamentu. Tas norādīja arī uz Francijas darbību neviennozīmību no ES pilsonības un brīvas personu kustības puses. Lasi

Article research

US and EU approaches to Civil Liberties: Common values, differing 

Autors:Dr. Rob DOVER

ES un ASV piekrīt mērķim identificēt un apturēt starptautiskā terorisma draudus. Gan ES, gan ESV augsti vērtē indivīda brīvību un brīvību no terorisma draudiem, tās abas vēlas sadarboties šajā jomā. Lasi

Article research

Sex and power in Turkey. Feminism, Islam and the Maturing of Turkish Democracy 

Autors:Providus

Turcijas Republikas vēsturē attiecībā uz uzlabojumiem sievietes statusā ir divi būtiski periodi. Pirmais no tiem ir 20.tajos gados, kad tika aizliegta poligāmija un Islama tiesas aizvietotas ar sekulārām institūcijām. Otrs būtiskākais reformu periods sākās 2001.gadā, kad pateicoties efektīvai sieviešu kustībai, notika plašas nacionālās diskusijas. Lasi

Article research

Towards an EU human rights strategy for a Post-Western World 

Autors:Susi Dennison, Anthony Dworkin

Autori norāda, k attīstības valstis šobrīd var izvēlēties attīstības un tirdzniecības partnerus no lielāka skaita partneru, piemēram, Ķīnas, kuras ietekme ir būtiski pieaugusi, pateicoties dāsnumam, kas nav saistīts ar noteiktiem ierobežojumiem. Lasi

Article research

The EU and Human Rights at the UN: 2010 review 

Autors:Richard Gowan, Franziska Branter

Pētījums piedāvā analīzi par 2009.gada ANO balsojumiem cilvēktiesību jomā. Autori norāda, ka 127 gadījumos no 192 ANO dalībvalstīm parasti balso pretēji ES pozīcijām cilvēktiesību jautājumos, salīdzinot ar 117 valstīm iepriekšējā gadā. Ir skaidrs, ka ES vairs nevar vainot Buša administrāciju par radušos situāciju. Lasi

Article research

Ghana’s Traders, Lumberjacks and Fortune Hunters 

Autors:Sarah Hardus

Pētījums pievērš uzmanību Eiropas Savienības politikas ietekmei uz Ganas attīstību un norāda uz tās negatīvo ietekmi uz Ganas attīstības mērķiem un atsevišķos gadījumos uz ES attīstības politiku Ganā. Lasi

Article research

Giving facts a fighting change. Answers to the thoughest immigration questions  

Autors:Providus

Amerikāņi ir pamatoti neapmierināti ar novecojušo un salūzušo imigrācijas sistēmu. Lasi