Šonedēļ visi ceļi ved uz LAMPU! 2

Autors:Providus

PROVIDUS sarunu festivālā LAMPA rosinās domāt par labāku lēmumu pieņemšanu un analizēs dabasgāzes tirgus liberalizāciju Latvijā. Lasi

Radiators 255x203

Tāds karstums! 17

Autors:Reinis Āboltiņš

Reti kurš apzinās, ka ekstrēmu temperatūru parādīšanās mēreni kontinentāla klimata joslā, iespējams, ir cilvēka izraisītu klimata pārmaiņu rezultāts. Lasi

Article research

Project Europe 2030. Challenges and Opportunities. A report to the European Council by the Reflection Group on the Future of the EU 2030 

Autors:Felipe González Márquez, Vaira Vīķe-Freiberga, Jorma Ollila, Lykke Friis, Rem Koolhaas, Richard Lambert, Mario Monti, Rainer Münz, Kalypso Nicolaïdis, Nicole Notat, Wolfgang Schuster, Lech Wałęsa

Eiropas Savienības Pārdomu grupa saskaņā ar 2007.gada 14.decembra Eiropadomes lēmumu ir sagatavojusi ziņojumu par izaicinājumiem, kas varētu sagaidīt ES līdz 2030.gadam, un kā tie varētu tikt risināti. Lasi

Article research

Securing Energy for Europe: Challenges and Policies 

Autors:Bruno Cardoso Reis, Gina Soares

Pētījuma mērķis ir novērtēt to, kā ES reaģē uz globālo situāciju, kurā enerģijas resursu nodrošināšana ir viens no svarīgākajiem jautājumiem starptautiskajā ekonomikā un politikā. Darbā uzmanība tiek pievērsta enerģijas drošības jautājumam, kam ir cieša saistība ar Eiropas drošības un aizsardzības politiku un ES paplašināšanās politiku. Lasi

Article research

An EU Strategy for the Baltic Sea Region: Good Intentions Meet Complex Challenges 

Autors:Rikard Bengtsson

Pētījums iepazīstina ar Baltijas jūras reģiona stratēģijas saturu un procedūrām un identificē vairākus izaicinājumus, kuriem ir nepieciešams meklēt risinājumus. Stratēģija pievēršas vairāku problēmu risināšanai – vides aizsardzība, drošība uz jūras, nevienāda ekonomiskā attīstība reģionā – ar mērķi izveidot funkcionējošu koordinācijas mehānismu un efektīvāku esošo finanšu resursu izmantošanu. Lasi

Article research

Think Global Act European - European Think Tanks' Contribution to the Trio of the French, Czech and Swedish Presidencies of the Union 

Autors:Vairākas Eiropas domnīcas (think tank)

Pētījums apvieno vairākas Eiropas domnīcas (think tanks) ar mērķi formulēt konkrētas rekomendācijas galvenajos jautājumos, kas tiks risināti Francijas, Čehijas un Zviedrijas prezidentūru laikā. Šie jautājumi aptver piecas tēmas – Lisabonas līgums, demokrātija un ES budžets; izaugsme; taisnīgums, brīvība un drošība; ilgtspējīga attīstība un Eiropas loma pasaulē. Lasi

Putni uz drats 255x203

Gudra elektrība gaišākai nākotnei 1

Autors:Reinis Āboltiņš

Gudros tīklus neizvēlas un tajos neiegulda tikai tādēļ vien, ka “gudrie” izklausās labāk nekā “dumjie”. Tajos izvēlas ieguldīt, lai nākotnē elektroenerģija būtu pieejama vēl plašāk, vēl stabilāk, vēl uzticamāk. Lasi

Article research

Climate Change and Energy Security in Europe 

Autors:Camilla Adelle, Marc Pallemaerts un Joanna Chiavari

Pētījums analizē, cik cieši ES integrē enerģētikas un klimata pārmaiņu politikas. Kā starptautiskajam līderim klimata pārmaiņu politikā, ES ir svarīgi ne tikai parādīt pietiekamu progresu šajās divās jomās, bet arī veicināt to labāku integrāciju nākotnē. Pētījums identificē iespējamās sinerģijas un kompromisus starp ES likumdošanu cīņā pret klimata pārmaiņām un tās enerģētikas drošības mērķiem. Lasi

Article research

Attitudes of European citizens towards the environment 

Autors:Eurobarometer

Izaicinājumi videi, piemēram, piesārņojums, mazāka biodažādība, globālā sasilšana, ozona slāņa samazināšanas, tropu mežu izciršana nav ierobežojami ar starptautiskām robežām. Tāpēc šīm problēmām ir jāmeklē globāli risinājumi. Vienlaikus šobrīd iedzīvotājiem ir arī lielāka interese par šiem jautājumiem. Lasi

Article research

The use of differential VAT rates to promote changes in consumption and innovation 

Autors:Institute for Environmental Studies

Pētījums izvērtē iespējamo PVN dažādu likmju iespaidu uz atsevišķiem produktiem, lai veicinātu atbalstu videi. Nosakot mazāku PVN likmi videi draudzīgākiem produktiem un standarta likmi videi mazāk draudzīgiem produktiem, varētu veicināt pieprasījumu pēc “zaļākiem” produktiem. Lasi

Article research

Environment and Labour Force Skills 

Autors:ECORYS

Zaļajā ekonomikā Eiropā šobrīd ir nodarbināti 21 milj. cilvēku. Tie ir darbi, kas ir saistīti ar vides aizsardzības sektoru vai kuriem ir nepieciešamas īpašas prasmes, kas ir saistītas ar vidi. Lasi