Šonedēļ visi ceļi ved uz LAMPU! 2

Autors:Providus

PROVIDUS sarunu festivālā LAMPA rosinās domāt par labāku lēmumu pieņemšanu un analizēs dabasgāzes tirgus liberalizāciju Latvijā. Lasi

Article research

Crossing Borders in European Gas Networks: The Missing Links 

Autors:Aad Correljé, Dick de Jong un Jacques de Jong

Eiropā samazinās gāzes iegūšana kā rezultātā pieaug gāzes imports. Tiek paredzēta liberalizēta gāzes tirgus attīstība, kā rezultātā rastos jauni gāzes pārvietošanas maršruti. Aizvien lielāka uzmanība tiek pievērsta arī piegāžu drošībai. Tādas notikumu attīstības rezultātā ir nepieciešama būtiska pastāvošās ES starpvalstu dabasgāzes infrastruktūras paplašināšana. Lasi

Article research

Energy Company strategies in the Dynamic EU energy market (1995-2007) 

Autors:Stijn van den Heuvel, Jacques de Jong un Coby van der Linde

Clingendael Starptautiskās enerģijas programmas (Clingendael International Energy Programme) Enerģijas kompāniju stratēģijas (Energy company strategies) ES enerģijas tirgus pētījumā 1995-2007.gadā tika uzsvērta sarežģīta un neskaidra vide, kuras apstākļos ir jādarbojas ES uzņēmumiem kopš liberalizācijas procesa sākuma. Lasi

Article research

Russian Gas for Europe: Creating Access and Choice 

Autors:Tom Smeek

Pētījums analizē Gazprom investīciju stratēģiju attiecībā uz gāzes eksporta tirgu, koncentrējoties uz projektiem, kas saistīti ar Eiropas infrastruktūru. Lasi

Article research

Europe 2020: delivering well-being for future Europeans 

Autors:Providus

Iznākot 2010.gada Eiropadomes Pavasara padomes priekšvakarā, EPC politikas žurnāls Challenge Europe – Europe 2020: Delivering Well-being for Future Europeans ir iekļauti politikas veidotāju, uzņēmēju, akadēmiskās vides, pilsoniskās sabiedrības un valdību pārstāvju redzējums attiecībā uz Komisijas stratēģiju Eiropa 2020. Lasi

Alingis 255x203

Siltumnīcas efekts — draudīgs un (ne)izbēgams 17

Autors:Jānis Brizga, Elīna Līce

Ir jāsaprot, kuros sektoros un ar kādiem pasākumiem mēs varam samazināt Latvijas radītās siltumnīcefekta gāzu emisijas. Lasi

Article research

EU Strategy for the Baltic Sea Region. A Year After and Beyond 

Autors:Žaneta Ozoliņa, Iveta Reinholde, Toms Rostoks (ed.)

Pētījumā tiek analizēts Baltijas Jūras reģiona stratēģijas potenciāls, kam jārisina būtiskākie reģiona izaicinājumi. Pētījumā sākumā tiek sniegts stratēģijas vispārējs apraksts. Darba nākamajās nodaļās tiek analizēti atsevišķi stratēģijas elementi, kā arī stratēģijas pārvaldības un īstenošanas jautājumi. Lasi

Article research

Ghana’s Traders, Lumberjacks and Fortune Hunters 

Autors:Sarah Hardus

Pētījums pievērš uzmanību Eiropas Savienības politikas ietekmei uz Ganas attīstību un norāda uz tās negatīvo ietekmi uz Ganas attīstības mērķiem un atsevišķos gadījumos uz ES attīstības politiku Ganā. Lasi

Article research

Regional Policy and Climate Change / Reģionālā politika un klimata pārmaiņas 

Autors:CSIL - Centre for Industrial Studies

Pētījuma mērķis ir sniegt koncentrētu analīzi par ES kohēzijas politikas iespējamo ieguldījumu klimata pārmaiņu seku novēršanā. Lasi

Dzirnas 255x203(2)

Par enerģētiku — vispārīgi vai neko 

Autors:Reinis Āboltiņš

Partijas, ja vispār programmās minējušas enerģētikas jautājumus, tad to formulējumi ir vai nu ļoti vispārīgi, vai tik konkrēti, ka acīmredzami nav īstenojami dzīvē. Lasi

Article research

Uzdevums, kas strukturālās un kohēzijas politikas jomās jāveic saistībā ar klimata pārmaiņām 

Autors:Albert MASSOT MARTI, Jesús IBORRA MARTÍN, Gonçalo MACEDO, Nils DANKLEFSEN un Ivana KATSAROVA

Šajā pētījumā aplūkota strukturālās un kohēzijas politikas jomu, proti, lauksaimniecības, zivsaimniecības, kultūras, transporta un reģionālā politika, nozīme cīņā pret klimata pārmaiņām. Lasi