Untitled design (19)

Ilgtspējīgas pārvaldes rādītāji — Latvijas demokrātijas kvalitāte 

Autors:Providus , Sintija Tarasova

Latvijas ilgtspējīgas pārvaldes indikatori: Latvijas demokrātijas kvalitāte. Lasi

Article research

Partiju ienākumu analīze: Valsts un pašvaldību uzņēmumu padomju un valžu pārstāvju ziedojumi. Starpziņojums 

Autors:Andrejs Karpovičs un Līga Stafecka

Anotācija

Analīzes mērķis ir atklāt, vai pastāv savstarpējā sakarība starp ziedojumiem politiskajām partijām un lēmumiem par kadru izmaiņām valsts un pašvaldībai piederošo uzņēmumu padomēs un valdēs.
Lasi

Article research

UN Global E-Government Readiness Report 2005: From E-Government to E-Inclusion 

Autors:Providus

Ziņojumā “UN Global E-Government Readiness Report 2005: From E-Government to E-Inclusion” ir ietvertas 179 no pavisam 191 ANO valsts, kurās ir pieejams internets. Tās tiek vērtētas pēc e-pārvaldes attīstības, ņemot vērā pieejamību pārvaldes iestāžu interneta mājas lapām, telekomunikāciju infrastruktūras attīstību un cilvēku resursus. Lasi

Article research

NVO statistika un klasifikācija. 2005. gads 

Autors:Linda Curika

Pētījuma mērķis ir apzināt esošo situāciju NVO klasifikācijā un statistiskas apkopošanā Latvijā un veikt salīdzinājumu ar citām valstīm – Igauniju, Ungāriju, Slovākiju un Čehiju. Lasi

Article research

Administratīvās barjeras NVO attīstībā. 2005. gads 

Autors:Sigita Sniķere, Baiba Krieviņa, Aleksandrs Aleksandrovs

Pētījuma mērķis ir apzināt esošos administratīvos šķēršļus NVO darbībai un ilgtspējīgai attīstībai, definēt problēmas un ieteikt risinājumus situācijas uzlabošanai un administratīvo barjeru pakāpeniskai samazināšanai. Lasi

Article research

Kā trūkst Latvijas NVO? 

Autors:Ilze Šēfere, Rūta Dimanta

Pētījuma “Kā trūkst Latvijas NVO?” mērķis ir noskaidrot NVO galvenās vajadzības un aktuālās problēmas, lai veidotu kvalitatīvas un mērķtiecīgas NVO atbalsta un apmācību programmas. Lasi

Article research

Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2004/2005. Rīcībspēja reģionos 

Autors:Aija Zobena, Baiba Bela-Krūmiņa, Juris Krūmiņš, Janīna Kursīte-Pakule, Aija Priedīte-Kleinhofa, Aivita Putniņa, Pēteris Šķiņķis, Inta Brikše, Daina Pakalna, Līga Paula, Ilze Trapenciere, Inga Vilka, Margarita Dunska, Jānis Ikstens, Līga Rasnača, Laura Sūn

Anotācija Lasi

Article research

Pāreja uz sociālo pakalpojumu tirgu Latvijā - NVO labvēlīga politika 

Autors:Zinta Miezaine

Pētījuma mērķis ir apzināt esošo situāciju pašvaldību sadarbībā ar NVO, nodrošinot sociālos pakalpojumus, identificēt šķēršļus, kas to kavē, un ieteikt politikas risinājumus, kas respektētu nevalstisko organizāciju lomu – attīstītu pilsoniskās aktivitātes, kuru rezultātā iedzīvotāji saņemtu kvalitatīvu un daudzveidīgu sociālos pakalpojumus Latvijā. Lasi