Untitled design (19)

Ilgtspējīgas pārvaldes rādītāji — Latvijas demokrātijas kvalitāte 

Autors:Providus , Sintija Tarasova

Latvijas ilgtspējīgas pārvaldes indikatori: Latvijas demokrātijas kvalitāte. Lasi

Article research

Consulting the People - Lessons Learnt from a Half Century-Long Struggle to Link Europe with its Citizens and the Future Need for a Transnational Participative Infrastructure 

Autors:Bruno Kaufmann

Pētījums pievēršas diskusijai starp moderno pārstāvniecības demokrātiju un pilsoņu līdzdalību ar inovatīvu pieeju Eiropas integrācijas procesā, lai izveidotu demokrātisku pārvaldību pār nacionālo dalībvalstu robežām. Lasi

Article research

Project Europe 2030. Challenges and Opportunities. A report to the European Council by the Reflection Group on the Future of the EU 2030 

Autors:Felipe González Márquez, Vaira Vīķe-Freiberga, Jorma Ollila, Lykke Friis, Rem Koolhaas, Richard Lambert, Mario Monti, Rainer Münz, Kalypso Nicolaïdis, Nicole Notat, Wolfgang Schuster, Lech Wałęsa

Eiropas Savienības Pārdomu grupa saskaņā ar 2007.gada 14.decembra Eiropadomes lēmumu ir sagatavojusi ziņojumu par izaicinājumiem, kas varētu sagaidīt ES līdz 2030.gadam, un kā tie varētu tikt risināti. Lasi

Article research

Pārskats par tautas attīstību 2008/2009 

Autors:Juris Rozenvalds, Ivars Ījabs, Tālis Tīsenkopfs, Jānis Ikstens, Iveta Reinholde, Andrejs Jakobsons u.c.

Šobrīd Latvija pārdzīvo nopietnāko krīzi pēc neatkarības atjaunošanas, turklāt tās cēloņi nav meklējami vienīgi neapdomīgā saimniekošanā. Neuzticēšanās demokrātiskām institūcijām, pilsoniskā pasivitāte, intereses trūkums par kopīgā labuma jautājumiem liecina, ka krīzes cēloņu meklējumos mums ir darīšana ar kādu plašāku fenomenu. Lasi

Article research

Cik demokrātiskas ir Latvijas politiskās partijas? Vēlēšanu sarakstu veidošana pirms 2009.gada pašvaldību vēlēšanām 1

Autors:-

Pētījums veikts ar mērķi noskaidrot lielāko politisko partiju praksi deputātu kandidātu sarakstu veidošanā, analizējot partiju biedru iesaisti šajā procesā. Pētījumā tika analizēti partiju darbību regulējošie normatīvie akti, partiju statūti. Lai noskaidrotu praksi vēlēšanu sarakstu veidošanā, tika veiktas standartizētas intervijas ar partiju pārstāvjiem. Lasi

Article research

Politisko partiju izdevumi pirms 2009.gada pašvaldību un Eiropas Parlamenta vēlēšanām 

Autors:Iveta Kažoka

Ziņojumā atspoguļoti Sabiedriskās politikas centra Providus veiktā priekšvēlēšanu kampaņas monitoringa secinājumi. Galvenokārt tika vērtēts tas, vai Saeimas 2008. un 2009.gada pieņemtie grozījumi partiju finansēšanas un priekšvēlēšanas aģitācijas regulējumā ir bijuši veiksmīgi. Lasi

Article research

Saeima un pilsoniskā līdzdalība. LR Saeimas plenārsēžu un likumdošanas iniciatīvu monitoringa rezultāti 2007.-2009. 

Autors:Marija Golubeva, Iveta Kažoka

2007. gada martā PROVIDUS sāka Saeimas plenārsēžu debašu un likumdošanas iniciatīvu monitoringu, kas turpinājās līdz 2009. gada augustam. Monitoringa metodoloģija pamatojas atziņā, ka demokrātiska politika nav iespējama bez pēc iespējas plašākas sabiedrības iesaistīšanās politikas mērķu apspriešanā, ņemot vērā dažādu grupu, tai skaitā minoritāšu, intereses un veidojot optimālus apstākļus debatēm publiskajā telpā. Lai secinātu, cik labvēlīga dažādu sabiedrības grupu pārstāvju līdzdalībai ir Latvijas politiskā vide, projekta gaitā PROVIDUS pētnieki monitorēja politiķu publisko runu Saeimā un likumdošanas iniciatīvas, kas paplašina vai sašaurina visas sabiedrības vai atsevišķo grupu līdzdalības iespējas. Lasi

Article research

Notes on Financial Crisis and Bail Out of 2008 

Autors:R.D. Congleton

Pētījums sniedz pārskatu par 2008 finanšu krīzes vēsturi un valsts politiku, kas ASV bija vērsta uz krīzes risināšanu. Autors secina, ka līdz šim (2009.gada sākums) krīzei nav bijusi liela ietekme uz reālo ekonomiku – tā kopumā ir ļoti koncentrēta nekustamo īpašumu sektorā. Lai gan ir apgrūtināta iespēja veikt turpmākas investīcijas, tomēr daudziem uzņēmumiem šī krīze nav dzīvības vai nāves jautājums. Lasi

Article research

Power, Order, and the Politics of Social Policy in Central and Eastern Europe 2

Autors:Pieter Vanhuysse

Raksta centrā ir analīze par četru valstu (Ungārijā, Polijā, Latvijā un Igaunijā) pāreju no komunistisko uz brīvā tirgus sabiedrību. Tā kā šajā reģiona valstu ekonomikas bija būvētas pēc labklājības valsts principiem, tad liberalizācijas reformas (piemēram, pensiju jomā) izrādījās īpaši sāpīgas. It sevišķi Latvijā. Raksta autoram interesējošais jautājums: kā bija iespējams veikt šādas reformas bez plašiem sabiedrības protestiem? Lasi

Article research

Aide Memoire. Bankas fonda tehniskās palīdzības misijas valsts uzdevumu pārbaudes un valsts finanšu pārvaldes jautājumos 

Autors:-

Bankas fonda grupa pēc valsts izdevumu pārbaudes ziņojumā sniedz izdevumu racionalizācijas iespējas un vērtē valsts finanšu pārvaldes progresu (tai skaitā stratēģisko plānošanu, programmu un izpildes budžeta izstrādi un Vidējā terminā izdevu struktūras īstenošanu). Grupa sniedz svarīgāko vēstījumu un politikas ieteikumu kopsavilkumu. Lasi

Article research

Kvantitatīvs un kvalitatīvs pētījums par sabiedrības integrācijas un pilsonības aktuālajiem aspektiem 

Autors:Providus

Pētījuma mērķis bija identificēt, kādi faktori ietekmē Latvijas pilsoņu kopuma veidošanos un pilsonības iegūšanas procesu, noskaidrot kopīgo un atšķirīgo pilsoņu un nepilsoņu vērtīborientācijā, pilsoniskās apziņas veidošanās procesā, piederības un drošības sajūtas aspektā; noskaidrot sabiedrības attieksmi pret līdzdalību politiskajos procesos un izpētīt līdzdalības praksi un tās saistību ar pilsoniskumu; kā arī uzzināt attieksmi pret dažādiem pilsoniskās apziņas paaugstināšanas mehānismiem. Lasi