Untitled design (19)

Ilgtspējīgas pārvaldes rādītāji — Latvijas demokrātijas kvalitāte 

Autors:Providus , Sintija Tarasova

Latvijas ilgtspējīgas pārvaldes indikatori: Latvijas demokrātijas kvalitāte. Lasi

Article research

Participatory Democracy – the Role of NGOs in Developing Process of Local Authorities 

Autors:Kaido-Allan Laimurm

Pārskats par nevalstisko organizāciju un pašvaldību sadarbības mehānismiem un piemēriem Igaunijā. Lasi

Article research

Projekta „Pašvaldību budžetu sabiedriskā apspriešana. Valmieras pilsētas budžeta analīze” gala ziņojums 

Autors:Inese Voika, Karīna Janova, Vineta Kleinberga

Projekta mērķis bija padarīt pašvaldības budžetu viegli saprotamu sabiedrībai. Mērķa sasniegšanai tika izvirzīti vairāki uzdevumi. Lasi

Article research

Informācijas pieejamība valsts un pašvaldību iestādēs 

Autors:Linda Austere

Pētījuma mērķis bija Informācijas atklātības likuma un citu normatīvo aktu, kas reglamentē tiesības iegūt informāciju, piemērošanas prakses analīze. Lasi

Article research

8. Saeimas vēlēšanu izdevumu analīze 

Autors:-

ANOTĀCIJA Lasi

Article research

Sabiedrības attieksme pret līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā vietējās pašvaldībās Latvijā 

Autors:Sarmīte Dukāte (maģistra darba ietvaros)

Pilotpētījums veikts laika periodā no 2002. gada janvāra līdz 2002. gada martam, lūdzot 100 respondentiem atbildēt uz anketas jautājumiem, lai noskaidrotu sabiedrības attieksmi pret līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā vietējās pašvaldībās. Lasi

Article research

Participation Revisited: A Managerial Perspective 

Autors:Benjamin Crosby

Vai plašāka sabiedrības līdzdalība vienmēr ir pozitīva un padara politiskos lēmumus kvalitatīvākus? Lasi

Article research

2001 NGO Sustainability Index for Central and Eastern Europe and Eurasia 

Autors:Providus

Šajā izdevumā novērtēta Eirāzijas valstu (tai skaitā – arī Latvijas) pilsoniskās sabiedrības organizāciju attīstība. Vērtētas dažādas sfēras, kā piemēram, tiesiskā vide, organizāciju kapacitāte, finansiālā ilgtspēja, interešu aizstāvība, organizāciju sniegtie pakalpojumi, u.c. Lasi

Article research

Mapping the links:Citizen Involvement in Policy Processes 

Autors:S.D.Phillips, M.Orsini

Šajā politikas analīzē apskatīta sabiedrības iesaistīšanas prakse valdības institūciju darbā Kanādā. Lasi