Untitled design (19)

Ilgtspējīgas pārvaldes rādītāji — Latvijas demokrātijas kvalitāte 

Autors:Providus , Sintija Tarasova

Latvijas ilgtspējīgas pārvaldes indikatori: Latvijas demokrātijas kvalitāte. Lasi

Article research

Pilsoniskās sabiedrības attīstība Latvijā: situācijas analīze 

Autors:Pētnieki: Inga Vilka, Aigars Strupišs;

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta (ĪUMSILS) uzdevumā sabiedrisko attiecību aģentūras “Consensus PR” un Latvijas Ārpolitikas institūta eksperti Phare projekta “Pilsoniskās sabiedrības attīstības stratēģijas izstrāde” ietvaros sagatavojuši pētījumu “Pilsoniskā sabiedrība Latvijā: situācijas analīze”. Lasi

Article research

Sabiedrības līdzdalība Rīgas pašvaldības lēmumu pieņemšanā: etniskie aspekti 

Autors:Svetlana Djačkova, Indra Strautiņa, Andra Indriksone;

Sabiedrības līdzdalība politikas lēmumu pieņemšanā ir svarīga, domājot par sabiedriskās politikas attīstību. Tomēr pagaidām vispārējā iedzīvotāju pilsoniskā līdzdalība nav plaša un aktīva. Tādēļ nepieciešams rast atbildi uz jautājumu, kuri faktori ir tie, kas ietekmē iedzīvotāju līdzdalības iespējas un aktivitātes. Lasi

Article research

Politikas plānošanas metodoloģija un vadlīnijas. Literatūras pārskats. 

Autors:Visvaldis Valtenbergs

Anotācija Lasi

Article research

Valsts pārvalde un NVO līdzdalība - efektīvu sadarbības modeli meklējot 4

Autors:Zinta Miezaine, PROVIDUS Sabiedriskās politikas analīzes stipendiāte

Latvijā līdzdalības politika ir tās attīstībā un ir pamats bažām, ka politika tiek veidota, neizsverot visas leģitīmās intereses. Lasi

Parsk0203 vaks 255x203

Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2002/2003. Cilvēkdrošība 4

Autors:Māra Sīmane, Anita Kalniņa, Vladimirs Meņšikovs, Sandra Sebre, Ieva Bite, Linda Zīverte, Ivars Austers, Dzintra Zilinska, Valts Kalniņš, Uģis Šics, Žaneta Ozoliņa, Ivars Dukāts, Inna Šteinbuka

PĒTĪJUMA ANOTĀCIJA Lasi

Article research

Nevalstiskās organizācijas - pašvaldību partneri attīstības plānošanā 

Autors:Andra Indriksone, NVO centrs, PROVIDUS Sabiedriskās politikas analīzes stipendiāte

Pētījuma mērķis ir veicināt NVO un pašvaldību sadarbību attīstības plānošanā – attīstības programmu un teritorijas plānojumu izstrādē, kā arī uzlabot sadarbības apstākļus kopumā. Lasi

Article research

Publiskās atbildības procedūras Latvijas politikā. Gadījumu analīzes (darba ziņojumi) 

Autors:Tālis Tisenkopfs, Valts Kalniņš

PĒTĪJUMA ANOTĀCIJA Lasi

Article research

Daudzdzīvokļu namu energoefektivitāte - sociāla un vides nepieciešamība 

Autors:Guntra Aistara, SFL Sabiedriskās politikas analīzes stipendiāte

Pētījumā aplūkota mājokļu energoefektivitāte nevis kā tehniska problēma, bet gan kā daudzšķautņains sociāls, vides un ekonomisks jautājums. Lasi

Article research

Involvement of Private Sector and Non-governmental Organizations in Provision of Social Services in Latvia. Current Position and Future Paths 

Autors:Raimonds Graudiņš, bakalaura darbs Rīgas ekonomikas augstskolā (Stockholm School of Economics in Riga)

Pētījuma mērķis ir izpētīt sociālo pakalpojumu sfēru un noskaidrot pozitīvos un negatīvos faktorus, kas nosaka privātā sektora un nevalstisko organizāciju (NVO) lomu sociālo pakalpojumu piedāvāšanā Latvijā. Autors cenšas izzināt, vai NVO un privātie uzņēmēji varētu uzskatīt sociālos pakalpojumus par pievilcīgu darbības lauku. Lasi

Article research

Partiju finansēšana: Latvijas pieredze pasaules kontekstā 2

Autors:Jānis Ikstens (red.), Daniels Smilovs, Marcins Valecks, Visvaldis Valtenbergs, Lolita Čigāne

ANOTĀCIJA Lasi