Untitled design (19)

Ilgtspējīgas pārvaldes rādītāji — Latvijas demokrātijas kvalitāte 

Autors:Providus , Sintija Tarasova

Latvijas ilgtspējīgas pārvaldes indikatori: Latvijas demokrātijas kvalitāte. Lasi

Article research

Pārskats par nevalstisko organizāciju sektoru Latvijā. 2004. gads 

Autors:Kristīne Gaugere


Pārskata mērķis ir radīt priekšstatu par nevalstisko organizāciju (NVO) sektora patreizējo attīstības stadiju, tās dinamiku pēdējos gados un sektora problēmām. Apkopotas arī galvenās pētniecības problēmas, lai turpmākie pārskati par NVO sektoru kļūtu arvien kvalitatīvāki.
Lasi

Article research

Nevalstiskās organizācijas Latvijā: sabiedrības zināšanas, attieksme un iesaistīšanās 

Autors:Kristīne Gaugere; Ivars Austers

Pētījuma mērķis ir noskaidrot, cik aktīvi Latvijā cilvēki darbojas nevalstiskajās organizācijās (NVO), kā tās tiek vērtētas un kādas pazīmes atšķir NVO sektorā aktīvos cilvēkus. Lasi

Article research

Informētība un attieksme pret NVO. Latvijas iedzīvotāju aptauja 

Autors:Socioloģisko pētījumu kompānijas Market Lab


2004. gada februārī un decembrī veiktās divas sabiedriskās domas aptaujas ļauj konstatēt iedzīvotāju attieksmi un zināšanas par nevalstisko sektoru, kā arī izdarīt secinājumus par sabiedriskās domas dinamiku pētāmajos jautājumos.
Lasi

Article research

Research on governance: women and men politicians' equality 

Autors:Igaunijas Sociālo lietu ministrija

Anotācija Lasi

Article research

Imigrācijas ietekme uz etniskajām attiecībām Latvijā ES paplašināšanās kontekstā 

Autors:Ivars Indāns

Pētījuma mērķis ir apskatīt iedzīvotāju ārējās migrācijas situāciju un ietekmi uz etniskajām attiecībām Latvijā ES paplašināšanās kontekstā. Tajā izvērtēti un prognozēti situācijas attīstības scenāriji, noskaidroti ekspertu viedokļi un iedzīvotāju attieksme pret migrāciju, kā arī piedāvāti ieteikumi politikas veidotājiem. Lasi

Article research

Sievietes un vīrieši pārvaldībā 

Autors:Aivita Putniņa, Linda Zīverte

Pētījuma uzdevums ir analizēt faktorus, kas ietekmē sieviešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā. Pētījums analizē gan politikas formulējumu sabiedrībā un politiķu vidū, gan dažādus dzimuma stereotipus, kas ietekmē sieviešu un vīriešu piekļuvi lēmumu pieņemšanā, gan arī prasmes un zināšanas, kas nepieciešamas, lai iesaistītos lēmumu pieņemšanā. Lasi

Article research

Ekonomiskās pētniecības kapacitātes uzlabošanas iespējas 

Autors:Alfs Vanags, Jūlija Alašejeva, Vjačeslavs Dombrovskis (Baltijas Starptautiskais Ekonomiskās Politikas Studiju Centrs, BICEPS), Daniels Jeļisejevs (SIA Baltijas Konsultācijas)

Anotācija Lasi

Article research

Politikas analīzes metodoloģija 

Autors:Mārtiņš Jansons

Politikas analīzes metodoloģija Lasi

Article research

Informācijas sabiedrības pētījums 1

Autors:SIA “Nikolo grupa”

Pētījuma mērķis ir noskaidrot informācijas sabiedrības lēnās attīstības iemeslus un potenciālos virzītājspēkus, kas ļautu veicināt informācijas sabiedrības attīstību Latvijā. Lasi

Article research

NVO un valsts sadarbības politika un prakse Eiropā: salīdzinošā analīze 

Autors:Nilda Bulēna (Nilda Bullain) un Radosta Toftisova (Radost Toftisova)

Pētījums sniedz informāciju par politiku un praksi sadarbībai starp NVO un valsti dažādās Austrum un Rietumeiropas valstīs. Pētījums tiks izmantots izstrādājot Latvijas pilsoniskās sabiedrības politikas pamatnostādnes un valsts programmu pilsoniskās sabiedrības stiprināšanai. Lasi